Tuesday, April 16, 2019

Renowned Journalist, Kadaria Ahmed Converts To Christianity In Zamfara State, Nigeria, Relocates To London For SafetyBREAKING NEWS 

HABARI NJEMAAAAAA

Mwanahabari Mashuhuri Kadaria Ahmed wa huko Zamfara State, Nigeria, ameukana Uislam na kumkubali Yesu Kristo Mungu Mkuu. HAKIKA KUNA RAHA YA AJABU KWENYE UKRISTO,

Dada yetu amekimbilia Uingereza kwa sababu za kiusalama na kuepuka vitisho anavyo pokea kutoka kwa Waislam

Renowned Journalist, Kadaria Ahmed Converts To Christianity In Zamfara State, Nigeria, Relocates To London For Safety

RAIS WA ZAMANI WA GUINEA AUKANA UISLAM NA KUINGIA UKRISTO

HABARI NJEMAAA
RAIS WA ZAMANI WA GUINEA AUKANA UISLAM NA KUINGIA UKRISTO.
Aliye kuwa Rais wa Guinea Moussa Dadis Camara ameukana Uislam na Kuingia Ukristo. Sasa anaitwa Moses Dadis Camara na kulifuta jina la Moussa.
HAKIKA YESU NI MUNGU MKUU
Moussa Dadis Camara Ex-officer of the Guinean army who served as the President of the Republic of Guinea Christian convert from Islam. His name now is Moses Dadis Camara.
Shalom

Image may contain: 1 person

YESU NA BABA NI WAMOJA

Image may contain: text


YESU NA BABA NI WAMOJA

Yohana 10:30
Mimi na Baba tu umoja.

Waislamu wana msemo wao kwamba eti, Yesu na Mungu ni wamoja katika malengo, si katika asili yao. Basi huwa nawauliza swali kuhusu aya ifuatayo ya Isaya, nao wanazimika na kukosa jibu:

Isaya 9:6
Maana kwa ajili yetu MTOTO amezaliwa, Tumepewa MTOTO MWANAMUME; Na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake; Naye ataitwa jina lake, Mshauri wa ajabu, MUNGU MWENYE NGUVU, BABA WA MILELE, Mfalme wa amani.

Aya hii iko wazi kabisa. anayetajwa ni Yesu kwamba Yeye ni Mungu mwenye nguvu.

Yohana 14:9
Yesu akamwambia, Mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue, Filipo? ALIYENIONA MIMI AMEMWONA BABA; basi wewe wasemaje, Utuonyeshe Baba?

Maneno haya Yesu aliyasema baada ya kuulizwa swali lililo wazi kabisa, ambalo lilikuwa na lengo la kumjua MUNGU BABA! Imeandikwa: Filipo akamwambia, Bwana, UTUONYESHE BABA, yatutosha. Ndipo Yesu akajibu waziwazi: ALIYENIONA MIMI AMEMWONA BABA. Maana yake ni kuwa, “Mimi ndio Baba mwenyewe.”

Shalom,

Max Shimba Mtumwa wa Yesu Kristo Mungu Mkuu. Tito 2:13

KWANINI YESU KRISTO NI ZAIDI YA MUHAMMAD NA ALLAH

Image may contain: ocean, text and water
Tuanze na kunukuu vitabu vya Allah na Muhammad na tuone Je, Muhammad alikuwa na nani kwenye nyoyo yake:
Abu Huraira (r.a) amesimulia kuwa "Mtume Muhammad (s.a.w) alikuwa na shetani tangu alipozaliwa, (Fat'hul Baary Juzuu ya 6 Uk. 389).
Je, kuna ushahid wowote ule kuwa Muhammad alitolewa Shetani? Kama upo Basi Waislam, tuleteeni tuuone.
Abu Huraira alisema, "nilimsikia Nabii wa Allah akisema, Hakuna kiumbe ambaye hakuguswa na Shetani, ndio maana mtoto hulia kwa sauti kubwa wakati wa kuzaliwa kwasababu Shetani anakuwa amemgusa, ISIPOKUWA Mariyam na Mwanae Yesu, wao hawakuguswa na Shetani. Kisha Abu Huraira akasema : " Na najikinga na Wewe kwa ajili yake na kwa ajili ya watoto wake kutoka kiwa Shetani" ( 3.36 )
Ndugu zanguni, Muhammad leo amekiri kuwa, YESU hakuwai kuguswa na Shetani lakini yeye na Waislam wote wameguswa na kuchezewa na Shetani.
KILA MUISLAM ANA JINI KATIKA MWILI WAKE
Majini wamepewa ruhusa ya kukaa katika mwili wa Muislam yeyote, hivyo kila Muislam ana Jini kuanzia moja na kuendelea. Vile vile Majini wameruhusiwa kukaa katika nyumba za Waislam. Katika nyumba yoyote ya Muumini wa dini hiyo, kuna Jini au Majini wanaokaa humo. Ni ukweli usiopingika kuwa bila Majini hakuna Uislamu kama vile pasipo Roho Mtakatifu hakuna Ukristo. Majini ndiyo yaliyomchukua mtume Muhamad kwa muda wa siku 40 akiwa Mabondeni walikompeleka na kuanza kumuagiza kuhusiana na kuanzisha imani hiyo ya Kiislamu.
SASA TUMSOME YESU KRISTO
Yesu alizaliwa akiwana Roho wa Mungu Matthayo 1:18
Roho Mtakatifu alishuka wakati anabatizwa. Luka 3:22
Yesu aliongozwa na Roho Mtakatifu. Luka 4:1
Yesu alirudi Galilaya akiwa na Nguvu ya Roho Mtakatifu Luka 4:14
Yesu alisema Roho wa Mungu yupo naye . . .” Luka 4:18
Yesu alifurai katika Roho Mtakatifu. Luka 10:21
Huduma ya Yesu iliongozwa na Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume 2:22
Anointed with the Holy Spirit Acts 10:38
Offered Himself – died – by the Spirit. Hebrews 9:14
Return to life by the Holy Spirit 1 Peter 3:18
MAJINI MACHAFU YANAMWABUDU ALLAH NA MUHAMMAD
Hivyo basi, kulingana na jinsi Allah asemavyo ndani ya Quran kuwa nimeumba binadamu na majini ili muniabudu ( QURAN 57:58 ; 51:56) na kuwa , mbinguni mwao Majini wanaabudu (Majini waliosilimu mwaka 620 AD) ,SOMA QURAN 72:14, ambao ni wema wanaosafiri na kurithi uzima wa milele upatikanao Akhera ( Kuzimu ). Lengo kubwa la Shetani na Majini ni kufanya urafiki na wanadamu wengi ili kwa wingi huo apate watu wengi wa kwenda nao JEHANAMU ( QURAN 6:128 ). Jambo la muhimu kujua hapa ni kwamba moto wa milele hakuwekewa Mwanadamu bali ni Shetani na malaika zake wote ( Majini au mapepo ). Hawa, hawana nafasi tena ya kuungama au kutubu.
Yesu Kristo anayetambuliwa na Waislam kama Mtume tu, hakuwa na urafiki wowote na Shetani wala Mapepo ( Majini ). Aliyaamuru Majini kutoka ndani ya watu waliokuwa wakiteswa nayo ( MATHAYO 8:29: MARKO 5 N,K )
Wakati Yesu anaondoka hapa duniani, alichukuliwa na wingu na kupaa kuelekea juu. Mbinguni ni juu kama Quran inavyothibitisha. Yesu aliweza kupaa na kuingia Mbinguni lakini Majini ( Mapepo ) walioslimu wakijaribu tu, wanakutana na moto mkali. Tumeona kuwa Majini ambao ni Waislamu kwa kusilimu, wanaishi AKHERA yaani Kuzimu. Je, Waislamu wengine unadhani wataishia wapi milele? Katika imani ya Kiislam huamini kuwa, Muislam akifa anakuwa na Majini wawili wa Kumlinda humo Kaburini.
KILA MUISLAM ANA JINI KATIKA MWILI WAKE
Majini wamepewa ruhusa ya kukaa katika mwili wa Muislam yeyote, hivyo kila Muislam ana Jini kuanzia moja na kuendelea. Vile vile Majini wameruhusiwa kukaa katika nyumba za Waislam. Katika nyumba yoyote ya Muumini wa dini hiyo, kuna Jini au Majini wanaokaa humo. Ni ukweli usiopingika kuwa bila Majini hakuna Uislamu kama vile pasipo Roho Mtakatifu hakuna Ukristo. Majini ndiyo yaliyomchukua mtume Muhamad kwa muda wa siku 40 akiwa Mabondeni walikompeleka na kuanza kumuagiza kuhusiana na kuanzisha imani hiyo ya Kiislamu.
USHAURI WANGU KWA WA WAKRISTO:
Ushauri wangu wa bure kwa Mkristo ni huu, USIMUACHE KAMWE KRISTO NA KUINGIA KATIKA IMANI ZA MASHETANI (1TIMOTHEO 4:1-2 ).
Majini au Mashetani ni kitui kimoja na wala hakuna tofauti yao. Wote hao Mashetani/Majini yalimpinga Mungu na kutupwa duniani. Biblia inasema kuwa Hakuna Msamaha kwa Majini maana wao walisha hukumiwa na wanacho subiri ni kutupwa Jehannam.
Shetani bado ni “mfalme wa nguvu za anga” (Waefeso 2:2). Hii inamaanisha kwamba Shetani na Malaika wengine walioasi wanaweza kushawishi mia zetu na mawazo yetu kupitia miziki, runinga, mijadala, nk. Tumeambiwa kujihadhari katika mawazo na nia zetu (2Wakorintho 10:3-5). 2Wakorintho 4:4 inatuambia kuwa mungu wa dunia hii amepofusha mawazo ya watu ili wasiamini.
Shetani ndiye yuko nyuma ya dini zote za uongo na dini za dunia. Shetani atafanya na kila kitu katika uwezo wake ili ampinge Mungu na wale wote wanaomfuata. Ingawa hatima ya Shetani imewekwa muhuri kuwa tanuru la moto milele (Ufunuo Wa Yohana 20:10).
Mungu awabariki sana,
Shalom,
Max Shimba mtumwa wa Yesu Kristo Mungu Mkuu. Tito 2:13

Friday, April 12, 2019

MAELFU WABATIZWA UFILIPINO


YESU NI MTAKATIFU

Image may contain: text
Je, Utakatifu Ni Nini?
Jibu lake ni rahisi, neno utakatifu lina maana ya kutengwa kwa ajili ya Mungu Baba, na kumwishia Yeye kwa namna inayompendeza. Utakatifu unaonekana katika maisha ya Yesu, na katika maisha ya mkristo anayekua kiroho. Ni mfumo wa maisha ambao Mungu anautaka kwa watu wake anaowaita watakatifu.
Maneno "mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu" yanaonekana mara mbili katika Biblia, mara moja katika Agano la Kale (Isaya 6: 3) na mara moja katika Mpya (Ufunuo 4: 8). Mara sote mbili, maneno hayo yanasemwa au kuimbwa kwa viumbe wa mbinguni, na mara mbili hutokea katika maono ya mtu aliyepelekwa kwenye kiti cha enzi cha Mungu: kwanza kwa nabii Isaya na kisha kwa mtume Yohana. Kabla ya kushughulikia kurudia mara tatu ya utakatifu wa Mungu, ni muhimu kuelewa nini hasa maana ya utakatifu wa Mungu.
Mtakatifu, Mtakatifu, Mtakatifu, Bwana Mungu Mwenye Uweza
Je ulijua kwamba Mungu si mtakatifu mara moja tu, lakini kwa sababu ya nafsi tatu zinazofanya Mmoja, yeye ni mtakatifu mara tatu? Ndivyo anavyosifiwa mbinguni na duniani (Isaya 6:3) (Ufunuo 4:8).
Yesu alisema,”Baba Mtakatifu” (Yohana 17:11).
Yesu ni Mtakatifu na Mwenye Haki (Matendo 3:14).
Roho wa Mungu ni Roho wa utakatifu (Rumi 1:4).
Utakatifu wa Mungu ni ngumu zaidi ya sifa zote za Mungu kuelezea, kwa sababu kwa sehemu ni mojawapo ya sifa zake muhimu ambazo hazipatikani kwa mtu. Tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, na tunashirikisha sifa zake nyingi, kwa kiwango cha chini sana, bila shaka-upendo, rehema, uaminifu, nk. Lakini baadhi ya sifa za Mungu hazitashirikiwa kamwe na viumbe vilivyoumbwa- kuwepo popote,maarifa kubwa, mwenye nguvu , na utakatifu. Utakatifu wa Mungu ndio unamtenganisha Yeye kutoka kwa viumbe vingine vyote, kinachomfanya kuwa tofauti na dhahiri na kila kitu kingine. Utakatifu wa Mungu ni zaidi ya ukamilifu wake au usafi usio na dhambi; Ni kiini cha "nyinginezo," uhaba wake. Utakatifu wa Mungu hujumuisha siri ya uzuri wake na hutufanya tuangalie kwa kushangaa kwake tunapoanza kuelewa kidogo juu ya utukufu wake.
Isaya alikuwa shahidi wa kwanza wa utakatifu wa Mungu katika maono yake yaliyoelezwa katika Isaya 6. Hata ingawa Isaya alikuwa nabii wa Mungu na mtu mwenye haki, majibu yake kwa maono ya utakatifu wa Mungu ilikuwa ni kufahamu dhambi yake mwenyewe na kukata tamaa kwa ajili yake Maisha (Isaya 6: 5). Hata malaika mbele ya Mungu, wale waliokuwa wakilia "Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana Mwenyezi Mungu," wakafunika nyuso zao na miguu na mabawa manne yao kwa ya sita. Kufunika uso na miguu bila shaka inaashiria kuheshimiwa na hofu iliyoongozwa na kuwepo kwa haraka kwa Mungu (Kutoka 3: 4-5). Serafi alisimama kama amejifunika, wenyewe iwezekanavyo, kwa kutambua kutostahili yao mbele ya Mtakatifu. Na kama Serafi safi na mtakatifu anaonyesha heshima mbele ya Bwana, kwa hofu gani kubwa tunapaswa sisi, viumbe waliojafuliwa na wenye dhambi, tujaribu kumkaribia! Uheshimiwa ulioonyeshwa kwa Mungu na malaika unapaswa kutukumbusha juu ya dhana yetu wakati tunapomkimbilia bila kufikiri na kwa upendeleo mbele ya uwepo Wake, kama tunavyofanya mara kwa mara kwa sababu hatujui utakatifu wake.
Maono ya Yohana ya kiti cha enzi cha Mungu katika Ufunuo 4 yalikuwa sawa na yale ya Isaya. Tena, kulikuwa na viumbe hai karibu na kiti cha enzi wakilia, "Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana Mungu Mwenye Nguvu" (Ufunuo 4: 8) kwa heshima na kumwogopa Mtakatifu. Yohana anaendelea kueleza viumbe hawa kutoa utukufu na heshima kwa Mungu daima karibu na kiti chake cha enzi. Kwa kushangaza, jibu la Yohana kwa maono ya Mungu katika kiti chake cha enzi ni tofauti na Isaya. Hakuna rekodi ya Yohana kushuka kwa hofu na ufahamu wa hali yake ya dhambi, labda kwa sababu Yohana alikuwa amekutana na Kristo aliyefufuka mwanzoni mwa maono yake (Ufunuo 1:17). Kristo alikuwa ameweka mkono Wake juu ya Yohana na kumwambia asiogope. Kwa njia ile ile, tunaweza kukabiliana na kiti cha enzi ikiwa tuna mkono wa Kristo juu yetu kwa namna ya haki yake, tukibadilisha kwa ajili ya dhambi zetu msalabani (2 Wakorintho 5:21).
Lakini kwa nini kurudia mara tatu "takatifu, takatifu, takatifu" (inayoitwa utatu)? Kurudiwa kwa jina au kujieleza mara tatu ilikuwa kawaida sana kati ya Wayahudi. Katika Yeremia 7: 4, Wayahudi wamewakilishwa na nabii akisema, "Hekalu la Bwana" mara tatu, akielezea ujasiri wao mkubwa katika ibada yao wenyewe, ingawa ilikuwa ni unafiki na uharibifu. Yeremia 22:29, Ezekieli 21:27, na 1 Samweli 18:23 ina maneno sawa ya mara tatu ya nguvu. Kwa hiyo, wakati malaika kuzunguka kiti cha enzi wito au kulia kwa mtu mwingine, "Mtakatifu, Mtakatifu, Mtakatifu," wanaonyesha nguvu na shauku ya ukweli wa utakatifu mkuu wa Mungu, tabia hiyo ambayo inaonyesha hali yake ya kushangaza na ya utukufu.
Aidha, utatu inaonyesha hali ya tatu ya Mungu, Watu watatu wa Uungu, kila mmoja sawa katika utakatifu na utukufu. Yesu Kristo ni Mtakatifu ambaye hawezi "kuona kuoza" kaburini, lakini atafufuliwa kuinuliwa kwa mkono wa kuume wa Mungu (Matendo 2:26; 13: 33-35). Yesu ni "Mtakatifu na Mwenye haki" (Matendo 3:14) ambaye kifo chake msalabani inatuwezesha kusimama mbele ya kiti cha enzi cha Mungu wetu mtakatifu bila aibu. Mtu wa tatu katika utatu — Roho Mtakatifu-kwa jina lake mwenyewe inaashiria umuhimu wa utakatifu kwa asili ya Uungu.
Hatimaye, maono mawili ya malaika wakiwa kote kiti cha enzi wakilia, "Mtakatifu, Mtakatifu, Mtakatifu," inaonyesha wazi kwamba Mungu ni sawa katika maagano yote mawili. Mara nyingi tunafikiria Mungu wa Agano la Kale kama Mungu wa ghadhabu na Mungu wa Agano Jipya kama Mungu wa upendo. Lakini Isaya na Yohana wanaonyesha picha ya umoja wa Mungu wetu mtakatifu, mwenye heshima, mshangao ambaye habadiliki (Malaki 3: 6), ni nani yule jana, leo na milele (Waebrania 13: 8), na "ambaye hakuna tofauti Wala kivuli cha kugeuka "(Yakobo 1:17). Utakatifu wa Mungu ni wa milele, kama vile Yeye ni milele.
Aina Mbili Za Utakatifu
Kwanza kabisa, kuna kazi ambayo Kristo mwenyewe aliikamilisha pale Msalabani ya kutusamehe dhambi zetu na kututakasa; hiyo peke yake inatufanya watakatifu na kukubalika mbele za Mungu. Utakatifu huu hautokani na lo lote tunalofanya au tusilofanya. Sisi tumefanywa watakatifu kwa sababu katika neema yake Yesu alitwaa kutoka kwetu hali ya kukosa utakatifu na badala yake akatupatia utakatifu wake mwenyewe, la sivyo tusingeweza kamwe kuingia kwenye uwepo wa Mungu (Ebrania 2:11; 13:12; 10:10).
Ni Mwanzo Tu, Bado Hatujakamilika
Lakini ingawa tumefanywa watakatifu mbele za Mungu, katika uzima na kuishi bado tunaendelea kufanywa watakatifu. Mapambano dhidi ya dhambi, ubinafsi na Shetani, na safari ya kuelekea kwenye ukamilifu wa maisha matakatifu Kutakuwa na kuanguka kwingi na kushindwa kwingi njiani (Ebrania 10:14).
Shalom
Max Shimba mtumwa wa Yesu kristo Mungu Mkuu. Tito 2:13

YESU NI MUNGU MWOKOZI NA MUNGU MKUU

Image may contain: cloud, sky, text, nature and outdoor
Jina takatifu la Yesu (kwa Kiebrania יֵשׁוּעַ, Yēšū́aʿ, 'Yeshua; yaani "YHWH anaokoa", hivyo "Mungu Mwokozi")
Yesu maana yake ni “Mungu Mwokozi”: alichaguliwa jina hilo kabla hajazaliwa, akitabiriwa kuwa “yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao” (Mathayo 1:21). “Hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo” (Matendo 4:12).
Kumbe ndio maana hata kwenye Tito 2:13 “Tukilitazamia tumaini lenye mafunuo ya KRISTO YESU MUNGU MKUU NA MWOKOZI WETU”.
Unaona raha ya kumfuta Mwokozi na Mungu Mkuu?
Mhalifu msalabani alimwita YESU Mungu na kumuomba YESU atakapokuwa katika ufalme wake amkumbuke mharifu huyo”. Luka 23:39-43. Yesu hakukataa kuwa SI MUNGU bali alisema, Amini nakuambia leo hivi, utakuwa pamoja nami peponi.
Ndio maana tutaendelea kusema kuwa Yesu ni Mungu Mkuu, na Mwokozi wetu maana hayo yote yanawezekana kwa Yesu Pekee.
Shalom,
Max Shimba, mtumwa wa Yesu Kristo, Mungu Mkuu na Mwokozi wetu.

MOHAMMAD HUYOO NDANI YA BIBLIA

Image may contain: one or more people and text

MOHAMMAD HUYOO NDANI YA BIBLIA.

MAAJABU YA DUNIA NA HONGERA WAISLAM

Ufunuo 20:10 Na Ibilisi aliyekuwa akiwapotosha alitupwa ndani ya lile ziwa la moto na kiberiti, ambamo wote wawili, yule mnyama wa mwituni+ na yule NABII WA UWONGO, tayari walikuwa;+ nao watateswa* mchana na usiku milele na milele.

HAKIKA MUHAMMAD ALIKUWA NABII WA UONGO

ALLAH ANASEMA ATAUKATA MSHIPA MKUBWA WA MOYO WA NABII WA UONGO:

Quran 69;44_46 Allah ataukata mshipa mkubwa wa Moyo wa Nabii wa uongo.
MUHAMMAD ANAKIRI KUWA MSHIPA WAKE MKUBWA MOYO UMEKATWA NA ALLAH:

USHAHIDI WA KWANZA:

Sahih Bukhari 5;59;713 Muhamadi amekiri wakati anakufa: Ninahisi kama mshipa mkubwa wa Moyo wangu unakatwa .

USHAHID WA PILI:

Abu Dawud 34;4498 huu ndio wakati ambapo mshipa mkubwa wa Moyo wangu unakatwa

Swali moja tu kwa Waislam: ..Allah kamwita Muhammad nabii wa uongo, Je kwa nini nyinyi Waislamu mnamfuata nabii wa Uongo?

TUENDELEE NA USHAHID MWINGINE WA QURAN:

Muhammad(SAW) alikiri kuwa yeye hakuwa na uwezo wa kufanya Miujuza

Ndugu zanguni, leo ningependa tusome kidogo kuhusu huyu Muhammad aliye dai kuwa yeye katumwa na Mungu. Hebu soma kwanza:

17. SURA AL ISRAAI (BANI ISRAIL)
90. Na walisema: Hatutakuamini mpaka ututimbulie chemchem katika ardhi hii.
91. Au uwe na kitalu cha mitende na mizabibu, na utupitishie mito kati yake ikimiminika.
92. Au utuangushie mbingu vipande vipande kama ulivyo dai; au utuletee Mwenyezi Mungu na Malaika uso kwa uso.
93. Au uwe na nyumba ya dhahabu, au upae mbinguni. Wala hatutaamini kupaa kwako mpaka ututeremshie kitabu tukisome. Sema: Subhana Rabbi, Ametakasika Mola wangu Mlezi! Kwani mimi ni nani isipo kuwa ni mwanaadamu na Mtume?
(Qur-Sura 17:90-93)

Baada ya kuombwa afanye angalau muujiza mmoja tu, Muhammad alishindwa vibaya sana na kuto fanya hata muujiza mmoja.

Swali:
1. Kwanini Muhammad alishindwa kufanya miujiza kama alivyo ombwa afanye?
2. Muhammad ni Nabii peke yake alieshindwa kufanya Miujiza tokea dunia iumbwe, Je, anaa kufuatwa na kuaminiwa?
3. Kwanini Allah nay eye hakumsaidia Nabii wake kufanya muujiza?

QURAN INASEMA KUWA, NABII LAZIMA AFANYE MIUJIZA;

MUHAMMAD ANAKIRI KUWA YEYE NI MTUME BANDIA NA HAKUFANYA MIUJIZA

Qur’an nayo inathibitisha kuwa manabii na mitume ni lazima wafanye miujiza.

Qurani 40:78 Suratul Al-Muumini [Waumini] inasomeka “Na kwa yakini tumewatuma mitume kabla yako wengime katika wao tumekusimulia (majina yao na habari zao) na wengine hatukukusimulia na haikuwa kwa mtume yoyote kuleta muujiza wowote ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu”

Muhammad hakuwai fanya muujiza wowote ule ili kuthibitisha madai ya unabii na utume wake.

Qur’an 29:50 Suratul Al-Ankabuut (Buibui). “Na walisema “Mbona hakuteremshiwa miujiza kutoka kwa Mola wake? Sema miujiza iko kwa Mwenyezi Mungu tu (akitaka atakuteremshieni na kama hataki basi),nami hakika ni mwonyaji mbainishaji (dhahiri tu).” (Taz. Qur,an 6:35-37 13:7,)

Muhammad anakiri kuwa yeye hakuwai fanya miujiza. Hivyo Kutokana na Quran yao wenyewe Muhammad ni mtume bandia.
Zaidi ya hapo Muhammad hakuwai fanya unabii wowote ule. Sasa Nabii bila ya unabii inawezekanaje?

Sifa mojawapo ya Nabii ni kutoa unabii. Muhammad hakuwai toa unabii wowote ule.

Ndugu msomaji,

Muhammad hakuwa Mtume wa Mungu na wala hana sifa za KITUME.

1. Muhammad hakuwai ongea na Allah aliye mtuma.
2. Muhammad alikuwa na Shetani tokea kuzaliwa kwake.
3. Muhammad alikiri kuchezewa na Shetani wakati wa kusimikwa utume wake Pangoni.
4. Muhammad alikiri kuwa Shetani amechezea akili na nafsi yake.
5. Muhammad alikiri kuwa alirogwa na Labiid bin Al'answan.

SASA WAISLAM, NIONYESHENI, wapi kwenye Taurat, au Zaburi au Injili kama kuna Mtume aliye na sifa za ajabu kama za Muhammad.

Karibuni kwa Yesu ambaye ndie Njia Pekee ya Kwenda Mbinguni.

Mungu awabariki sana.

HAKIKA MUHAMMAD ALIKUWA NABII WA UONGO

Shalom,

Max Shimba mtumwa wa Yesu Kristo Mungu Mkuu. Tito 2:13

At Least 20 Stung by Swarm of Bees at Arizona Mosque

Image may contain: one or more people, people standing and outdoor


Phoenix Fire Department officials say more than 20 people complained of getting stung by multiple bees at the Muslim Community Mosque near 32nd Street and McDowell Road.
One 24-year-old man was taken to a hospital for treatment, police say. Everyone is in stable condition.
15-20,000 Africanized bees from this hive stung 20 people. 1 person taken to hospital. pic.twitter.com/mq2PVu1lFO
— Nick VinZant (@NickVinZant) April 2, 2016
Fire crews sprayed the building with foam during the incident. Several people were removed from the building via an ambulance.
Parts of 32nd St. blocked off after multiple people stung by bees at community Mosque. pic.twitter.com/YfmxwQ11JN
— Nick VinZant (@NickVinZant) April 1, 2016
Air15 also captured a hive sprayed by crews near 12th Avenue and Buckeye. Video showed bees still flying in the area after the hive had been foamed. No injuries have been reported in that incident.
“I don't know, it was just crazy how everyone was running everywhere,” said John Chavarria, who witnessed the attack.
Chavarria watched the chaos unfold from his house, as people were running for cover.
“They were making all the movements and people would fall in the grass and then just keep running,” said Chavarria. “I can’t believe they had the whole street blocked off for the bees.”
The fire department quickly hosed down the area and told people to stay in their houses.
“I wonder how long that beehive has been there,” said Graciela Flores who lives right next door.
Flores said she is relieved she and her family were not home at the time.
“It wasn't me, but I feel for the people who got stung,” said Flores. “It was a very scary situation.”

THE SEVEN PROPOSALS OF MUHAMMAD THAT WERE REJECTED

  1. Why did some women reject Muhammad's proposals? 2. Why did Muhammad continue to propose despite the rejections? Dear reader, Today ...

TRENDING NOW