Sunday, July 31, 2016

JE, UNAFAHAMU KUWA UISLAM NDIO DINI YA MPINGA KRISTO?

1. Biblia inathibitisha kuwa ni Allah na Uislam ni Wapinga Kristo
2. Quran inakiri kuwa Yesu si Mwana wa Mungu
3. Kumbe Dini ya Uislam ni ya Mpinga Kristo
Ndugu Msomaji,
Leo nitawathibitishia kwa kutumia Biblia na Quran kuhusu nani ni Mpinga Kristo. Hebu tuanze kwa kusoam neno la Mungu.
WARAKA WA KWANZA WA YOHANA 4:1-6
Wapenzi msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wametokea duniani. Katika hili mwamjua Roho wa Mungu , kila roho ikiriyo kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu. Na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu. Na hii ndiyo roho ya Mpinga Kristo, ambayo mmeisikia kwa yaja , na sasa imekwisha kuwako duniani, ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu nanyi mmewashinda kwa sababu yeye aliye ndanii yenu ni mkuu kuliko yeye aliyeko katika dunia.hao ni wa dunia , kwa hiyo wanena ya dunia na dunia huwasikia. Sisi twatokana na Mungu . yeye amjua Mungu atusikia na yeye asiyetokana na Mungu hatusikii. Katika hili twamjua Roho wa kweli, na roho ya upotevu.
Kwanza: Biblia inatufundisha kuwa Mpinga Kristo ni yule ANAYEKATAA KUWA YESU KRISTO HAJAJA KATIKA MWILI…YANI SIYE MWANA WA MUNGU, Soma (2 Yohana 1:7) na hapa tunawaona Waisilamu ndiyo namba moja wa kukataa hilo, sasa je, ni nani ni Mpinga Kristo kama si nyinyi waislamu? Isitoshe bado mnakazania kuwa YESU SIYE KRISTO Kwa madai kuwa eti huyo Kristo ni wa Paulo, na hapo pia Biblia inatuthibitishia kuwa nyinyi waislamu ndiyo haswa ni Wapinga Kristo…tazama na uthibitishe mwenyewe kwenye (1 Yohana 2:22).
Sisi Wakristo lazima tufahamu kuwa Mpinga Kristo kwa mujibu wa Biblia ni yule anayekataa kuwa YESU KRISTO NI MWANA WA MUNGU ALIYESHUKA KATIKA MWILI ILI KUTUOKOA SISI WANADAMU HAPA DUNIANI…Huu ndiyo msingi wetu sisi Wakristo ambao Waislamu wote duniani wamefundishwa na mungu wao Allah kuupinga kabisa kabisa msingi huu…Sasa lazima tujiulize Mpinga Kristo haswa ni nani? Jibu ni rahisi mno ‘ALLAH NA DINI YAKE YA UISILAMU’.
Pili: Mtu yeyote ambaye hamwamini Bwana Yesu ya kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake huyo tayari ni mpinga Kristo kwa sababu hana ushirika nayeye na wala hamuabudu yeye kabisa. Aliye hivyo huyo anaitwa Mpinga Kristo na ule mwisho Yesu akija kuhukumu ulimwengu hatawachukua hao wasiyo mwabudu yeye, na Nabii huyo Yesu wa Nazareti. Nabii huyu watu wanamjua ni nabii wa Mungu na ndiye atakayekuja kuhukumu ulimwengu siku ile ya kiama. Sasa kama hapa tu sasa hivi unampinga, je jiulize swali nayeye atakukubali uende naye uzimani alipo yeye? Jibu hatakuchukua na ameniambia niuambie ulimwengu wote atakaye sikia na asikie atakayekataa shauri lake. Wote wasiomwabudu yeye 100% ni wapingaji wa kumpinga Yesu Kristo na hao ni wapinga Kristo.
Tazama sasa shetani alivyoitumia Quruani kuwa Mpinga Kristo wa wazi wazi kabisa!! Kwa sababu alijua kabisa kuwa Mwana wa Mungu na damu yake ya wokovu pale Msalabani vingewaletea wanadamu wote neema ya Mungu na kuwatoa katika utumwa wa dhambi na hukumu dhidi ya sheria au haki ya Mungu, soma (Zaburi 85:13). Akaona azuie njia ile ya Mungu ili watu waangamie!!. Fahamu kuwa msamaha wa dhambi katika Torati ni damu ya wanyama, soma (Walawi 17:11) na msamaha wa dhambi katika njia ya Mungu (Injili) ni Yesu Kristo) soma (Isaya 53:4-12) linganisha na (Waefeso 1:7).
Sasa baada ya yote haya, namalizia na mpambano mkali kati ya MPINGA KRISTO (ALLAH NA KURUANI YAKE) DHIDI YA BIBILIA NENO LA KWELI LA MUNGU.
Ndugu msomaji utakaesoma mpambano huu sitanukuu moja kwa moja maandiko lakini nitakachokiandika, mashahidi mtakuwa wenyewe kuona kama ni kweli au uongo ya kuwa vitabu hivi vinapambana kiasi hicho..nami sitaandika uongo kamwe.
Hebu tuanze:
BIBLIA: ‘Yesu Kristo alisulubiwa. QURAN: hapana hapana walimsulubisha mwandaazimu mwingine wakizani ndiye!!.
BIBLIA: Yesu ni Mwana wa Mungu. QURAN: ni uongo kwa kuwa Mungu hana mwana wala hazai!!.
BIBLIA: ’tunapata msamaha wa dhambi kupitia damu ya Yesu. QURAN: sivyo kabisa…Mnyaai Mungu ndiye akusameheni madhambi yenu pale mtakapoenda Makka japo mara moja kuhiji. (kiswali chandu cha uzushi..wale masikini je?..Ndiyo kusema pepo ni ya matajiri tu?!!).
BIBLIA: Majini wana asili ya mashetani, ni kundi au jeshi la yule muovu, msishirikiane nayo katika ibada wala kuwatolea sadaka.QURAN: ALLAH asema: nimekuumbeni na majini ili mpate kuniabudu!! (swali la uzushi:Shetani na majini yake yanaabudu na waisilamu ili yaende wapi wakati wao walisha laaniwa na wanachosubiri ni jehanam tu!!).
Huu ni Msiba Mwengine katika dini ya Allah ambayo sasa tumejifunza kuwa ni ya Mpinga Kristo.
Nawakaribisha kwa Mungu Mkuu ambaye ni Yesu Kristo aliye hai.
Katika huduma yake,
Max Shimba mtumwa wa Yesu Kristo
For Max Shimba Ministries Org
July 2015
www.maxshimbaministries.org

SIFA KUBWA YA KAFIRI NI KUPINGA KUWA YESU NI MWANA WA MUNGUKAFIRI SIO TUSI BALI NI JINA TUU LENYE MAANA YA MPINGA IMANI AU DINI AU ANAEENDA KINYUME NA AMRI ZA MWENYEZI MUNGU ZILIZO KUWEPO KABLA YA QURAN.
KUMBE WAISLAM NI MAKAFIRI MAANA WANAPINGA KUWA YESU NI MWANA WA MUNGU.
SHALOM TENA,
Kwa mara nyingine twamshukuru Yehova Mungu kwa kutupa neema hii tena ili tuweze kukufikishia ujumbe huu wa Biblia na kweli zake kuhusu sifa ya Makafir. Watu wengi hawajua Kafiri ni nani na au tabia za Makfiri ni zipi.
Watu wengi huchukia na wengine kupigana kisa kaitwa kafiri.
Wengi hufuata mkumbo tuu bila kujua maana halisi ya neno Kafiri. Baada ya kuangalia katika wikipedia utakuta neno Kaffir ni neno la kiarabu lenye maana “non believer” yaani asiye muumini/mpingaji au mpinzani (protestant) wa dini au imani flani. Zaidi ya hapo, iliisha fafanuliwa katika Qur'an kuwa Kafiri ni mtu anaye kufuru, na au pinga Maneno ya Mwenyezi Mungu.
Biblia iliyo kuwepo miaka 632 kabla ya kuandikwa kwa Quran na kabla ya kuzaliwa kwa Muhammad inatuambia kuwa Yesu ni Mwana wa Mungu. Hivyo basi, kufuatana na ushahi wa NENO KAFIRI la MPINGAJI WA IMANI AU DINI FULANI, yeyote yule atakae kuja baada ya Hizi aya za Luka 1-30-35 ZINAZOKIRI KUWA YESU NI MWANA WA MUNGUI LAZIMA AWE KAFIR. Maana anapinga maneno ya Yehova Mwenyezi Mungu aliye umba kila kitu aliyoyasema miaka 632 kabla ya Quran.
Allah analifahamu hilo kuwa Yesu aliitwa Mwana wa Mungu na hakusema chochote kile kwa miaka 632. Lakini baada ya kuzaliwa Muhammad Allah anapinga Maneno ya Yehova wa kwenye Biblia kuwa Yesu ni Mwana wa Mungu. HII TABIA YA KUPINGA KILICHO KUWEPO KABLA NDIO SIFA MOJA WAPO YA KAFIRI. ALLAH NA WAISLAM WAMEFANIKIWA KUINYAKUA HII SIFA YA KAFIRI.
Hebu tuisome kwanza hiyo aya ya Yesu kuitwa Mwana wa Mungu.
YESU KRISTO: YEYE NI MWANA WA MUNGU.
Luka 1:30-31,35
“Malaika akamwambia usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume; na jina lake utamwita Yesu. Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake Aliye juu zitakufunika kama kivuli; kwa sababu hiyo hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu Mwana wa Mungu.
Umesoma mwenye kuwa Mtoto aliye tabiriwa kuzaliwa ataitwa Mwana Wa Mungu. Cha ajabu Allah hakupinga hilo. I wonder why hawa Waislam wanadai Allah ni Yehova, huku ikifahamika kuwa Yehova anamwita Yesu Mwana wa Mungu.
Sasa baada ya kuisoma Biblia nikaamua kufungua Quran iliyo kuja baadae. Nikimaanisha, miaka karibia 632 baada ya kuwepo kwa Biblia. Hebu tuisome Quran:
Sasa basi Waislam wao wanasema kuwa Isa ndie Yesu na hakuwa Mwana wa Mungu:
ISSA A.S: YEYE SIYO MUNGU ALIYEFANYIKA MWILI.
Suratul Al- Maidah (meza) 5:72-73
Bila ya shaka wamekufuru wale waliosema, “Mwenyezi Mungu ni Masih (issa) bin Maryam”.(Na hali ya kuwa) Masihi alisema “Enyi wana wa Israel! Mwabuduni Mwenyezi Mungu, Mola wenu. Kwani anayemshirikisha Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu atamharimishia Pepo, na mahali pake (patakuwa) ni Motoni. Na madhalimu hawatakuwa na wasaidizi (wa kuwasaidia siku ya Kiama) “Kwa hakika wamekufuru wale waliosema mwenyenzi Mungu ni mmoja katika (wale waungu) watatu (yeye ndiye watatu wao ) hali hakuna mungu ila Mwenyezi Mungu mmoja ( tu peke yake) na kama hawataacha hayo wasemayo kwa yakini itawakamata wale wanaoendelea na ukafiri miongoni mwao adhabu iumizayo”.
Qur’an katika Suratul Al-Maidah, 5:75 “ Masihi mwana wa Maryam si chochote ila ni Mtume. Wamekwisha pita Mitume kabla yake. Na mama yake ni mwanamke mkweli. Wote wawili walikuwa wakila chakula. Angalia jinsi tunavyo wabainishia Aya, kisha angalia vipi wanavyo geuzwa.http://www.quranitukufu.net/005.html
Eti, Isa Bin Maryam si chochote na anageuzwa. Hivi kuna aya gani zingine kwenye Quran zinaita mitume wengine si chochote na wanageuzwa? Zaidi ya hapo, KWANINI ALLAH AMEPINGA KUWA YESU SI MWANA WA MUNGU HUKU AKIFAHJAMU KUWA YEHOVA AMBAYE NDIE MWENYEZI MUNGU KESHA MUITA YESU NI MWANA WA MUNGU MIAKA 632 KABLA YA YEYE ALLAH KUTEREMSHA QURAN? HUYU ALLAH ALIKUWA WAPI MIAKA YOTE HII? Hakika Kafiri ni Kafiri tu.
WARAKA WA KWANZA WA YOHANA 4:1-6
Wapenzi msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wametokea duniani. Katika hili mwamjua Roho wa Mungu , kila roho ikiriyo kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu. Na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu. Na hii ndiyo roho ya Mpinga Kristo, ambayo mmeisikia kwa yaja , na sasa imekwisha kuwako duniani, ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu nanyi mmewashinda kwa sababu yeye aliye ndanii yenu ni mkuu kuliko yeye aliyeko katika dunia.hao ni wa dunia , kwa hiyo wanena ya dunia na dunia huwasikia. Sisi twatokana na Mungu . yeye amjua Mungu atusikia na yeye asiyetokana na Mungu hatusikii. Katika hili twamjua Roho wa kweli, na roho ya upotevu.
Kwanza: Biblia inatufundisha kuwa Mpinga Kristo ni yule ANAYEKATAA KUWA YESU KRISTO HAJAJA KATIKA MWILI…YANI SIYE MWANA WA MUNGU, Soma (2 Yohana 1:7) na hapa tunawaona Waisilamu ndiyo namba moja wa kukataa hilo, sasa je, ni nani ni Mpinga Kristo kama si nyinyi waislamu? Isitoshe bado mnakazania kuwa YESU SIYE KRISTO Kwa madai kuwa eti huyo Kristo ni wa Paulo, na hapo pia Biblia inatuthibitishia kuwa nyinyi waislamu ndiyo haswa ni Wapinga Kristo…tazama na uthibitishe mwenyewe kwenye (1 Yohana 2:22).
NARUDIA TENA KUWA KAFIRI SIO TUSI BALI NI JINA TUU LENYE MAANA MPINGA IMANI AU DINI AU ANAEENDA KINYUME NA AMRI ZA MWENYEZI MUNGU ZILIZO KUWEPO KABLA YA QURAN.
NI KAMA VILE MTU AKUITE MCHAMUNGU, MZINZI AU MCHEZA MPIRA YAANI NI JINA LINALOELEZEA WASIFU FLANI. SASA WASIFU WA WAISLAM WANAO PINGA KUWA YESU SIO MWANA WA MUNGU NI MAKAFIRI.
Natanguliza pole zangu kwa wanao Pinga kuwa Yesu ni Mwana wa Mungu maana hao sasa tunawatambua kuwa ni Makafiri.
Mungu aendelee kutufundisha kweli yake.
Max Shimba Mtumwa wa Yesu Kristo

ALLAH KATEREMSHA AYA NA KUKIRI KUWA ANAPELEKA WAISLAMU JEHANNAM

KUMBE MUHAMMAD NA WAISLAM WOTE WATAINGIA JEHANNAM?
Mimi sina mengi ya kusema, zaidi ya kuanza na aya moja kwa moja.
Allah anateremsha aya na kusema haya kwa Waislam:
Quran Surah 19: 71. Wala hapana yeyote katika nyinyi Waislam ila ni mwenye kuifikia hiyo Jehenamu. Hiyo ni hukumu ya Mola wako Mlezi ambayo lazima itimizwe. 72. Kisha tutawaokoa wale walio mcha ALLAH; na tutawaacha madhaalimu humo wamepiga magoti. ..................................DAAAH
ALLAH ANASEMA KUWA, AMESHA WAHUKUMU WAISLAM WOTE NA LAZIMA AITIMIZE HIYO HUKUMU YA WAISLAM WOTE KUINGIA JEHANNAM.
Jamani, hivi kuna ugumu gani au nini kigumu hapa. Mbona Allah amesha maliza kuwa Waislam wote wataingia Jehannam?
NAJUA WAISLAM wataanza kupinga ooh, wewe huijui Quran, ooh wewe umepindihsa aya, ngoja niongeze aya zingine kutoka Quran yao inayo wamaliza tena.
SURAT AT-TAKAATHUR, iliyo teremka Makka inawaambia Waislam:
3. Sivyo hivyo! Mtakuja jua!
4, Tena sivyo hivyo! Mtakuja jua!
5. Sivyo hivyo! Lau mngeli jua kwa ujuzi wa yakini,
6. Basi bila ya shaka mtaiona Jahannamu!
ALLAH anawaambia Waislam sivyo hivyo, ikimaanisha kumbe Waislam wanacho kielewa sio sahihi.
Kumbukeni kuwa, hizi aya anaziteremsha Allah kwa Mtume wake Muhammad. ALLAH ANAMWAMBIA MUHAMMAD KUWA " aya ya 3 Sivyo hivyo! Mtakuja jua!"
SASA KWANINI ALLAH Hamwambii ukweli Muhammad moja kwa moja? Kwanini Allah asubiri mpaka Kiyama ndio Waislam watakuja jua kuwa Allah ni bandia na anawaingiza Jehannam?
Huu ni msiba mkubwa sana.
WAISLAM WAMEINGIZWA MKENGE:
1. Waislam wanadai kuwa wataingia Akhera - ALLAH ANAWAJIBU Surat Al Takaathur aya ya 6. Basi bila ya shaka mtaiona Jahannamu!
2. Waislam wanadai kuwa Wanafuata dini ya Mwenyezi Mungu. ALLAH ANAWAJIBU Kupitia Surat Al Takaathur aya ya 3 Sivyo hivyo! Mtakuja jua!
3. Waislam wanadai kuwa Uislam ni dini ya Mwenyezi Mungu. ALLAH ANAWAJIBU kupitia Surat Al Takaathur aya ya 4, Tena sivyo hivyo! Mtakuja jua!
4. Waislam wanasema kuwa eti Quran ni Kitabu cha mwenyezi Mungu, ALLAH ANAWAJIBU KWA KUSEMA Surat Al Takaathur aya ya 5. Sivyo hivyo! Lau mngeli jua kwa ujuzi wa yakini,
Ndugu zanguni, hivi hizo aya zina ugumu gani? Mbona zipo wazi kabisa na teyari ALLAH amesha anza kuwakana kwa kusema SIVYO HIVYO.
ALLAH AMESHA SEMA KUWA, WANACHO KIJUA WAISLAM, SIVYO HIVYO.
ALLAH anasema kwa Waislam kuwa, Quran Surah 19: 71. Wala hapana yeyote katika nyinyi Waislam ila ni mwenye kuifikia hiyo Jehenamu. Hiyo ni hukumu ya Mola wako Mlezi ambayo lazima itimizwe.
MKRISTO MWENYE AKILI ZAKE HAWEZI KUKUBALI KUWA KATIKA HILI KUNDI LA JEHANNAM.
Waislam, nawakaribisha kwa Yesu ambaye yeye hapeleki watu Jehanna.
Njoo leo na upate uzima wa milele.
Mungu awabariki sana.
Ni mimi Max Shimba, mtumwa wa Yesu Kristo

Saturday, July 30, 2016

JE, UNAFAHAMU KUWA ALLAH WA WAISLAM NA SHETANI NI YULE YULE MMOJA KUTOKANA NA QURAN YAO WENYEWE?Katika ujumbe wa leo, nitaweka ushaidi wa Kibiblia na Koran ambao unatuambia kuwa, Allah ambaye ndie mungu wa dini ya Kiislamu anasifa zote za Shetani wa kwenye Biblia.
Biblia inasema kuwa MUONGO ni yeyote yule anaye sema Yesu si Kristo na anaye mkana Baba(Jehovah) na Mwana (Yesu).
Hebu tusome kwanza Biblia:
1 Yohana 2:22-26; Je, mwongo ni nani? Mwongo ni yule anayekana kwamba Yesu si Kristo. Mtu huyo ndiye mpinga-Kristo, anayemkana Baba na Mwana. 23 Mtu anayemkana Mwana hawezi kumjua Baba; mtu anayemkiri Mwana anamjua na Baba pia. 24 Hakikisheni kwamba ujumbe mliosikia tangu mwanzo unadumu mioyoni mwenu. Ujumbe huo ukikaa mioyoni mwenu, ninyi pia mtadumu ndani ya Mwana na ndani ya Baba. 25 Na yeye ametuahidi uzima wa milele. 26 Ninawaandikia mambo haya kuhusu wale wanaojaribu kuwapo tosha.
Biblia inatufundisha kuwa, mwongo ni mtu yeyote yule anaye pinga kuwa Yesu si Kristo, zaidi ya hapo, Biblia inaendelea kutufundisha kuwa mtu anaye mkana Yesu hawezi kumjua Baba yake. Kumbe ndio maana Waislam wanasema kuwa Mungu hawezi kuwa Baba na wala hana Mwana!
Allah wa Koran anamkata Yesu kama Mwana na anakana kuwa Jehovah si Baba wa Yesu. Soma Quran hapa chini.
Quran 19:35. Haiwi kwa Mwenyezi Mungu kuwa na mwana, Subhanahu, Yeye ametakasika! Anapo lihukumia jambo basi huliambia tu: Kuwa! Likawa.
Katika Surah Maryam hapo juu, Allah anasema kuwa Mwenyezi Mungu hana Mwana, jambo ambalo ni kinyume na aya tuliyo isoma kutoka Biblia kuwa, Muongo ni mtu na au kiumbe chechote kile kinacho pinga kuwa Yesu Kristo ni Mwana wa Mungu na anaye mkana Baba yake (1Yohana 2: 22-26). Allah amesha mkana Baba, hivyo basi Allah teyari amenyakuwa sifa ya uongo.
Je, Allah ni Mungo? Hebu tuendelee kusoma Koran. Quran 1539. Akasema: Mola wangu Mlezi! Ilivyo kuwa umenipotosha na kunitia makosani, basi nahakikisha nitawazaini hapa duniani na nitawapoteza wote,
Katika aya hapo juu, Shetani anasema kuwa, Allah ndiye aliye mpotosha na kumfanya awe mbaya. Kumbe Allah ndie mwanzislishi wa upotoshaji/uongo? Ushaidi zaidi utaupata katia Surah na aya zifuatazo 3:54, 3:54, 7:123, 13:42, 14:46, 16:26, 16:45, 27:50, 40:45, 71:22 impf. act. 6:123, 6:123, 6:124, 8:30, 8:30, 8:30, 10:21, 12:102, 16:127, 27:70, 35:10 n.vb. 7:99, 7:99, 7:123, 10:21, 10:21, 12:31, 13:33, 13:42, 14:46, 14:46, 14:46, 27:50, 27:50, 27:51, 34:33, 35:10, 35:43, 35:43, 71:22 pcple. act. 3:54, 8:30
katika Surat-Nisai 171. Enyi Watu wa Kitabu! Msipite kiasi katika dini yenu, wala msimseme Mwenyezi Mungu ila kwa lilio kweli. Hakika Masihi Isa mwana wa Maryamu ni Mtume wa Mwenyezi Mungu, na neno lake tu alilo mpelekea Maryamu, na ni roho iliyo toka kwake. Basi Muaminini Mwenyezi Mungu na Mitume wake. Wala msiseme: Utatu.
Komeni! Itakuwa kheri kwenu. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mungu mmoja tu. Ametukuka.
Allah anasema kwamba watu wa Kitab ambao ni Wakristo wasisema mabaya kuhusu Allah ila, wakiri kuwa Yesu ni Mtume tu na wasiseme kuwa Yesu ni Mwana wa Mungu, wala wasiseme kuwa Kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Allah anaendelea kuonyesha tabia yake ya uongo katika aya hapo juu.
Sasa endelea kusoma Biblia na ufahamu sifa zaidi za muongo.
Yohana 8:44 Ninyi ni watoto wa baba yenu shetani; kwa hiyo mnapenda kufanya maovu kama yeye. Tangu mwanzo yeye alikuwa muuaji na hana uhusiano wo wote na mambo ya kweli; kwa maana hana asili ya kusema lililo kweli. Shetani anapodanga nya anadhihirisha asili yake kwa kuwa yeye ni mwongo na ni baba wa uongo.
Katika aya hapo juu tunafundishwa kuwa, watoto wa Shetani wanapenda kufanya maovu kama baba yao. Ndio maana tunasoma kwenye Koran kuwa, Allah ametoa amri kwa wafuasi wake kuuwa mtu yeyote yule anayekataa kuwa Muislam. Kuuwa ni kufanya maovu, lakini kwa Allah kuuwa ni kufanya jambo jema Quran 2:244, 3:151, 4:74, 4:89, 4:95, 4:104, 5:33, 8:12.
Allah akatika Surat An Nisaai anatimiza yale yote yaliyo semwa katika Yohana 8:44, ambayo ni adhama zote za Shetani:
Quran 4 Surat An Nisaai Allah anasema 74. Basi nawapigane katika Njia ya Allah wale ambao wanao uza uhai wa dunia kwa Akhera. Na anaye pigana katika Njia ya Allah kisha akauliwa au akashinda basi tutakuja mpa ujira mkubwa.
Hii surah ambayo iliteremka Makkah inaonyesha dhahir tabia ya Allah ambayo haina tofauti na Shetani aliye semwa katika Biblia. Yesu anasema jinsi gani Shetani anafanya kazi, na nini hasa hufanya kwa binadamu. Soma Yohana 10:10 Mwivi huja ili aibe, kuua na kuangamiza. Mimi nimekuja ili wapate uzima kisha wawe nao tele.
Hiyo ndiyo kazi ya Shetani ambayo tunaiona katika Allah wa Koran. Shetani ni Baba wa Uongo, vivyo hivyo, Allah naye ni Baba wa Uongo katika Uislam. Shetani ni muuaji, vivyo hivyo, Allah nayeye anatoa amri ya kuuwa Makafir wote katika Koran 9:14, 9:20, 9:38-39. Suran 9:14. Piganeni nao, Allah awaadhibu kwa mikono yenu, na awahizi na akunusuruni muwashinde, na avipoze vifua vya kaumu ya Waumini.
Ndugu wasomaji, Allah ameonyesha adhama zote za Shetani kuwa ni zake. Mungu huwa hasemi uongo wala achonganishi watu ili wapigane kwa ajili yake. Allah si Mungu.
Nimategemeo yangu kuwa, utafanya utafiti zaidi ili uweze kuona tofauti zilizopo kati ya Mungu wa Biblia na Allah wa Koran.
Katika huduma yake
Max Shimba Ministries Org
Copyright © Max Shimba Ministries 2013

UDHAIFU WA ALLAH NA SABABU ZINAZO MFANYA ALLAH KUTO KUWA AKBAR

Katika somo letu la leo, ningependa tusome mambo kadhaa ambayo Allah wa Uislam hana uwezo na mamlaka juu yake.
Waislam wanatuambia kuwa Uislam ni dini ya Allah ambaye hana uwezo wa kufanya yafuatayo:
Anasema hakuna wa kumsaidia katika udhaifu wake!
Q17:111 Na sema: Alhamdulillah,Himdi zote ni za Allah ambaye hana mwana,wala hana mshirika katika ufalme,wala hana rafiki wa kumsaidia KWA SABABU YA UDHAIFU WAKE. Na mtukuze kwa utukufu mkubwa.

MASWALI!
1. Udhaifu wake ni upi?
2. Kwanini Waislam wanampigania huyu Allah dhaifu?

Allah hana uwezo wa kuishi ndani ya binadamu. [Allah is not omnipresent]
Allah hana uwezo wa kuzungumza na kusikia lugha yeyote ile zaidi ya Kiarabu. Majlisi, Bihar al-Anwar, vol. 11, pg. 56; vol. 8, pg. 218 and 286 and vol. 10, pg. 81, al-Wafa Institute, Beirut, 1404 ah. and Tabarsi, Aminuddin, Tafsir Majma’ul-Bayan, vol. 2, pg. 206, Beyrut, Dar al-Ihya’ al-Torath al-Arabi.
Allah hasikii na hajibu maombi ambayo hayakuombwa Kiarabu See: Tawfiqi, Husein, Arabi, Nemune’i az Zabane Moqaddas, the Haft Aseman Periodical, no. 27. and Ibid, vol. 12, pg. 87.
Allah hawezi kusikia maombi ambayo yanaombwa bila ya kuangalia Makkah. Quran 2:148-149
Allah hana uwezo wa kumzuia Shetani kuishi ndani ya Pua yako wakati umelala. (Sahih Muslim, Book 002, Number 0462)
Allah hana uwezo wa kumkataza Shetani asikojoe kwenye masikio yako unapo pitiwa na usingizi. The Hadith (Bukari vol. 2 no. 245)
Allah hana uwezo wa kutetea vitabu vyake, ingawa alidai anaweza. S. 15:90-93 Shakir
Allah hawezi kusikia maombi yako kama kuna Mwanamke au Mbwa au Punda karibu na sehemu unayo fanyia maombi. Sahih Bukhari 1:9:490, Sahih Bukhari 1:9:493
Allah hawezi kutetea dini yake ya Kiislam na anahitaji msaada wa Waislam kuua na kutesa wale wote ambao wanaukataa Uislam. Allah sio Akbar kama anavyo dai. Quran Surah 9:29, Al Bukhari vol 4:196., Al Bukhari vol 1:35
Allah hapendi watu isipokuwa wale ambao ni Watumwa wake.al-Tirmidhi, 2396; classed as saheeh by al-Albaani.
Allah hana uwezo wa kutetea Mitume wake kutoka kwa Wanawake Wajane wa Kiyahudi. [Aal ‘Imraan 3:31], al-Tirmidhi,
Allah hana uwezo wa kuwatetea na kuwalinda Waislam kutoka kwa Mtume mwenye Nguvu kama Paulo ambaye Waislam wanadai kuwa, Ndie Mwanzilishi wa Imani ya Kikristo ambayo ni kubwa kuliko Uislamu. Qur'an 9:88, Sahih Bukhari, Book 52: Fighting for the Cause of Allah (Jihaad) Volume 4, Book 52, Number 41:
Allah hana uwezo wa kuwaokoa wanawake kutoka Jehannam, kwasababu eti wao ni viumbe dhaifu.Sura (37:22-23) Hadith: Bukhari (2:28) (Sahih Bukhari: 2:18:161; 7:62:125, ).
Allah hana uwezo wa kufanya miujiza kupitia waonyaji kama Muhammad ambaye alidai katumwa na Mwenyezi Mungu, jambo ambalo lingesaidia kutupa uhakikisho kuwa Muhammad alitumwa na Allah, kwasababu ya maovu mengi aliyo fanya ambayo ni kinyume na mambo yaliyo fanywa na Mitume walio kuja kabla yake.
Ndugu zanguni, listi ya mambo ambayo Allah hana uwezo wa kufanya ni mengi sana kiasi cha kujaza karatasi nyingi, leo nimeona niweke haya machahe kuhusu huyu Allah wa Uislam.
Allah hana uwezo wa kuwa na Mwana bila ya kuwa na Mke.
Sasa ngoja niulize?
Kuna sababu gani hapa duniani Mtu amwamini huyu Allah aliyejaa mapungufu na udhaifu, chuki, na kuacha kumwamimi Yahaweh aliyejaa upendo, hekima na mamlaka yote?
Mimi nitamfuata Yesu, Mungu Mtukufu YHWH, kwasabau katika Yesu hakuna lisilo wezekana (Luka 1:37)
Mungu awabariki sana.
Ni mimi Max Shimba, mtumwa wa Yesu Kristo,
For Max Shimba Ministries Org
MAX SHIMBA MINISTRIES ORG ©2016. ALL RIGHTS RESERVED
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Ten Reasons Why Allah Is Not God AND Why YHWH is GOD

For those people who study both Islam and the Bible, it is clearly obvious that Allah of Islam is not YHWH, the God of the Bible and the creator God.

We shall present just ten reasons which provide an elegant sufficiency to prove that Allah is not God.

1.The Name of God


Muslims say they believe in the prophet Moses (Musa) yet they do not recognize or acknowledge the unique name that God gave to Moses.

When Moses encountered the burning bush at Mount Horeb, he was told that the name of God was YHWH forever. [Exodus 3:14-15] Jesus used the first person of YHWH when he said “I AM”. [John 8:58] The Quran makes no mention of the special name for God and uses Allah which means “the God”. There were 360 idols in the Kaaba during Mohammed’s time called Allah. Allah is just a generic name for “the God”.

The names for God can’t be reconciled. Allah is not God.

2. God’s Laws for mankind

Friday, July 29, 2016

Prayers for Success and Breakthroughs in Business


Confessions: Psalms 56:9; 32:8; 23:1,6 Exodus 23:20
Praise Worship
1. Let all my enemies turn back because God is for me.
2. As you are turning back, let the doors of business opportunities open for me; morning, afternoon and evening.
3. Let profitable business meet me on the way in Jesus’ name.
4. No devourer shall destroy the fruit of my labor in Jesus’ name.
5. You devourers and wasters of fortune, I command you to depart from my life in the name of Jesus.
6. I use the Blood of Jesus Christ to wash my hands and my entire body and make them clean today.
7. I retrieve my blessings from every evil attack in Jesus’ name.
8. I break every curse of failure in the name of Jesus.
9. Let the Lord reveal to me every secret behind the problem.
10. I command the devil to take off his legs from any money that belongs to me in the name of Jesus.
11. Let the ministering spirits (God’s Angels) go forth and bring in blessings unto me in the name of Jesus.
12. Let the rod of iron fall on any strange money passed to me in Jesus’ name.
Release of Prosperity on Business & Business Transactions
Confession: Deut. 3:19; 31:66, Psalm 46:1,5; 68:19; 35:27b; 24:1 Jer. 32:27, Phil. 4:19, 3John 2, 1Sam. 30:8, Job 22:28, Mat. 7:7

Praise Worship
Confess this modified version of Psalm 23:
The Lord is my banker ; I shall not owe. He maketh me to lie down in green pastures; He restoreth my loss: He leadeth me beside still waters. Yea though I walk in the valley of the shadow of debt, I will fear no evil, for thou art with me; thy silver and thy gold, they rescue me. Thou preparest a way for me in the presence of business competitors; Thou anointed my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life and I shall do business in the name of the Lord. Amen.

1. Let there be a breakthrough for me in my transaction in the name of Jesus.
2. Lord, let me have the spirit of favor in this business transaction. 3. I ask for the release of prosperity on my business in Jesus’ name.
3. Let all demonic hindrances to my finances be totally paralyzed.
4. I break every circle of failure in Jesus’ name.
5. Let my business be shielded away from all evil observers in the name of Jesus.
6. I claim all my blessings in the name of Jesus.
7. Let all business problems receive divine solution in Jesus’ name.
8. Let men go out of their ways to show favour unto me in the name of Jesus.
9. Lord, let not the lot of the wicked fall upon my business.
Release of Funds into Business
Praise Worship
Confession: Deut. 8:18, III John 2, Job 36:11, Col. 2:14,15, Psalm 84:11; 24, Phil. 4:13
1. Let the spirit of favour be opened upon me everywhere I go concerning my business.
2. Father, I ask You in the name of Jesus to send ministering spirits to bring in prosperity and funds into my business.
3. Let men bless me anywhere I go.
4. I release my business from the clutches of financial hunger in the name of Jesus.
5. I loose angels in the mighty name of Jesus to go and create favour for my company.
6. I bind the spirit in all of the staff members who will try to use evil weapons against me, including lying, gossip, slander and opinionated spirits.
7. Let all financial hindrances be removed in Jesus’ name.
8. I remove my name and those of my customers from the book of financial bankruptcy.
9. Holy Spirit, be the Senior Partner in my business.
10. Every good thing presently eluding my business should flow into it in the mighty name of Jesus.
11. I reject every spirit of financial embarrassment in the mighty name of Jesus.
12. Father, block every space causing unprofitable leakage to my company in the mighty name of Jesus.
13. Let my company become too hot to handle for dupes and demonic customers.
14. Let spiritual magnetic power that attracts wealth and keeps wealth be deposited in my company in the name of Jesus.
Destroying Anti-Prosperity Forces

Dealing With The Strongman PrayerIsa 49:24 Shall the prey be taken from the mighty, or the lawful captive delivered? 25 But thus saith the Lord, Even the captives of the mighty shall be taken away, and the prey of the terrible shall be delivered: for I will contend with him that contendeth with thee, and I will save thy children. 26 And I will feed them that oppress thee with their own flesh; and they shall be drunken with their own blood, as with sweet wine: and all flesh shall know that I the Lord am thy Savior and thy Redeemer, the mighty One of Jacob.
Psm 124: 7 Our soul is escaped as a bird out of the snare of the fowlers: the snare is broken, and we are escaped.
Psm 56:9 When I cry unto thee, then shall mine enemies turn back: this I know; for God is for me.
Psm 91: 13 Thou shalt tread upon the lion and adder: the young lion and the dragon shalt thou trample under feet.
Psm 18: 37 I have pursued mine enemies, and overtaken them: neither did I turn again till they were consumed. 38 I have wounded them that they were not able to rise: they are fallen under my feet. 39 For thou hast girded me with strength unto the battle: thou hast subdued under me those that rose up against me. 40 Thou hast also given me the necks of mine enemies; that I might destroy them that hate me.
Psm 35:4 Let them be confounded and put to shame that seek after my soul: let them be turned back and brought to confusion that devise my hurt. 5 Let them be as chaff before the wind: and let the angel of the Lord chase them. 6 Let their way be dark and slippery: and let the angel of the Lord persecute them.
Psm 11: 6 Upon the wicked he shall rain snares, fire and brimstone, and an horrible tempest: this shall be the portion of their cup. 7 For the righteous Lord loveth righteousness; his countenance doth behold the upright.
Psm 129: 4 The Lord is righteous: he hath cut asunder the cords of the wicked. 5 Let them all be confounded and turned back that hate Zion.
Matt 28: 8 And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth.
Lk 10: 18 And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. 19 Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy: and nothing shall by any means hurt you.
John 12: 31 Now is the judgment of this world: now shall the prince of this world be cast out.
Rm 16: 20 And the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you.
Col 2: 14 blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross; 15 and having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it.
1John 4: 4 Ye are of God, little children, and have overcome them: because greater is he that is in you, than he that is in the world.
Psm18:17 He delivered me from my strong enemy, and from them which hated me: for they were too strong for me.
1. I consume the shrine of the strongman in my family with the fire of God in the name of Jesus.
2. Let stones of fire pursue and dominate all the strongmen in my life, in the name of Jesus.
3. I smash the head of the strongman on the wall of fire, in Jesus’ name.

4. I cause open disgrace to all strongmen in my family, in Jesus’ name.
5. The strongman from my father’s side; the strongman from my mother’s side, begin to destroy yourselves in the name of Jesus.
6. I bind and I render to nothing all the strongmen that are currently troubling my life, in the name of Jesus.
7. You strongman of body destruction, loose your hold over my body, fall down and die, in the name of Jesus.
8. Every demon, strongman and associated spirits of financial collapse, receive the hailstones of fire and be roasted beyond remedy, in Jesus’ name.
9. Let the finger of God unseat my household strongman, in the name of Jesus.
10. I bind you the strongman in my life and I clear my goods from your possession, in the name of Jesus.
11. You strongman of mind destruction, be bound, in Jesus’ name.
12. You strongman of financial destruction, be bound, in Jesus’ name.
13. Every strongman of bad luck, attached to my life, fall down and die, in Jesus’ name.
14. I bind every strongman, militating against my home, in the name of Jesus.
15. I bind and paralyze every strongman of death and hell, in the name of Jesus.
16. You evil strongman, attached to my destiny, be bound, in Jesus’ name.
17. Every strongman of my father’s house, die, in the name of Jesus.
18. Every strongman, assigned by the evil powers of my father’s house against my life, die, in the name of Jesus.

ALLAH ATEREMSHA AYA NA KUKIRI KUWA YEYE NI MCHAFU NA HAJATAKASIKA

Ndugu msomaji.
HUU NI MSIBA MKUBWA SANA
Bila ya kupoteza muda tuanze kwa kusoma SURAT AL-AH'ZAB
(Imeteremka Madina). Sheikh Ali Muhsin Al-Barwani , alie fanya tarjuma hii ni Mzalendo wa Zanzibar, aliezaliwa 13 January 1919, akapata mafunzo ya dini kwa baba yake Sheikh Muhsin bin Ali na kwa wanazuoni wengineo wa Afrika ya Mashariki. Pia Sheikh Ali amesoma ilimu ya zaraa katika Chuo Kikuu cha Makerere (Makerere University) huko Uganda.
MAANA YA KUJITAKASA
a. Ni kujiweka wakfu kwa ajili ya Mungu
b. Ni kuamua kwa dhati kabisa kuchukua hatua ya kuacha kutenda dhambi, kuishi katika dhambi na pia kuchukua hatua ya kuondoa kila aina ya dhambi uliyo nayo.
ALLAH ANAOMBA MUMTAKASE ASUBUHI NA JIONI. JE, ALLAH ALICHAFUKA LINI MPAKA AOMBE KUTAKAWASA?
((Enyi mlioamini! Mdhukuruni Allaah kwa wingi wa kumdhukuru)) ((Na mtakaseni asubuhi na jioni)) ((Yeye na Malaika Wake ndio Wanakurehemuni ili kukutoeni gizani mwende kwenye nuru. Naye ni Mwenye kuwarehemu Waumini)) ((Maamkiano yao siku ya kukutana Naye yatakuwa: Salama! Na Amewaandalia malipo ya ukarimu)) [Al-Ahzaab: 42-44]
Al-Ahzaab 33: 41-42,
41. Enyi mlio amini! Mdhukuruni Mwenyezi Mungu kwa wingi wa kumdhukuru.
42. Na mtakaseni asubuhi na jioni. http://www.quranitukufu.net/033.html
Jamani eeeh, Allah wa dini ya Uislam anaomba kutakwaswa, sasa huyu Allah alichafuka lini?
Ndugu Waislam, mnaweza tuambia ni uchafu gani mnao taka kuutakasa?
SWALI: ALLAH ALICHAFUKA LINI?

KUTOKANA NA QURAN, ALLAH NI SHETAN ANAYEJIFANYA MUNGU WA WAISLAM

Ndugu msomaji,
◆ Kusema kweli hiki ni kipimo kizuri cha kuonyesha iwapo jambo limetoka kwa Mungu wa kweli au la; maana Mungu wa kweli, kwa kuwa ni mkamilifu kwa asilimia mia moja, hawezi kusema hivi hapa, kisha aseme vingine kule – maana yeye hasahau kama mwanadamu. Hawezi kusema, “Nilikuwa na mambo mengi au mawazo mengi ndio maana nikasahau.”
ALLAH KAUMBA PEPO YENYE MITO YA POMBE NA ULEVI
◆Hoja yangu ni kwamba Allah si Mungu wa kweli bali ni Shetani kwamujibu wa Quran Surat Muhamad aya ya 15. inasema hivi “mfano wa pepo aliyowaandalia waja wake Mwenyezi Mungu iko hivi, ndani yake kuna mito ya maziwa na mito ya ulevi wenye ladha kwa wanywaji.
◆Humo watapata kuburudishwa kwa matunda ya kila namna na samahani kutoka kwa mola wao.”
MWENYEZI MUNGU ANASEMA, ULEVI NI KAZI YA SHETANI
Lakini ukisoma Qurani hiyo hiyo sura ya 5 aya ya 90, inasema hivi: “Enyi mlioamini bila shaka ulevi na kamari na kuombwa yeyote asiyekuwa Mwenyezi Mungu ni uchafu na ni kazi ya Shetani.
MADA -ARGUMENT
◆”Sasa rafiki yangu kwa mujbu wa aya hizi aya ya kwanza imesema:
Allah katika pepo yake kuna mito ya ulevi, LAKINI Quran hiyo hiyo imesema ulevi ni kazi ya shetani, kama aya zenyewe ndizo hizi hoja yangu inakuja hapa:
HOJA:
Yeye Allah kama siye Shetani amepata wapi ulevi hali yakuwa ulevi ni wa shetani?
Lakini Biblia imesemaje kuhusu ulevi: Walevi na Wachawi na Wazinzi hawataurithi Ufalme wa Mbinguni. Mungu anasema katika Isaya Ole wao waamkao asubuhi na kufuata ulevi.
◆Hii SIFA YA ALLAH KUTENGENEZA MITO YA POMBE ni moja ya sifa ya Shetani wala si ya Mungu.
◆Lakini kwa ule upande ambao mimi naufahamu zaidi, yaani Ukristo, Bwana Yesu anasema:
◆Mimi ndimi njia, na kweli, na uzima; mtu haji kwa Baba, ila
kwa njia ya mimi. (Yohana 14:6). Yaani, hakuna namna ya
kwenda mbinguni isipokuwa kwa kumwamini Yesu Kristo
kama Bwana na Mwokozi. Hiyo ndiyo namna pekee ya kufika
mbinguni.
Tafakari!
Chukua Hatua
Na Shkhê Êdén Hãzãrd
For Max Shimba Ministries Org.

AISHA ANASEMA MUHAMMAD NABII WA ALLAH ALIKUWA AMEROGWA

Muhammad Aliwahi Kurogwa (Kwa Apizo, ‘Under a Spell’)
" ‘Aisha anasimulia: Nabii alifanyiwa uchawi hata akaanza kudhani kuwa anafanya kitu fulani wakati hakuwa anafanya. Siku moja alimwomba (Allah) kwa muda mrefu sana kisha akasema, ‘Naona kuwa Allah amenipa mwongozo wa namna ya kujitibu mwenyewe.’..." Bukhari juzuu ya 4 kitabu cha 54 (Mwanzo wa Uumbaji) sura ya 10 na.490 uk.317.
Tazama pia juzuu ya 4 kitabu cha 53 (Wajibu wa Khumus) sura ya 34 na.400 uk.267, juzuu ya 8 kitabu cha 73 (Mienendo Myema) sura ya 56 na.89 uk.56-57, juzuu ya 8 kitabu cha 75 (Kitabu cha Maombi ‘Book of Invocations’) sura ya 59 na.400 uk.266-267. Juzuu ya 7 na.658-660 uk.441-443.
Pia tazama Muislam Sahihi juzuu ya 2 kitabu cha 4 (Kitabu cha Sala) sura ya 309 na.1888 uk.411
Muhammad alilogwa. Alisimulia ‘Aisha: Nabii aliendelea kwa kipindi fulani akidhania kuwa anafanya tendo la ndoa na mke wake, lakini haikuwa hivyo. Siku moja alisema kwangu, "O ‘Aisha! Mungu ameniagiza kuhusiana na suala nililomuuliza. Watu wawili walikuja, mmoja alikaa karibu na miguu yangu na mwingine karibu na kichwa changu. Yule aliyekuwa karibu na miguu yangu alimuuliza yule wa karibu na kichwa changu (akininyooshea kidole), ‘Mtu huyu ana shida gani? Yule mwingine akamjibu, ‘Ameathirika na uchawi. Yule wa kwanza akauliza, ‘Ni nani aliyemfanyia uchawi?’ Yule mwingine akajibu, ‘Lubaid bin A’sam." Yule wa kwanza akauliza, ‘(Alitumia) nyenzo gani?.’ Yule mwingine alijibu ‘Ngozi ya chavua ya mtende wa kiume na chanio lililowekwa nywele, na kuwekwa chini ya jiwe kwenye bwawa la Dharwan.’" Kisha Nabii alikwenda kwenye bwawa lile na kusema, "Hili ndilo bwawa lilelile nililoonyeshwa kwenye ndoto. Ncha za mitende yake inaonekana kama vichwa vya mashetani, na maji yake yanaonekana kama mchanganyiko wa hina."… ‘Aisha aliongeza, "(Mchawi) Lubaid bin A’sam alikuwa anatokea Bani Zuraiq, mshirika wa Wayahudi." Bukhari juzuu ya 8 kitabu cha 73 (Mienendo Myema) sura ya 56 na.89 uk.57. Tazama pia Bukhari juzuu ya 8 kitabu cha 75 (Kitabu cha Maombi ‘Book of Invocations’) sura ya 59 na.400 uk.266
1. Kwanini tumfuate Muhammad aliye rogwa?
2. Hivi kuna Mtume au Nabii yeyote yule kwenye Biblia na yeye alirogwa?
3. Kwanini Allah alishindwa kumlinda Mtume wake kutoka nguvu za kurogwa?
4. Hivi wapi tunasoma kuwa Muhammad alifanyiwa maombi na urogi ukamtoka?
Hakuna ushahid wowote ule ambao unasema kuwa Muhammad aliombewa na kutokwa huo uchawi. Huu ni msiba kwa Nabii wa Allah kufa huku akiwa amefanyiwa urogi.
Ndugu msomaji,
Mtu yeyote yule akifa kwa kurogwa na huku akiwa amejaa Mashetani, basi huyo mtu yeye ataishia kwenye Jehannam ya moto. Kumbe basi Muhammad yupo Jehannam.
Karibuni kwa Yesu aliye hai.
Max Shimba Ministries Org.

ETI YESU NI MWISLAM KWASABABU ALISUJUDU?Ndugu msomaji,
Kwanza tujifunze maana ya neno au asili ya neno kusujudu:
NINI MAANA YA KUSUJUDU?
Neno la Kiebrania "shachah" lina maana ya kuabudu, KUSUJUDIA, kuinama kwa kuonesha unyenyekevu, kuonesha heshima kubwa au kuanguka kifudifudi. Neno la Agano la Kale proskuneo halikadhalika lina maana ya kubusu mkono, au kupiga magoti na kugusa ardhi kwa paji la uso kwa unyenyekevu mkuu. Maneno mengine mawili ya kuabudu yana maana ya kutumika, kufanya ibada takatifu na kumtolea Mungu sadaka.
Hivyo kusujudu ipo ndani ya hili neno la "SHACHAH" ikimaanisha kuabudu.
ILI KUELEWA KAMA YESU ALIKUWA MUISLAM, ITABIDI TUANZIE NYUMA KIDOGO NA TUMSOME ISHMAEL AMBAYE WAISLAM WANASEMA ALIKUWA MUISLAM NA CHAGUO LA MUNGU.
Je Ishmael ni Agano la Mungu?
Kila mara nimekuwa nikisisitiza jambo hili ambalo namwomba Roho Mtakatifu aweze kuwafunulia ndugu zangu Waislamu ili muweze kutoka kwenye kifungo kilichowafunga.
◆Wapendwa wangu, mnajua kabisa kwamba Mungu ni roho, mbingu ni mahali pa kiroho, na hivyo hata ujumbe wa Mungu ni wa kiroho. Lakini mara zote Waislam wanaishia kuona mambo kimwili na sio kiroho.
Hapo ndipo Allah alipowapiga chenga kubwa sana inayowagharimu uzima wa milele.
◆Waislam hutumia aya ya 136 katika Surat Al Baqara kwa madai kuwa Yesu ni mwislam! Hakikaa huu ni msiba mkubwaa kwa ndugu zetu Waislam!
Surat Al Baqara 136: “Semeni nyinyi: Tumemuamini Mwenyezi Mungu na yaletuliyo teremshiwa sisi, na yaliyo teremshwa kwa Ibrahim na Ismail na Is-haaq na Yaaquub na wajukuu zake, na waliyopewa Muusa na Yesu, na pia waliyo pewa Manabii wengine kutoka kwa Mola wao Mlezi; hatutafautishi baina ya yeyote katika hao, na sisi tumesilimu kwake.” Qur-aan 2:136
Kiukweli sioni mantiki kutumia aya hii ili kuthibitisha Yesu ni mwislamu! Hii inanisikitishaa na kunihuzunishaaa...
Tukiwasoma Wapagani wa Makka katika Sahih al-Bukhari, Vol 5, #661 tunajifuza kuwa hawa Wapagani walikuwa WANASUJUDIA JIWE JEUSI. Kwasababu Waislam wameegemea KUSUJU NDIO UISLAM. BASI KUMBE HATA WAPAGANI WA MAKKA NI WAISLAM. KUMBE BASI, UISLAM NI UPAGANI.
HOJA KUU ZA WAISLAM NI HIZI HAPA:
◆Harakati za maombi mbalimbali katika Biblia kutoka kwa Yesu: “Basi, akaenda mbele kidogo, akaanguka kifudifudi, akasali:” (Biblia, Mathayo 26:39)
Ujinga sio lazima uokote makopo bali maneno na matendo unayotenda yatadhihirisha kuwa wewe ni mjingaa... Kwa Muislam, eti, kusali huku umesujudu ndio teyari umesha kuwa Muislam. Huu ni msiba kwa ndugu zetu. Inamaanisha kuwa hata Mbwa au Nguruwe akiweza kusujudu basi teyari huyo Nguruwe amekuwa Muislam.
◆ Lakini nimeona nifafanue vema aya hii pamoja na hoja zao ambazo hazina kichwa wala miguu kama makala kamili kwa ajili ya faida ya wengi, maana hoja hii inajirudiarudia tena na tena kutoka kwa ndugu zangu Waislamu walio wengi.
◆Kwanzaa napenda kuwajulisha kwambaa Sisi hatumuamini huyu mungu wenu mnayemwamini nyie ambaye ni mungu wa Ibrahim na Ismail na Is-haaq na Yaaquub.
◆Biblia haijasema na au tupa aya inayo litataja na au sema Mungu wa Ismail ambaye aliabudu masanamu na mizimuuu na wala Biblia aitajee Mungu wa ishamael, huo ni uongo dhaihiri mnaojidanganya
◆Mungu kwenye Biblia amejitambulishaa hivi:
Naye akaendelea kusema “Mimi ni Mungu wa baba yako,
Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. ”Kisha Musa akauficha uso wake,kwa sababu aliogopa kumtazama Mungu wa kweli(kutoka 3;6)
Umeona kwenye hiyo aya hapo juu? Hakuna jina la Ishmael/
Ismaili.
◆Matendo 3:13 Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, Mungu wa babu zetu amemtukuza mtumishi wake Yesu. Yeye ndiye yuleyule mliyemtia mikononi mwa wakuu na kumkataa mbele ya Pilato hata baada ya Pilato kuamua kumwacha huru.
Unaona tena kwenye hiyo aya hapo juu? Hakuna jina la Ismaili. Ikimaanisha Mungu aliye mtukuza Yesu si wa Ismaili.
◆ Matendo 7:32 ‘Mimi ni Mungu wa babu zako, Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo!’ Musa akatetemeka kwa hofu na wala hakuthubutu kutazama zaidi.
SWALI KWA NDUGU ZETU WAISLAMU:
◆Kama Mwenyenzi Mungu amewateremshia kwa Ibrahim na Ismail na Is-haaq na Yaaquub na wajukuu zake ambaye mmesilimu kwake Je huyo ni munga gani?
◆ Kila anayekataa kuingia kwenye uzao wa Isaka, hana nafasi katika mbingu za Mungu aliyeumba mbingu na nchi.
Hana! Hana! Hana!
◆ Lakini Mungu akasema:
Sivyo, lakini Sara mkeo atakuzalia mwana wa kiume, nawe utamwita jina lake Isaka. Nami nitafanya agano langu imara kwake kuwa agano la milele kwa ajili ya uzao wake baada yake. (Mwanzo 17:18-20).
Kwa hiyo, agano la milele kati ya Mungu na Ibrahimu halikumhusisha Ishmaeli hata kidogo japokuwa alikuwa naye
ni mwana wa Ibrahimu. Kwa maana hiyo, halimhusu Muhammad.
Agano linatoka kwa Mungu wa– Ibrahimu – Isaka – Yakobo – Yesu. NA SIO Ishmael wala Muhammad!
Maana yake ni nini?
◆Maana yake ni kuwa mwanadamu yeyote akitaka kuingia kwenye agano la kulindwa, kubarikiwa, kuponywa na kupata uzima wa
milele, ni lazima apitie upande wa Isaka na kamwe si upande
wa Ishmaeli.
◆waislam msipogeukaa mtaingiaa motoni.
Tukijaa hoja ya pili kwa madai wanaodai Yesu ni mwislam, hebu tuone madai yao.
◆Kutoka kwa Yesu: “Basi, akaenda mbele kidogo, akaanguka kifudifudi, akasali:” (Biblia, Mathayo 26:39) basi hapo wansema kuwa Yesu ni mwislam, kisa, eti kasujudu.
◆Kwa hoja napata hunzuni na majonzi makubwa sana kwa ndugu zangu waislam maana haiwezekani kuleta hojaa hii dhaifu kiasi hiki? Kwa mantiki hii basi kila kiumbe kinacho sujudu ni muislam!
Je, Tunafanyaje Ibada?

WHY CHRISTIANITY IS BETTER THAN ISLAM?

Has Islam Improved to Become Better Than Christianity? Does Muhammad fulfill and complete the mission and purpose of Christ? Muhammad emphat...

TRENDING NOW