Friday, February 28, 2014

PRAYER OF BREAKING PRINCIPALITIES IN YOUR LIFE


Father in the name of Jesus, I loose confusion against every satanic and demonic conspiracy against my life.

Let the secret counsel of the wicked be turned into foolishness. Let those gather against me be scattered. I send out lightning of the Lord and scatter the enemy. I destroy and divide their tongues (Ps. 55:9). For no weapon formed against me shall prosper. The gates and plans of hell shall not prevail against me. I overcome every diabolical strategy of hell against my life in Jesus Name.

I break and divide every demonic confederacy against my life in the name of Jesus.

I loose confusion into every demonic confederacy directed against my life and my family in Jesus Name. I bind and rebuke every demonic reinforcements sent by Satan to attack my life in Jesus Name.

I rebuke all the winds and storms of the enemy sent against my life (Mark 4:39) in Jesus name. I rebuke every unclean spirit that would attempt to operate in my life (Luke 9:42) I release furious rebuke upon the enemy ( Ezek 25:17) in Jesus Name.

Let every bramble and nettle be plucked up from my life in the name of Jesus.

Let all thorns be burned out of my life in the name of Jesus (Isa 10:17)
Let all diabolical spirits rooted in rejection come out in the name of Jesus.
Let all diabolical spirits rooted in fear come out in the name of Jesus name.
Let all diabolical spirits rooted in rebellion come out in the name of Jesus.
Let all diabolical spirit rooted in curses come out in the name of Jesus.
Let all diabolical spirits rooted in any part of my body and organs come out in the name of Jesus.
Let all diabolical spirit rooted in witchcraft come out in the name of Jesus.

Let my teeth be white with milk (Gen 49:12)
Wash my steps with butter oh Lord (Job 22:24
Let me have plenty of silver (Job 28:1)
let your river lead me to gold ( Ps. 37:29)
Let me inherit the land ( Ps. 37:29)
I refuse to allow the angle of blessing to depart without blessing me (Gen 2:6)

Today I receive miracles of deliverance in my life in Jesus Mighty Name (Dan 6:27)

I pray

and Everybody say """"""""AMEN"""""""".

Max Shimba Ministries
02/28/2014

YOU ARE BLESSED AND NOT CURSED

Tuesday, February 25, 2014

Shetani Ni Nani? Ni Kiumbe Halisi?

WASOMI fulani wa kisasa wanasema kwamba Shetani si kiumbe halisi. Wanadai kwamba alibuniwa tu katika mawazo ya wanadamu. Ubishi wa aina hiyo umekuwapo kwa muda mrefu. “Ujanja wa hali ya juu wa Ibilisi,” akaandika Charles-Pierre Baudelaire, mshairi wa karne ya 19, “ni kutushawishi tuamini kwamba yeye hayuko.”


Je, Shetani ni kiumbe halisi? Ikiwa ndivyo, alitoka wapi? Je, yeye ndiye nguvu isiyoonekana inayosababisha matatizo ambayo wanadamu wanakabili? Unaweza kuepukaje kuathiriwa na uvutano wake?

Biblia Inasema Nini?
Biblia inamfafanua Shetani kuwa kiumbe halisi ambaye yuko katika makao ya roho. (Ayubu 1:6) Inatueleza kuhusu sifa zake za ukatili kutia ndani matendo yake ya uovu. (Ayubu 1:13-19; 2:7, 8; 2 Timotheo 2:26) Pia inasimulia mazungumzo kati ya Shetani na Mungu na pia kati yake na Yesu.—Ayubu 1:7-12; Mathayo 4:1-11.

Kiumbe huyo mwovu alitoka wapi? Muda mrefu kabla ya mwanadamu kuumbwa, Mungu alimuumba viumbe vya katika roho wanaoitwa Malaika, (Ayubu 38:4-7) Wote walikuwa wakamilifu na waadilifu. Hata hivyo, mmoja kati ya malaika hao aliuye julikana kwa jina la Lucifer akaja kuwa Shetani.

Malaika huyo hakuitwa Shetani alipoumbwa. Jina hilo ni la kumfafanua, na linamaanisha “Mpinzani; Adui; Mshtaki.” Alikuja kuitwa Shetani kwa sababu alichagua kumpinga Mungu.
Kiumbe huyo wa roho akaanza kukuza hisia za kiburi na za kushindana na Mungu. Alitaka wengine wamwabudu yeye. Mwana mzaliwa wa kwanza wa Mungu alipokuwa hapa duniani, Shetani alimtaka Yesu ‘amfanyie tendo la ibada.’—Mathayo 4:9.

Shetani “hakusimama imara katika kweli.” (Yohana 8:44) Alidai kwamba Mungu alikuwa mwongo, ilhali kwa kweli, yeye ndiye alikuwa mwongo. Alimwambia Hawa kwamba angekuwa kama Mungu, lakini ni yeye hasa aliyetaka kuwa kama Mungu. Na kupitia mbinu zake za ujanja, alitosheleza tamaa yake yenye ubinafsi. Alimfanya Hawa amwone kuwa mkuu kuliko Mungu. Kwa kumtii Shetani, Hawa alimkubali kuwa mungu wake.—Mwanzo 3:1-7.

Tuesday, February 18, 2014

What I mean by "Jesus is Jehovah"

What I mean by "Jesus is Jehovah" is that Jesus Christ of the New Testament is Jehovah of the Old Testament, come in the flesh. As Jehovah promised/warned in the Old Testament that He would come to Israel/Jerusalem in Person (Isa 40:3; Zep 3:14-15; Zec 2:10-11; 9:9; Mal 3:1).
What I don't mean by "Jesus is Jehovah" is that the Son is the Father. That Jesus is Jehovah does not preclude the other two Persons of the Holy Trinity (Mt 28:19; 2Cor 13:14; 1Pet 1:2): the Father and the Holy Spirit (Ps 139:7; Isa 40:13 = Rom 11:34 & 1Cor 2:16; Mk 3:28-29; Acts 5:3-4; 13:2; 28:25-27; 2Cor 3:17; Heb 3:7-11 = Ps 95:7-11; Heb 10:15-17 = Jer 31:33), also being Jehovah: the one Triune God.
Plurality in God/Jehovah in the Old Testament There are indications of plurality within God/Jehovah in the Old Testament:
2. JESUS CLAIMED TO BE JEHOVAH
I AM Jesus claimed to be "I AM" (Jn 8:24,28,58; 13:19; 18:5-6). The "I am he" in the original Greek of those verses is ego eimi - "I am" - with no "he". In the Greek Old Testament (Septuagint or LXX)ego eimi - "I AM" - is the self-designation of Jehovah (Ex 3:14-15; Dt 32:39; Isa. 41:4; 43:10; 46:4; 52:6). In particular, Jesus claimed to be Jehovah in His statements that, "Before Abraham was born, I am [ego eimi]" (Jn 8:58 ESV), and "unless you believe that I am [ego eimi - no "he"] ... you will die in your sins" (Jn 8:24 ESV). Likewise, Jesus also claimed to be Jehovah when He walked on the stormy sea and told the disciples in their sinking boat to, "Take heart; it is I" (ego eimi - "I AM") (Mt 14:23-27; Mk 6:47-50; Jn 6:16-20 ESV).
Shepherd Jesus claimed to be "the Good Shepherd" (Jn 10:11,14). Jesus is the "Great Shepherd of the sheep," "the Shepherd," "the Chief Shepherd" (Heb 13:20; 1Pet 2:25; 5:4; Rev 7:17). But Jehovah is the Shepherd of His sheep (Ps 23:1; Isa 40:10-11; Eze 34:15).
First and Last Jesus claimed to be "the first and the last" (Rev 1:17-18; 2:8; 22:13,16). But Jehovah is the first and the last (Isa 41:4; 44:6; 48:12,17). And there cannot be two "the first and thelasts! Jesus also claimed to be "the Alpha and the Omega" (Rev 21:6; 22:13). But "the Lord God ... the Almighty" is "the Alpha andthe Omega" (Rev 1:8).

Jehovah is Jesus

JehovahJesus
Psalm 102:25,
"Of old Thou didst found the earth; and the heavens are the work of Thy hands.
Heb. 1:10,
"And, "Thou, Lord, in the beginning didst lay the foundation of the earth, and the heavens are the works of Thy hands"
Isaiah 45:23
"I have sworn by Myself, The word has gone forth from My mouth in righteousness and will not turn back, That to Me every knee will bow, every tongue will swear allegiance."
Phil. 2:10-11,
"that at the name of Jesus every knee should bow, of those who are in heaven, and on earth, and under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father."
Deut. 10:17,
"For the Lord your God is the God of gods and the Lord of lords, the great, the mighty, and the awesome God who does not show partiality, nor take a bribe."
Rev. 17:14,
"These will wage war against the Lamb, and the Lamb will overcome them, because He is Lord of lords and King of kings, and those who are with Him are the called and chosen and faithful."
Isaiah 44:6
"Thus says the Lord, the King of Israel and his Redeemer, the Lord of hosts: 'I am the first and I am the last, And there is no God besides Me."
John 1:49,
"Nathanael answered Him, 'Rabbi, You are the Son of God; You are the King of Israel.'"
Rev. 22:12-13,
"Behold, I am coming quickly, and My reward is with Me, to render to every man according to what he has done. 13 "I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end."
Psalm 130:7-8,
"O Israel, hope in the Lord; for with the Lord there is lovingkindness, and with Him is abundant redemption. 8 And He will redeem Israel from all his iniquities."
Titus 2:14,
"who gave Himself for us, that He might redeem us from every lawless deed and purify for Himself a people for His own possession, zealous for good deeds."
Zech. 12:10,
"And I will pour out on the house of David and on the inhabitants of Jerusalem, the Spirit of grace and of supplication, so that they will look on Me whom they have pierced; and they will mourn for Him, as one mourns for an only son, and they will weep bitterly over Him, like the bitter weeping over a first-born.
Rev. 1:7,
"Behold, He is coming with the clouds, and every eye will see Him, even those who pierced Him; and all the tribes of the earth will mourn over Him. Even so. Amen."
Joel 2:32,
"And it will come about that whoever calls on the name of the Lord will be delivered; for on Mount Zion and in Jerusalem there will be those who escape, as the Lord has said, even among the survivors whom the Lord calls."
Rom. 10:13 ,
"for 'Whoever will call upon the name of the Lord will be saved.'"

(All Scripture quotes are taken from the NASB.)

Saturday, February 15, 2014

FIKRA NGUMU KUHUSU YESU: JE, YESU NI NANI?

Hivi katika Biblia, Yesu alijiita nani na alisema nini kuhusu yeye mwenyewe? 

Ndugu wasomaji, leo ningependa tujifunze kidogo kuhusu huyu Yesu wa Biblia ambaye hakuwa mtu wa kawaida. 

Watu ulimwenguni pote wamesikia kuhusu Yesu Kristo, ingawa aliishi duniani miaka 2,000 hivi iliyopita. Hata hivyo, wengi hawajui kwa kweli Yesu alikuwa nani. Baadhi yao husema kwamba alikuwa mtu mzuri tu. Wengine wanadai kwamba alikuwa nabii tu. Na wengine wanaamini kwamba Yesu ni Mungu na anapaswa kuabudiwa.

Ni muhimu ujue ukweli kuhusu Yesu. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema:

Biblia inafundisha kwamba Yesu aliishi mbinguni kabla ya kuja duniani. Mika alitabiri kwamba Masihi angezaliwa Bethlehemu na alisema pia kwamba asili Yake “ni kutoka nyakati za kale.” (Mika 5:2) Mara nyingi, Yesu mwenyewe alisema kwamba aliishi mbinguni kabla ya kuwa mwanadamu. (Yohana 3:13; 6:38, 62; 17:4, 5) Akiwa kiumbe wa roho mbinguni, Yesu alikuwa na uhusiano wa pekee pamoja na Baba Yake ambaye ni Mungu.
Yohana 17: 5 Na sasa, Baba, unitukuze mimi pamoja nawe, kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako.

Neno “UTUKUFU” maana yake ni heshima, uweza, uzuri, umaarufu, nguvu, sifa na mamlaka. Mambo hayo yote Yesu alikuwa nayo kabla hata ulimwengu haujaumbwa. Yesu Kristo alikuwapo hata kabla ya kuzaliwa na Mariamu; jambo hili pia Yesu Kristo kwa kinywa Chake Yeye mwenyewe ametuthibitishia alipokuwa akiwaambia Wayahudi kwamba:

“Yeye aliye wa Mungu huyasikia maneno ya Mungu; hivyo ninyi hamsikii kwa sababu ninyi si wa Mungu.

Wayahudi wakajibu, wakamwambia, Je! Sisi hatusemi vema ya kwamba wewe u Msamaria, nawe una pepo?

Yesu akajibu, Mimi sina pepo; lakini Mimi namheshimu Baba yangu, na ninyi mwanivunjia heshima Yangu. Wala mimi siutafuti utukufu Wangu; Yuko mwenye kutafuta na kuhukumu. Amin, amin, nawaambia, Mtu akilishika neno langu, hataona mauti milele. Basi Wayahudi wakamwambia, Sasa tumeng’amua ya kuwa una pepo. Ibrahimu amekufa, na manabii wamekufa; nawe wasema, Mtu akuilishika neno langu, hataonja mauti milele. Wewe u mkuu kuliko baba yetu Ibrahimu, ambaye amekufa? Nao manabii wamekufa. Wajifanya u nani? Yesu akajibu, Nikijitukuza mwenyewe, utukufu wangu si kitu; anitukuzaye ni Baba Yangu, ambaye ninyi mwanena kuwa ni Mungu wenu. Wala ninyi hamkumjua; lakini mimi namjua. Nikisema ya kwamba simjui, nitakuwa mwongo kama ninyi; lakini namjua, na neno lake nalishika. Ibrahimu baba yenu, alishangilia kwa vile atakavyoiona siku yangu; naye akaiona, akafurahi.
Fikiria mifano miwili tu. Kwanza, zaidi ya miaka 700 mapema, nabii Mika alitabiri kwamba Yule aliyeahidiwa angezaliwa Bethlehemu, mji mdogo katika Yuda. (Mika 5:2) Yesu alizaliwa wapi hasa? Katika mji huohuo! (Mathayo 2:1, 3-9) Pili, karne nyingi mapema, unabii ulio katika Danieli 9:25 ulionyesha mwaka hususa ambao Masihi angetokea, yaani, 29 W.K.* Kutimia kwa unabii huo na unabii mwingine mbalimbali kunathibitisha kwamba Yesu alikuwa Masihi aliyeahidiwa.

Yesu alitimiza nini kwa kuendelea kuwa mwaminifu mpaka kifo? Kifo cha Yesu kinatuwezesha kupata uzima wa milele katika dunia itakayokuwa paradiso kama vile Mungu alivyokusudia mwanzoni.

Upo ushahidi mwingi sana ndani ya Biblia Takatifu unaotuthibitishia kuwa Yesu alikuwepo hata kabla ya kuumbwa kitu cho chote kile; kwani nao manabii pia walitabiri ujio wa Yesu ambaye alikuwepo tangu milele yote, na tena manabii hao walisema wazi wazi kuwa huyu Yesu ni Mungu.

MASWALI YA FUNZO
1, 2. (a) Kwa nini kujua jina la mtu mashuhuri hakumaanishi kwambaunamjua vizuri? (b) Watu wana maoni gani yanayotofautiana kumhusu Yesu?

3. Kwa nini ni muhimu ujue ukweli kumhusu Yesu?
Nimategemeo yangu kuwa utaendelea wewe mwenyewe kufanya utafiti kuhusu huyu Yesu aliye ishi kabla ya Dunia kuumbwa.

Mungu awabariki sana.

Katika huduma yake,

Max Shimba Ministries

For Max Shimba Worldwide Missions
02/15/2014

THE SEVEN PROPOSALS OF MUHAMMAD THAT WERE REJECTED

  1. Why did some women reject Muhammad's proposals? 2. Why did Muhammad continue to propose despite the rejections? Dear reader, Today ...

TRENDING NOW