MSM TV


 1. Max Shimba: Person of the Holy Spirit (1)

  Holy Spirit is the Person, has Intellect, Will and Emotions, and thinks for Himself. 1 Corinthians 2:10-11.
  1. Max Shimba: YESU NI MUNGU

   Je, Yesu Kristo ni Mungu? Hebu tuanzie kutafiti ukweli wa hili swali, Je Yesu ni Mungu, kabla ya kuja kwake mara ya kwanza.
  2. Max Shimba: YESU NI MUNGU (Ushaidi Kutoka Biblia)

   Yesu alikuwa na Uwezo wa Kusamehe dhambi. Yesu atakuja kutoa Hukumu Yesualipatiwa adhama ambazo zina Yahwe pekee.
  3. Max Shimba: YESU NI MUNGU (Ushaidi Kutoka Biblia) 2

   1. Yesu aliumba Ulimwengu 2. Yesu anapewa adhama ya "umilele" 3. Yesuanapewa sifa ya kuwa kila mahali. 4. Yesu anapewa ...
  4. Max Shimba: YESU NI MUNGU (Ushaidi Kutoka Biblia) 3

   Je, Yesu Kristo Ni Mungu USHAIDI Isaya 9: 6 Kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, nao ...
  5. Max Shimba: Ina Maana Gani Yesu kuwa Mwana wa Mungu?

   Yesu si Mwana wa Mungu kulingana na ubaba wa kawaida wa binadamu. Munguhakuoa na kupata mwana wa kiume. Mungu ...

No comments:

WHY CHRISTIANITY IS BETTER THAN ISLAM?

Has Islam Improved to Become Better Than Christianity? Does Muhammad fulfill and complete the mission and purpose of Christ? Muhammad emphat...

TRENDING NOW