Thursday, November 29, 2018

Ha Hallelujah Arabic Christian Song, Egypt

MUHAMMAD FONDLING AISHA

Photo

Bukhari (6:298) - Muhammad would take a bath with the little Aisha and fondle her.

Narrated 'Aisha:
The prophet and I used to take a bath from a single pot while we were junub. During the menses, he used to order me to put on an izar (dress worn below the waist) and used to fondle me. While in itikaf, he used to bring his head near me and I would wash it while I used to be in my periods (menses).


Bukhari :: Book 7 :: Volume 62 :: Hadith 88

Narrated 'Ursa:

The Prophet wrote the (marriage contract) with 'Aisha while she was six years old and consummated his marriage with her while she was nine years old and she remained with him for nine years (i.e. till his death).

Koran 65:4
And those who no longer expect menstruation among your women - if you doubt, then their period is three months, and [also for] those who have not menstruated. And for those who are pregnant, their term is until they give birth. And whoever fears Allah - He will make for him of his matter ease.

68.4. You are surely of a sublime character, and do act by a sublime pattern of conduct.

33.21 There has certainly been for you in the Messenger of Allah an excellent pattern for anyone whose hope is in Allah and the Last Day and [who] remembers Allah often.

--
Ibn Abbas, a companion of Muhammad, and one of many authorities who affirm that Qur'an 65:4 refers to the waiting period for prepubescent girls to remarry after divorce.

Ibn Abbas paraphrasing and explaining Quran 65:4
(And for such of your women as despair of menstruation) because of old age, (if ye doubt) about their waiting period, (their period (of waiting) shall be three months) upon which another man asked: “O Messenger of Allah! What about the waiting period of those who do not have menstruation because they are too young?” (along with those who have it not) because of young age, their waiting period is three months. Another man asked: “what is the waiting period for those women who are pregnant?” (And for those with child) i.e. those who are pregnant, (their period) their waiting period (shall be till they bring forth their burden) their child. (And whosoever keepeth his duty to Allah) and whoever fears Allah regarding what he commands him, (He maketh his course easy for him) He makes his matter easy; and it is also said this means: He will help him to worship Him well.

ome eight hundred years later appeared the Tafsir al-Jalalayn, one of the most widely used interpretations of the Qur'an. Tafsir al-Jalalayn also paraphrases Quran 65:4 and says part of it speaks of the waiting period before remarriage of divorced, prepubescent girls:

And [as for] those of your women who (read allā’ī or allā’i in both instances) no longer expect to menstruate, if you have any doubts, about their waiting period, their prescribed [waiting] period shall be three months, and [also for] those who have not yet menstruated, because of their young age, their period shall [also] be three months — both cases apply to other than those whose spouses have died; for these [latter] their period is prescribed in the verse: they shall wait by themselves for four months and ten [days] [Q. 2:234]. And those who are pregnant, their term, the conclusion of their prescribed [waiting] period if divorced or if their spouses be dead, shall be when they deliver. And whoever fears God, He will make matters ease for him, in this world and in the Hereafter.

65:4, according to Wahidi's respected explanation of the Quran:

(And for such of your women as despair of menstruation…) [65:4]. Said Muqatil: “When the verse (Women who are divorced shall wait, keeping themselves apart…), Kallad ibn al-Nu‘man ibn Qays al-Ansari said: ‘O Messenger of Allah, what is the waiting period of the woman who does not menstruate and the woman who has not menstruated yet? And what is the waiting period of the pregnant woman?’ And so Allah, exalted is He, revealed this verse”. Abu Ishaq al-Muqri’ informed us Muhammad ibn ‘Abd Allah ibn Hamdun Makki ibn ‘Abdan Abu’l-Azhar Asbat ibn Muhammad Mutarrif Abu ‘Uthman ‘Amr ibn Salim who said: “When the waiting period for divorced and widowed women was mentioned in Surah al-Baqarah, Ubayy ibn Ka‘b said: ‘O Messenger of Allah, some women of Medina are saying: there are other women who have not been mentioned!’ He asked him: ‘And who are they?’ He said: ‘Those who are too young [such that they have not started menstruating yet], those who are too old [whose menstruation has stopped] and those who are pregnant’. And so this verse (And for such of your women as despair of menstruation…) was revealed”.

The bracketed text is not me, it's in the Wahidi at Altafsir.com.

Ibn Kathir is perhaps the Muslim world's most respected Quran expositor.

Kathir says of 65:4
Allah the Exalted clarifies the waiting period of the woman in menopause. And that is the one whose menstruation has stopped due to her older age. Her `Iddah [waiting period before remarriage] is three months instead of the three monthly cycles for those who menstruate, which is based upon the Ayah [verse] in (Surat) Al-Baqarah. (see Qur'an 2:228) The same for the young, who have not reached the years of menstruation. Their `Iddah [waiting period before remarriage] is three months like those in menopause. This is the meaning of His [Allah's] saying;

[Qur'an 65:4] (and for those who have no courses...)

Syed Abul Ala Maududi (died 1979), another famous Qur'an expositor, says of Quran 65:4:
Here, one should bear in mind the fact that according to the explanations given in the Quran the question of the waiting period arises in respect of the women with whom marriage may have been consummated, for there is no waiting-period in case divorce is pronounced before the consummation of marriage. (Al-Ahzab: 49) [Quran Chapter 33, Verse 49]. Therefore, [the Quran] making mention of the waiting-period for the girls who have not yet menstruated, clearly proves that it is not only permissible to give away the girl in marriage at this age but it is also permissible for the husband to consummate marriage with her. Now, obviously no Muslim has the right to forbid a thing which the Quran has held as permissible.

So major Muslim expositors of the Quran agree that Quran 65:4 assumes and supports consummation of marriage with prepubescent girls..."

More info http://www.answering-islam.org/Shamoun/prepubescent.htm

#islam #muslim #muhammad

Saturday, November 24, 2018

MSISUJUDIE JIWE WALA MSICHONGE SANAMU ILI KULISUJUDIA KAMA WAISLAMMambo ya Walawi Mlango 26:1 Msifanye sanamu yo yote, wala msijisimamishie sanamu ya kuchonga, wala mnara, wala msiweke jiwe lo lote lililochorwa katika nchi yenu ili kulisujudia; kwa kuwa mimi ndimi Bwana, Mungu wenu.

Kutoka Mlango 20:4 Usijifanyie sanamu ya kuchonga, wala mfano wa kitu cho chote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. 

5 Usivisujudie wala kuvitumikia; kwa kuwa mimi, Bwana, Mungu wako, ni Mungu mwenye wivu; nawapatiliza wana maovu ya baba zao, hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao, 
6 nami nawarehemu maelfu elfu wanipendao, na kuzishika amri zangu.


Kuabundu sanamu nikuomba kitu kilicho umbwa badala ya muumbaji. Imeandikwa, Warumi 1:22-23 "Wakijinena kuwa wenyehekima walipumbazika; wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu na ya ndege na ya wanyama na ya vitambaavyo."
Amri kumi zina kanusha kuwana miungu mingine. Imeandikwa, Kutoka 20:3-4 "Usewe na miungu mingine ila mimi Usijifanyie sanamu ya kuchonga wa wala mfano wakitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia, Usivisujudie wala kuvutumikia kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu nawapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao nami na warehemu maelfu elfu wanipendao, na kuzishika amri zangu."

1 Yohana Mlango 5:21 Watoto wadogo, jilindeni nafsi zenu na sanamu.
Waislam wanapo abudu, wanaangalia Makka "Kibla" kule kwenye Jiwe Jeusi lilitengenezwa kwa mikono ya binadamu na halina uhai. Hulibusu na kulisujudia maana hilo Jiwe ndio Allah wao.

“Na popote unapoanza (kwa Swalah), geuza uso wako kuelekea Masjidul-Haraam, na popote mutakapo kuwa elekezeni nyuso zenu huko (Makkah mutakapo kuwa mnaswali)… ” (2: 150).

“Bila shaka! Tumekuona ukielekeza uso wako mbinguni. Kwa hakika, Tutakubadilishia Qiblah ambacho kitakuridhisha, kwa hivyo geuza uso wako kuelekea Masjidul-Haraam (Msikiti Mtukufu wa Makkah). Na popote watu wako watakapokuwa, geuzeni nyuso zenu huko. Bila shaka, watu waliopewa Vitabu (Mayahudi na Manasara) wanajua vizuri kuwa huu ndio ukweli kutoka kwa Mola wao. Na Allaah hajaghafilika na wanayoyafanya” (2: 144).

Ndugu zanguni, Uislam ni dini ya kuabudu Sanamu na hakika hawata iona Mbingu maana kuabudu sanamu mwisho wake ni Jehannam.

Shalom,

Max Shimba mtumwa wa Yesu Kristo Mungu Mkuu. Tito 2:13

JE, MTUME PAULO ALIKUWA MUISLAM MAANA ALIIKIRI MUNGU NI MMOJA?

MTUME PAULO ANAKIRI MUNGU NI MMOJA
JE, MTUME PAULO ALIKUWA MUISLAM MAANA ALIIKIRI MUNGU NI MMOJA?
1 Wakorintho Mlango 8: 6 lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake, nasi tunaishi kwake; yuko na Bwana mmoja Yesu Kristo, ambaye kwake vitu vyote vimekuwapo, na sisi kwa yeye huyo.
HUWA KUNA HOJA YA WAISLAM KUWA, ETI YESU ALIKUWA MUISLAM KWASABABU ALISEMA MUNGU NI MMOJA.
JE, TUKITUMIA UTAALAMU NA AU MBINU HIYO HIYO NA TUWAULIZE WAISLAM. JE, MTUME PAULO ALIKUWA MUISLAM MAANA ALIKIRI MUNGU NI MMOJA?
Shalom,
Max Shimba mtumwa wa Yesu Kristo Mungu Mkuu. Tito 2:13
Image may contain: one or more people, text and closeup

MUHAMMAD ALIVUNJA AMRI KUMI ZA MUNGU (SEHEMU YA KWANZA)

No automatic alt text available.

Amri kumi ni sheria kumi katika Bibilia ambazo Mungu aliwapa taifa la Israeli muda mfupi baada ya kutoka Misri. Amri kumi hasa ni ufupisho wa amri 613 ambazo ziko katika sheria ya Agano La Kale. Amri za kwanza nne zahusika na uhusiano na Mungu.

MUHAMMAD ALIVUNJA AMRI YA KWANZA: 

“Usiwe na Mungu mwingine ila mimi.” Amri hii inapinga kuabudu miungu mingine ila tu Mungu wa kweli. miungu mingine yote ni ya uongo.

KWENYE Surat Al Ankabut 46. Wala msijadiliane na Watu wa Kitabu ila kwa njia iliyo nzuri kabisa, isipo kuwa wale walio dhulumu miongoni mwao. Na semeni: Tumeyaamini yaliyo teremshwa kwetu na yaliyo teremshwa kwenu. Na Mungu wetu na Mungu wenu ni Mmoja. Na sisi ni wenye kusilimu kwake.

Kwenye hiyo aya hapo juu, Muhammad anadai kuwa Mungu wa Wakristo, Wayahudi na Waislam ni mmoja.

Je, Yehova Mungu wa Wakristo ndio Allah wa Quran?

Lipo wapi Jina la Yehova ambalo ni Yahuh kwa Kiarabu kwenye Quran ili tukubaliane nae?

Mungu mwenyewe alisema: “Watajua kwamba jina langu ni Yehova.” (Yeremia 16:21)

Sasa, wote tunafahamu kuwa Biblia ilikuja miaka 650 kabla ya Quran na kwenye hiyo Biblia Mungu alisema kuwa yeye jina lake ni "MIMI NIKO", "YEHOVA" n.k. LAKINI CHA AJABU, Allah HAKUSEMA KUWA YEYE NI "MIMI NIKO" AU "YEHOVA" kwenye hayo majina yake 99.

Je, Allah ni nani huyu, maana teyari anapinga na YEHOVA wa kwenye Yeremia 16 aya 21 na AMEKATAA kuyatumia hayo majina ya Mungu wa kwenye Biblia?

Zaidi ya hapo, wapi Mungu anasema kwenye Taurat kuwa jina lake ni Allah?

Wapi Mungu anasema kwenye Zaburi kuwa Jina lake ni Allah?

Wapi Mungu anasema kwenye Injili kuwa Jina lake ni Allah?

Haya ni maswali rahisi sana kwa Waislam na hayahitaji jazba katika kuyajibu zaidi ya wao watuletee aya kutoka Taurat au Zaburi au Injili kuwa Mungu anasema kuwa yeye jina lake ni Allah.

Lakini katika kufanya utafiti nimegundua kwamba Allah si Mungu wa kweli bali ni Shetani kwamujibu wa Qruani Surat Muhammad aya ya 15. inasema hivi “mfano wa pepo aliyowaandalia waja wake Mwenyezi Mungu iko hivi, ndani yake kuna mito ya maziwa na mito ya ulevi wenye ladha kwa wanywaji. humo watapata kuburudishwa kwa matunda ya kila namna na samahani kutoka kwa mola wao.”

Lakini ukisoma Qruani hiyo hiyo Sura ya 5 aya ya 90, inasema hivi: “Enyi mlioamini bila shaka ulevi na kamari na kuombwa yeyote asiyekuwa Mwenyezi Mungu ni uchafu na ni kazi ya shetani.” 

Sasa rafiki yangu kwa mujbu wa aya hizi hebu fikiria, aya ya kwanza imesema Allah katika pepo yake kuna mito ya ulevi, lakini Qruani hiyo hiyo imesema ulevi ni kazi ya shetani, kama aya zenyewe ndizo hizi hoja yangu inakuja hapa: 

Yeye Allah kama siye shetani amepata wapi ulevi hali yakuwa ulevi ni wa shetani? 

Lakini Biblia imesemaje kuhusu ulevi: Walevi na wachawi na wazinzi hawataurithi ufalme wa mbinguni. Mungu anasema katika Isaya Ole wao waamkao asubuhi na kufuata ulevi.

Mpendwa kuwa macho hizi ni nyakati mbaya za Mpinga Kristo.

USIKOSE SEHEMU YA PILI 

Shalom,

Max Shimba Mtumwa wa Yesu Kristo Mungu Mkuu. Tito 2:13

CHINA: 22 TONS OF PIG MEAT SOLD AS HALAL TO MUSLIMS

In Shaanxi Province, Chinese police have discovered 22 tons of pork that was sold as certified halal (Islam-approved) beef. Muslims are forbidden from eating pork. This case, once again, demonstrates the lack of seriousness of the halal industry in Asia. Hee Hee!

The authorities already reported that 2 tons of the pork products were sold on the market marked as halal unbeknownst to the Muslim population. Camouflage methods used by criminals are known by specialists: paraffin wax and industrial salts.

The conclusion remains the same from Paris to Beijing: the halal market does not reassure consumers. (And you can be sure, nobody in China cares.)


Related image

Tuesday, November 13, 2018

In communist Vietnam, over 4,500 accept Jesus as savior. Country leaders welcomed Franklin Graham and put no restrictions on what he preached


In communist Vietnam, over 4,500 accept Jesus as savior.
Country leaders welcomed Franklin Graham and put no restrictions on what he preached.

Franklin Graham gave the gospel to thousands of people in Hanoi, the capital of Viet Nam recently. “God did a mighty work in a city that, not so long ago, might have seemed an unlikely place,” he said. 

“We were warmly welcomed by high government officials, including the nation’s deputy prime minister as well as the mayor of Hanoi, and there were no restrictions placed on what I preached” he explained. Franklin Graham said on one of the nights, two young Vietnamese men who are believers brought a friend named Tuân to hear the Gospel. When Tuân heard how sin separates us from God, both now and for eternity, he knew that he wanted his life to be different and that he wanted to be with God eternally. 

During the invitation he told a prayer counselor, “That’s the reason I want to accept Jesus Christ as my Savior, to be forgiven of my sins.” Tuân opened his heart in repentance and faith, becoming one of many that weekend who received God’s gift of “salvation by the forgiveness of their sins” (Luke 1:77). 

One woman, advanced in years, traveled miles to get to the event, bringing two unsaved friends. One of the friends brought along her two sons. The older woman prayed throughout the evening for her friends, and God opened their hearts to hear and understand the Gospel. Both went forward to give their lives to Christ. While they were talking and praying with a counselor, the two sons sidled up to their mother to tell her they had just prayed with a different counselor nearby to receive Christ. 

A younger woman named Ky had made a commitment to Christ several years ago, but knew she wasn’t living as a child of God should. “Have you been wasting your life?” she heard me ask. “Is your spirit empty?” God used those two questions to pierce her heart. She realized immediately that she needed to repent and make a U-turn in her life, receive God’s forgiveness, and begin to live like one of His children. “I don’t want to be a child who lays on the floor, sleeps, and is lazy,” she said to a counselor. “I want to be a child who serves.” 

As the Holy Spirit worked in hearts, at least 4,500 people over two nights came forward publicly during the invitations, both inside the sports complex and outside in the extended area, to make life-changing decisions for Christ.

Open declaration for Jesus in Kanyakumari, IndiaOpen declaration for Jesus in Kanyakumari, India.
Those who got baptized show their faith in the savior.

Jesus is Lord and savior. There is no other way to reach heaven, except by accepting his free gift of salvation. God loves everyone in the world. We are all his creation. Santhosh Kumar goes about telling everyone about this good news. 

Tirelessly working for the Lord, he braves all situations just to be able to get the gospel known to everyone. He goes to different places in the country – with language being no barrier to share the love of Jesus with those who do not know the Lord. 

On January 7, some of those who believed in the Lord and chose to follow him took baptism in Thoothoor of Kanyakumari in Tamil Nadu, India. Santhosh Kumar who hails from Kovalam in Kerala travels to different states in India, preaching about Jesus obeying his command that everyone should be told the gospel. His labour is bearing fruit as many are turning to Jesus and expressing faith in the Lord

430 people baptized in Bengaluru430 people baptized in Bengaluru.
It was a glorious day: Rev Paul Thangiah.

The gospel of Jesus – the free gift of salvation through the Lord – is being spread in India and many people are turning to the Lord. 

In Bengaluru, 430 people who accepted Jesus as their Lord and savior were baptized at the Full Gospel Assemblies of God Church. Rev Paul Thangiah prayed and baptized those who came forward to declare their faith in the One God. “We baptized 430 people today. T

hank you all for praying. It was a glorious day,” Rev Paul Thangiah said. The occasion was also the 188th Day of Revival Prayer & Miracle Baptism Service.

Pop singer Selena Gomez declares: “I am a child of God, saved by grace.”


Pop singer Selena Gomez declares: “I am a child of God, saved by grace.”
The 23-year-old committed her life to Jesus on her birthday.

Pop singer and actress Selena Gomez recently opened up about her Christian faith and boldly proclaimed “I’m a child of God.” Gomez shared her testimony at a recent Hillsong Church conference. 

Gomez can often be spotted attending Hillsong Church services, the same church love interest Justin Bieber also frequently attends. 

According to Latina.com, the 25-year-old Gomez said that she thought fame would provide her with what she needed, but that turned out to be a false hope. "You will feel like the loud screams from thousands of people while you are onstage will be the thing that saves you, but it isn't,” she said as reported in ChristianHeadlines. 

“I was depressed, anxious. I started to have panic attacks right before getting on-stage, or right after leaving the stage,” she continued. Gomez went on to say that it was on her 23rd birthday that she finally gave her life to God and He became “real” to her. 

She shares that she heard the Holy Spirit speak to her and say: "Selena, you are enough! Not because you've tried hard, not because you have loved hard or put on your best face. Not because you have been given a large platform and not because others tell you 'you are enough,'" 

she declared. "You are enough because you are a child of God who has been pursued from the very beginning. You are enough because His grace has saved you and covered you. And every good thing you do will flow from this truth. What you give to others will always be an overflow of what He has given to you. Selena you don’t have to try so hard. You can rest."

Christian Qawali at ‘Dosti Mehfil’, a unique friendship day meet in Hyderabad


You’ve heard the song “What a friend we have in Jesus” and truly there is no friend like the Lord who died for the sins of mankind so that everyone can go to heaven by accepting him as Lord and savior. Baptist Youth Fellowship, Dilsukhnagar, Hyderabad had a unique get-together on Friendship day on August 5, 2018. GET Ministries hosted ‘Dosti-Mehfil’, a unique friendship day.  

Sam Rufus Nallaraj shared the word of God. Christian Qawali songs were sung by GET ministries. “We had a blessed time,” Naveen Kumar of the church said. The programme is unique for a Christian gathering as the setting and the seating were arranged just right for a Qawali programme. 

A large number of youth attended the programme and were blessed listening to the word of God and spending time in the presence of the Lord Jesus Christ.


Young people keen on learning from the Bible in Pakistan
There is hunger for the word of God in Pakistan. The Lord’s chosen vessels are taking time to talk about the Lord Jesus Christ and open up for scriptures who want to learn from the Bible. 

Bishop Nasir Samuel of Lahore is one who particularly takes time to explain from the Bible to those who attend the Bible study class. 

A couple of days ago, the students were taught from the book of Genesis and also about the Tabernacle in Exodus.  While preaching regularly in the church services, Bishop Nasir Samuel feels it is important to make the scriptures more plain to those who take time to attend the Bible study class. 

For those attending the class, it is a time of blessing. During the gathering, they worship the Lord Jesus Christ, praise his Name, read from the scriptures and understand it.

“I thank God for my talent,” says singer Jennifer Lopez.
Before Jennifer Lopez's final performance of her Las Vegas "All I Have" show on Saturday, the singer broke down in tears, thanking God for the talent He's given her.  Alex Rodriquez, Lopez's boyfriend, posted a video on Instagram showing clips of Lopez's pre-performance workout, the cheers she received backstage from performers and crew, and part of her final pre-show prayer. "... I wanna be that all the time every day in everything that I do. 

I thank you tonight God. It takes me to my limits at times but I thank you for that gift. Thank you Jesus, thank you God," Lopez prayed before breaking down in tears. "They yelling for us out there." In 2010, she told Elle magazine that before she became pregnant with twins she had decided to forgo in vitro fertilization treatments and instead put her faith in God. "

I ... believe in God and I have a lot of faith in that," she said. Last week, Lopez also shared a message she received from singer Selena Gomez who attended one of her Las Vegas shows and said "God was speaking to her" throughout the star's performance. "I wanted to tell you how much you inspired me tonight!!! 

I haven't felt that free in my entire life! Lol," Gomez said to Lopez in a private Instagram message after attending one of Lopez's final performances. "I just wanted to tell you how amazing God thinks you are!!! He was speaking to me through your show tonight!!," Gomez continued. The former Disney star said God was communicating with her during the entire concert which made her feel "like a woman." 

As appeared in christianpost.com.
Asia Bibi who was on death-row in Pakistan has been acquitted by the Supreme CourtThe Lord has answered our prayers.
Asia Bibi who was on death-row in Pakistan has been acquitted by the Supreme Court.

Pakistan's highest court on Wednesday ordered the release of a poor, illiterate Christian woman who had been sentenced to death for blasphemy, setting off a wave of demonstrations by hard-line Islamists nationwide but drawing praise from human rights activists. 

The Supreme Court overturned the conviction against Asia Bibi, accused in 2009 of insulting the Prophet Muhammad in a case that sparked violent protests in the overwhelmingly Muslim nation of 200 million people. Two Pakistani government officials were murdered in 2011 in crimes linked to their support of Bibi. “It's ironic that in the Arabic language the appellant’s name Asia means ‘sinful,’ the judges wrote. 

"But in the circumstances of the present case she appears to be a person, in the words of Shakespeare’s King Lear, ‘more sinned against than sinning’.” Chief Justice Saqib noted that tolerance is the "basic principle" of Islam. Pakistan Peoples Party leader Sherry Rehman cheered the verdict on Twitter: "False accusers took half her life away. Now the state must protect all those who stand for the rule of law and justice. We have all been witness to the havoc mobs have wreaked to red lines before." But the future of blasphemy laws in Pakistan is far from settled. 

The laws remain popular in Pakistan, and Prime Minister Imran Khan expressed support for them during the recent election campaign. After the decision on Bibi was announced, the Islamist political party Tehreek-e-Labaik said Saqib and the other judges deserve death under Islamic law. 

That drew a sharp rebuke from Khan. “The state will fulfill its responsibility of protecting the lives and properties of people and take strict action against violators," he said in a speech broadcast across the country. 

As appeared in usatoday.com.

WHY CHRISTIANITY IS BETTER THAN ISLAM?

Has Islam Improved to Become Better Than Christianity? Does Muhammad fulfill and complete the mission and purpose of Christ? Muhammad emphat...

TRENDING NOW