Friday, February 3, 2023

آیا در قران هیچ اختلافی وجود ندارد؟؟

 بهمن ۰۷, ۱۴۰۱در قرآن آیه ای وجود دارد که میگوید؛

آیا در قرآن نمی اندیشند؟ اگر از جانب غیر خدا بود قطعا در آن اختلاف بسیاری میافتند (نساء ۸۲)

نکته مهمی که مسلمانان گرامی باید توجه کنند که اختلاف بر خلاف تضاد است و به هر چیز مختلفی نیز میتوان گفت اختلافی دارند. حتی در جزئیات. مثلا آب میوه با آب متفاوت است هر چند هر دو مایع باشند. یا اسب با الاغ متفاوت است هر چند هر دو چهارپا و حیوان باشند. در واقع هر اسمی یک‌متعلقی دارد که با آن شناخته میشود. اگر من بگویم برایم آب بیاورید کسی که برایم نان بیاورد مشخص میشود کلام مرا متوجه نشده و بین آب و نان اختلاف هست هر چند نان هم در زمان خمیر کردن آرد در خود آب داشته باشد.
اما ببینیم در کلام الله چگونه است، آیا واقعا اختلافی وجود ندارد تا یک مسلمان با اندیشیدن در آن و تطبیق با آیه فوق تشخیص دهد این کتاب از جانب الله نیست.
اینبار بسراغ طریق خلقت انسان در قرآن میروم و نشان خواهم داد که خدا انسان را با چه موادی که با هم مختلف هستند آفریده و این اختلافات زیاد بین ماده اولیه انسان چگونه با آیه فوق تطبیق میکند؟

۱. الله در آیه (۶ طارق ) خلقت انسان را از ماءدافق یعنی آب جهنده میداند

 

۲.در آیه (۷ سجده) از طین یعنی گل میداند

 

۳.در آیه دیگر (۲۰ روم) خلقت انسان را از تراب یعنی خاک میداند.

تا اینجا متوجه میشویم که آب جهنده با گل و گل با خاک متفاوت است. زیرا گل به خاکی میگویند که آب را در خود دارد و با خاک متفاوت است.

اما کار به اینجا ختم نمیشود

۴. در آیه (۱۴ الرحمن) از کلمه صلصال کالفخار که گل خشکیده است استفاده کرده و در آیات دیگر نیز از کلمه حماء مسنون از همین صلصال کالفخار استفاده کرده که نشان از تفاوت و اختلاف در این دو است.

۵. در آیه (۲۰ مرسلات ) نیز از کلمه ماء مهین یعنی آب بیمقدار سود برده است.

فارغ از این آیات آیاتی دیگر نیز هستند که انسان را آفریده شده از نطفه یا هر جنبنده ای را از ماء یعنی آب خالص و دیگر موارد ذکر کرده.

با توجه به اینکه خدا میگوید در آیات قرآن نمیتوان اختلافی دید و برای هر کس قابل تشخیص است که طلا و مس مختلف هستند هرچند هر دو فلز هستند، زن و مرد مختلف هستند هرچند هر دو انسان هستند و ببر و گربه مختلف هستند هر چند به هر دو گربه سان میگویند و برای همین اختلاف است که نامهای مختلفی به خود دیده اند حال چرا مسلمین قرآن را کتاب خدا میدانند وقتی در مورد خلقت انسان اولیه هم از خاک و آب و گل و ماء مهین و گل خشک و لجن گندیده نام برده در حالیکه میدانیم بین تراب و طین تفاوت و اختلاف است وگرنه از دو اسم مختلف استفاده نمیشد.
با توجه به اینکه خدا برای انسان اولیه در آیات مختلف از مواد مختلف نام برده و بین این آیات اختلاف وجود دارد( دوستان توجه کنند که ادعای قرآن اختلاف است نه تضاد و تناقض) پس طبق ادعای خودش نمیتوان قرآن را از جانب خدا دانست.

نظرات


No comments:

FORMER MUSLIM EVANGELIST MUSA BELLO ARRESTED BY NIGERIAN POLICE

  **URGENT UPDATE**   **FORMER MUSLIM EVANGELIST MUSA BELLO ARRESTED BY NIGERIAN POLICE** Shimba TV, New York has received distressing news ...

TRENDING NOW