Monday, March 18, 2019

UNAWAFAHAMU MALAIKA WAKUU SABA WA MUNGU "ARCHANGELS OF GOD? (SEHEMU YA TISA)

Image may contain: 1 person, text
MALAIKA MKUU RAFAELI
Malaika Rafaeli (kwa Kiebrania רָפָאֵל, Rāfāʾēl, "Mungu anaponya" au "Mungu, ponya!") ni malaika anayetajwa na Kitabu cha Tobiti katika Deuterokanoni na vile vile yupo kwenye kitabu cha Henoko. Kwa hiyo anaheshimiwa na madhehebu yanayokubali kitabu hicho kama sehemu ya Biblia. Katika Uislamu ni sawa na malaika Israfili.
Vitabu vya deuterokanoni (kutoka Kigiriki "deuteros" = ya pili na "kanon" = orodha) ni maandiko ya Agano la Kale yanayotazamwa na Wakatoliki, na baadhi ya Waorthodoksi na ya Makanisa ya Kale ya Mashariki kama sehemu kamili ya Biblia.
Wayahudi na Waprotestanti wengi huviita apokrifa na kuvitazama kama vitabu vinavyostahili kuheshimiwa lakini si sawa na Biblia yenyewe.
Raphael, Malaika Mkuu. Kiebrania ya kawaida, "Mungu ameponya", "Mungu anaponya", "Mungu, tafadhali uponya", na mchanganyiko mwingine wa maneno mawili. Malaika Mkuu wa Kiyahudi na Ukristo, ambaye hufanya kila aina ya uponyaji. Neno la Kiebrania kwa daktari wa dawa ni Rophe aliyeunganishwa kwa neno moja la mizizi kama Raphael. Raphael mara nyingine huonyeshwa (kwa kawaida kwenye medalili) kama amesimama samaki kubwa au akiwa akifanya samaki waliopatikana wakati wa mwisho wa mstari kwenye fimbo ya uvuvi.
YAHWEH-RAPHA: "Bwana anayeponya" (Kutoka 15:26) — "Mimi ni Yehova anayekuponya" kwote katika mwili na nafsi. Katika mwili, kwa kuhifadhi na kuponya magonjwa, na katika roho, kwa kusamehe uovu.
Malaika Wakuu walikuwa daima kuwakilishwa katika sehemu nne. Kitabu cha Henoko majina yao Michael (moja katika malipo ya sehemu bora ya watu), Gabriel (ni malipo ya nyoka, Garden na Kerubim), Urieli (malaika wa ngurumo na tetemeko, yaani Ufunuo 11:13,16; 16:18) na Raphael (maana Mungu imekuponya; Yeye ni malaika wa roho za watu yaani Angel ya Kiyama). Raphael jina labda ni kumbukumbu ya Satanel uvunjaji umba wakati aliasi na kupoteza jina el au suffix na hivyo cheo chake. Shetani alikuwa hivyo kuondolewa kama alivyofunika kerubi. Raphael jina inaweza pia kutaja maridhiano ya ufufuo.
Majina ya malaika muhimu pia ni pamoja na Raguel (ambaye anachukua kisasi juu ya dunia na taa, yaani mwingine malaika wa Ufunuo) na Saraqael (yeye ni malipo ya roho ambaye kusababisha watu kwa dhambi, yaani yeye ni malaika wa kuzimu shimo) (Knibb, The Ethiopic Book of Enoch, Oxford Clarendon, 1982, Vol. 2, Ch. 20.1-2, pp. 106-107). Malaika walikuwa sita katika idadi na hii ni idadi iliyotajwa katika Mchungaji wa Herme kama kuwa katika umbo kati. Mchungaji wa Herme kubainisha Michael malaika mkuu kama katika Sinai ambaye alitoa sheria. Vitendo kubainisha kuwa katika Kutoka kama Kristo. Hivyo, pamoja na vifungu Daniel 10:13,21; 00:01, Yuda 9 na Ufunuo 00:07 ambapo yeye ni mkuu wa jeshi la Bwana, ambayo ni nafasi ya kura ya Kristo, si ajabu kwamba Kanisa ilikuwa kwa kutambua Kristo kama Michael, kabla ya kufanyika kwake.
Kulingana na Johannes Trithemius (1462-1516), Raphael ni mmoja wa malaika wa 7 wa Apocalypse (maoni haya yanatokana na Enoch 20) na huhesabiwa kati ya Sephiroth takatifu ya 10.
Raphael pia anaelezewa kama mmoja wa wanachama wa 7 ambao wanasimama mbele ya Mungu, pamoja na mtawala wa Cherubim na Malaika Mkuu katika uongozi wa mbinguni. Malaika Mkuu, pamoja na Zarachiel, pia ana mamlaka juu ya Raquia, Mbinguni ya Pili.
Malaika wa huruma na uponyaji - Raphael.
Mtawala wa Mbinguni ya Tatu. Whem Oses alitembelea Paradise ilikuwa mbingu ya tatu. Inaaminika pia kuwa "Malaika walioanguka" wamefungwa gerezani huko Raquia.
Kutoka kwa neno la Kiebrania rapha ambalo linamaanisha "daktari" au "mponyaji". Raphael ni mkulima mwenye nguvu na husaidia na aina zote za uponyaji - wanadamu na wanyama. Anasaidia kuponya mwili haraka, mawazo na roho ikiwa inaitwa.
Raphael: ni Mtazamaji wa Kaskazini.
Katika Kanisa Katoliki, "Biblia" ya Kanuni, "Tobit" (Tobit) 5-6 yaliyotajwa katika aya hii: "Rafael alijibu: 'Ndiyo, mimi mara nyingi kwenda Medea, jamaa sana na mitaa mtaa! "
"Tobit" (Tobit) 15-12 kwamba: ". ...... Jina langu ni Raphael, wamesimama mbele ya kiti cha enzi cha mmoja wa wale malaika saba kumtumikia Bwana"
KWA KIFUPI MALAIKA WAKUU 7:
Ufunuo 8
1 Hata alipoifungua muhuri ya saba, kukawa kimya mbinguni kama muda wa nusu saa.
2 Nami nikawaona wale malaika saba wasimamao mbele za Mungu, nao wakapewa baragumu saba.
1. Malaika Mikaeli anayeongoza wizara ya ulinzi/malaika mlinzi.
Malaika Mikaeli (kwa Kiebrania מִיכָאֵל, Micha'el au Mîkhā'ēl, maana yake Nani kama Mungu; kwa Kigiriki Μιχαήλ, Mikhaḗl; kwa Kiarabu ميخائيل, Mīkhā'īl) anaheshimiwa kama malaika mkuu katika imani ya dini za Uyahudi, Ukristo na Uislamu.
2. Malaika Gabrieli anayeongoza wizara ya habari na mawasiliano/malaika mpasha habari.
Katika dini zinazotaka kufuata imani ya Abrahamu, Gabrieli (kwa Kiebrania גַּבְרִיאֵל|Gavri'el|Gaḇrîʼēl, Mungu ni nguvu yangu; kwa Kiarabu جبريل, Jibrīl or جبرائيل Jibrāʾīl) ni malaika aliyetumwa na Mungu kuleta ujumbe wa pekee.
3. Malaika Rafaeli anayeongoza wizara ya afya/malaika mponyaji.
Malaika Rafaeli (kwa Kiebrania רָפָאֵל, Rāfāʾēl, "Mungu anaponya" au "Mungu, ponya!") ni malaika anayetajwa na Kitabu cha Tobiti katika Deuterokanoni. Kwa hiyo anaheshimiwa na madhehebu yanayokubali kitabu hicho kama sehemu ya Biblia. Pia anatajwa katika kitabu alichoandika mtume Bartholomayo.
4. Malaika Urieli anayeongoza wizara ya nuru/Malaika wa nuru.
Urieli(kwa kiebrania אוּרִיאֵל , "Mungu ni nuru yangu") ametajwa katika kitabu cha Ezra wa pili(2 Ezra) kilichopo katika Biblia ya waorthodox.
5. Malaika Selafieli anayeongoza wizara ya utaratibu/Malaika wa utaratibu.
Selafieli(kwa kiebrania שׂרפיאל , "Mkuu wa utaratibu juu ya malaika") ametajwa katika kitabu cha Enoko kilichopo katika biblia ya waorthodox.
6. Malaika Barachieli anayeongoza wizara ya heri/malaika wa heri.
Barachieli( kwa kiebrania ברכיאל , "Heri na Mungu" kiarabu بُراقيل "Buraqil") ametajwa katika kitabu cha Enoko kilichopo katika biblia ya waorthodox.
7. Malaika Jegudeli anayeongoza wizara ya kusifu/Malaika wa sifa.
Jegudeli(kwa kiebrania יהודיאל‎ , Yehudiel "sifa ya Mungu" au "Mungu wa wayahudi") ametajwa katika kitabu cha Enoko kilichopo katika biblia ya waorthodox.
Ufunuo 5
6 Nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai wanne, na katikati ya wale wazee, Mwana-Kondoo amesimama, alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe saba na macho saba, ambazo ni Roho saba za Mungu zilizotumwa katika dunia yote.
Shalom,
Max Shimba mtumwa wa Yesu Kristo Mungu Mkuu. Tito 2:13

No comments:

THE SEVEN PROPOSALS OF MUHAMMAD THAT WERE REJECTED

  1. Why did some women reject Muhammad's proposals? 2. Why did Muhammad continue to propose despite the rejections? Dear reader, Today ...

TRENDING NOW