Friday, December 3, 2021

QURAN YAPINGANA NA TORATI KUHUSU YUSUFU NA VIJANA WAWILI GEREZANI

Vijana wawili?

Katika hadithi kuhusu Yusufu, tunasoma kuhusu kufungwa kwake kama adhabu kwa tukio hilo na mke wa Aziz:

Wakaingia pamoja naye vijana wawili gerezani. Mmoja wao akasema: Hakika mimi nilijiona (katika ndoto) nikiminya mvinyo. Mwingine akasema: Hakika mimi nilijiona (katika ndoto) nikibeba mkate juu ya kichwa changu na ndege wanakula. (Wakasema): "Tuambie tafsiri ya haya. Hakika sisi tunakudhania kuwa wewe ni katika Muhsinûn (wafanyao wema). [Tafsiri ya Hilali/Khan]
-- Sura 12:36

Katika Mwanzo 40 hadithi inasimuliwa kwa undani na hapo tunajifunza kwamba watu hao wawili walikuwa mkuu wa wanyweshaji na mwokaji mkuu wa Farao.

Kuna matatizo mawili katika ayah hapo juu. Kwanza, inapingana na Torati ambayo katika Mwanzo 39:19-40:3 inaweka wazi kwamba Yusufu alikuwa tayari katika gereza hili kwa muda mrefu kabla ya watu hawa wawili kukamatwa na kuwekwa katika gereza moja. Qur'an inadai waliingia gerezani pamoja na Yusufu.

Pili, ingawa umri wao haukutajwa katika Biblia, hakuna uwezekano mkubwa kwamba wafanyakazi hawa wakuu wa mahakama ya Farao (mnyweshaji mkuu na waokaji mkuu) wote walikuwa "vijana" kama Qur'an inavyowaeleza.

Shalom

Dr. Max Shimba for Max Shimba Ministries

No comments:

WHY CHRISTIANITY IS BETTER THAN ISLAM?

Has Islam Improved to Become Better Than Christianity? Does Muhammad fulfill and complete the mission and purpose of Christ? Muhammad emphat...

TRENDING NOW