Wednesday, December 22, 2021

WAISLAM WAMERUHUSIWA KUPIGA PUNYETO WAKATI WA MFUNGO


 WAISLAM WAMERUHUSIWA KUPIGA PUNYETO, KUMLA NGONO KAFIRI WAKATI WA KUFUNGA


"Imepokewa na Ahmed kwamba alimjia mtu akiogopa kutokwa na manii akiwa amefunga. Ahmed akasema: "Ninachokiona ni kuwa anaweza kutoa shahawa bila kuharibu saumu, *anaweza kupiga punyeto kwa mikono yake* au mikono ya mkewe, ikiwa ana "Ammah"

👁👉 *iwe msichana au mtoto mdogo anaweza kumfanyia punyeto kwa kutumia mikono yake,* 👈 👁 👉👉 *na kama alikuwa kafiri anaweza kulala naye bila kuachia (shahawa zake)* ikiwa ameitoa ndani yake, inakuwa hairuhusiwi".

Bada'i al-Fuwa'id cha Ibn Qayyim, ukurasa wa 603


* الاستمناء والاغتصاب والبدوفيليا عند الصيام * 👀🧕


رواه أحمد أن رجلاً جاء إليه يخشى أن ينزل وهو صائم ، فقال أحمد: ما أراه أنه يخرج مني دون أن يفسد الصيام * يستمني بيديه * أو يد امرأته إذا كان له "عمّة".

👁👉 * سواء كانت بنتا أو طفلة تستطيع ممارسة العادة السرية له بيديها * 👈 👁 👉👉 * وإن كانت غير مؤمنة يمكنه أن ينام معها دون أن يفرغ (السائل المنوي له) * فإذا أطلقها فيها حرم ".

بدعي الفؤيد لابن قيم ص 603

https://gyazo.com/2ffa16e43c3fabd3257dd5849e092c98

* aliastimna' waliaghtisab walbudufilya eind alsiyam * 👀🧕


rawah 'ahmad 'ana rjlaan ja' 'iilayh yakhshaa 'an yanzil wahu sayim , faqal 'ahmadu: ma 'arah 'anah yakhruj miniy dun 'an yafsid alsiyam * yastamni biadayh * 'aw yad amra'atih 'iidha kan lah "emm".

👁👉 * sawa' kanat bintan 'aw tiflatan tastatie mumarasat aleadat alsiriyat lah biadayha * 👈 👁 👉👉 * wa'iin kanat ghayr muminat yumkinuh 'an yanam maeaha dun 'an yufrigh (alsaayil almanawii lah) * fa'iidha 'atlaqaha fiha haram ".

bidaei alfuayd liabn qiam s 603


*MASTURBATION, RAPE AND PEDOPHILIA WHEN FASTING* 👀🧕 


"It was narrated by Ahmed that a man came to him that feared that he would ejaculate while he was fasting. Ahmed said: "What I see is that he can release semen without ruining the fast, *he can masturbate using his hands* or the hands of his wife, If he has an "Ammah" 

👁👉 *whether be it a girl or a little child, she can masturbate for him using her hands,* 👈 👁 👉👉 *and if she was a non-believer, he can sleep with her without releasing (his semen),* if he released it in her, it becomes impermissible".

Bada'i al-Fuwa'id of Ibn Qayyim, page 603

https://gyazo.com/2ffa16e43c3fabd3257dd5849e092c98


Shalom


Dr. Max Shimba for Max Shimba Ministries Org

No comments:

THE SEVEN PROPOSALS OF MUHAMMAD THAT WERE REJECTED

  1. Why did some women reject Muhammad's proposals? 2. Why did Muhammad continue to propose despite the rejections? Dear reader, Today ...

TRENDING NOW