Wednesday, January 5, 2022

JE, ALLAH YUPO WAPI?Yeye ndiye aliye ziumba mbingu na ardhi katika siku sita.

kisha akapanda Kiti cha Enzi. ... (Tafsiri ya Pickthall)
-- Sura 57:4
Sisi ndio tuliomuumba mwanadamu.
Na tunayajua yale ambayo nafsi yake inampendekezea.
Hakika Sisi tuko karibu naye zaidi kuliko mshipa wa shingo. (Yusuf Ali)
-- Sura 50:16

Je! Kiti cha enzi cha Allah kiko kwenye mshipa wa shingo yako?
Swali hilo linaonekana ni la kijinga, lakini si hivyo. Ni dhahiri kwamba mtu anaweza kuelewa kwa urahisi aya hizi kuwa zinamaanisha, kwamba Allah yuko karibu na nyinyi na kwa kila mtu kwa usawa kwa vile hayuko katika eneo lolote mahususi.

Allah yuko “kila mahali” kwa maana ya kwamba hakuna mahali pasipo kuwepo kwake.
Kama Allah yupo kila mahali, Je, Allah yupo chooni? Je, Allah yupo wakati Waislam wanajamiiana? Je, Allah yupo ndani ya maiti? Je, Allah yupo kwenye kinyesi?

Vipi kuhusu kiti cha enzi?
Kiti cha enzi kinaashiria uwezo na ukuu wa utawala wa Mwenyezi Mungu. Mtu haitaji kuielewa kama ni eneo halisi. Na kwa hakika, Yusuf Ali anaifasiri kana kwamba si kitendo cha kuketi kwenye kiti cha enzi (ambacho ndiyo maana halisi ya Kiarabu), bali ni usemi wa sitiari wa uwezo wake.

Yeye ndiye aliye ziumba mbingu na ardhi katika siku sita.
na zaidi ya hayo amethibitika juu ya Arshi (ya Mamlaka). ...

Hili lingesuluhisha swali kama kila kutajwa kwa kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu kunaweza kueleweka kwa sitiari. Lakini je, basi tunafanya nini kutokana na aya ifuatayo?

Na Yeye ndiye aliye ziumba mbingu na ardhi katika siku sita.
na Arshi yake ilikuwa juu ya maji.
ili akujaribuni ni nani miongoni mwenu mwenye tabia njema zaidi. ...
-- Sura 11:7

Je, maji pia ni ya kisitiari?
Ingawa inaweza isieleweke kabisa mahali ambapo maji haya yalikuwa (bahari, mawingu ya mvua, ...n.k?), hii inaonekana kuwa taarifa ya wazi ya eneo la kiti hiki cha enzi na si kisitiari tena. Pia, Kiarabu ni wakati uliopita, na swali ni kwamba: Je, enzi ya Allah bado iko juu ya maji, na ikiwa sio, imehamia wapi? Na kisha kuna aya hizi:

Anatawala mambo kutoka mbinguni hadi ardhini.
Mwishowe (mambo yote) yatapanda kwake siku moja.
muda wake utakuwa miaka elfu moja ya hisabu yenu."
-- Sura 32:5
Malaika na Roho hupanda kwake katika Siku moja
kipimo chake ni miaka khamsini elfu.
-- Sura 70:4

Ikiwa Mwenyezi Mungu yuko karibu zaidi nasi kuliko mshipa wetu wa shingo, kwanini basi kuna haja ya Malaika na roho kusafiri ili kumfikia Allah?

Je, kuna tafsiri yoyote ya Sura 32:5 na 70:4 ambayo haihusishi "umbali" wa kimwili kati ya ardhi na Mwenyezi Mungu ambao unapaswa kuunganishwa?

Sura 50:16 inaweza kueleweka kwamba Mwenyezi Mungu yuko karibu kwa usawa kila mahali, na hakuna mahali unapoweza kwenda ili kuwa karibu Naye zaidi ya vile ulivyokuwa wakati huu.

Basi kwa nini mtu yeyote au kitu chochote kinalazimika kusafiri ili kumfikia Mwenyezi Mungu?

Hakika Quran imejaa SHAKA NA UTATA Mkubwa sana na imeshindwa kutueleza wapi kilipo Kiti cha Enzi cha Allah au wapi alipo Allah.

Shalom,

Dr. Max Shimba for Max Shimba Ministries

1 comment:

Anonymous said...

New slots casino site | ChoGiocasino
Enjoy the newest slots online with หาเงินออนไลน์ exciting new bonuses from our free play casino site. Get latest 바카라 사이트 slots and table games from all 카지노사이트 providers,

FORMER MUSLIM EVANGELIST MUSA BELLO ARRESTED BY NIGERIAN POLICE

  **URGENT UPDATE**   **FORMER MUSLIM EVANGELIST MUSA BELLO ARRESTED BY NIGERIAN POLICE** Shimba TV, New York has received distressing news ...

TRENDING NOW