Friday, January 21, 2022

MUHAMMAD ALIKUWA HAJUI DINI

 Mtukufu Mtume (s.a.w.w.) alikuwa hajui dini na mwongozo sahihi (Na’uzubillah). [Aysar al-Tafasir cha Abu Bakr al-Jazaeri, juzuu ya 5 ukurasa wa 2070]
No comments:

 

TRENDING NOW