Friday, January 14, 2022

VITUKO KWENYE UISLAM SEHEMU YA KWANZA


 

VITUKO KWENYE UISLAM

SEHEMU YA KWANZA

Mwenyezi Mungu anasema uwongo (Na’uzubillah). [Fatawa Rasheediyah cha Maulana Rasheed Ahmad Gangohi, ukurasa wa 237]

Mwenyezi Mungu analaghai na anakejeli (Na’uzubillah). [Sefat Allah cha Alawiy al-Saqaaf, ukurasa wa 89]

Mwenyezi Mungu ndiye chanzo cha maovu yote (Na’uzubillah). [Musnad Abu Hanifa, ukurasa wa 152]

Mguu wa Mwenyezi Mungu utakuwa motoni (Na’uzubillah). [Sahih Bukhari Kiarabu-Kiingereza Juzuu ya 6 hadith nambari 371 iliyotafsiriwa na Dk Muhsin Khan]

Mwenyezi Mungu ameketi juu ya kiti cha enzi katika hali ya mguu wa msalaba (Na’uzubillah). [Ebtal al-Tawilat, cha Imam Abu Y'ala al-Fara, Juzuu 1 ukurasa wa 189]

Mwenyezi Mungu anaweza kuwa na wivu (Na’uzubillah). [Sefat Allah cha Alawiy al-Saqaaf, ukurasa wa 160]

Mwenyezi Mungu ni sawa kabisa na mwanadamu isipokuwa sifa mbili (Na’uzubillah). [Al-Qawasim min al-Awasim cha Abu bakr ibn al-Arabi, ukurasa wa 209]

Mwenyezi Mungu amewaumba Malaika kutokana na mkono wake na kifua chake (Na’uzubillah). [Al-Sunnah cha Abdullah Ibn Ahmad bin Hanbal, ukurasa wa 190]

Mwenyezi Mungu angeweza kusafiri juu ya mbu (Na’uzubillah). [Aqa'id al-Salaf cha Imam Darami, ukurasa wa 443]

Mwenyezi Mungu anataabika kwa kuongezeka uzito (Na’uzubillah). [Al-Sunnah cha Abdullah Ibn Ahmad bin Hanbal, ukurasa wa 161]

USIKOSE SEHEMU YA PILI

Shalom

Dr. Max Shimba for Max Shimba Ministries

No comments:

WHY CHRISTIANITY IS BETTER THAN ISLAM?

Has Islam Improved to Become Better Than Christianity? Does Muhammad fulfill and complete the mission and purpose of Christ? Muhammad emphat...

TRENDING NOW