Thursday, July 27, 2017

JE, UNAVIJUA VITA VYA MEGIDO?

Image may contain: airplane, sky, outdoor and text

Kitabu cha Biblia cha Ufunuo kinasema kwamba “wafalme wa dunia nzima inayokaliwa” watakusanywa pamoja “kwa vita vya ile siku kuu ya Mungu Mweza-Yote.” (Ufunuo 16:14) Kisha simulizi la kinabii linaongeza hivi: “Nayo yakawakusanya pamoja mahali panapoitwa katika Kiebrania Har–Magedoni.”* (Ufunuo 16:16) Sura zinazofuata za Ufunuo zinasema kwamba ‘wafalme wa dunia na majeshi yao watakusanywa pamoja ili kupigana vita na yule anayeketi juu ya farasi na jeshi lake.’ (Ufunuo 19:19) Mpanda-farasi huyo si mwingine ila Yesu Kristo.—1 Timotheo 6:14, 15; Ufunuo 19:11, 12, 16.
Magedoni maana yake nini?
Neno "Magedoni" linatokana na neno la Kiebrania Har- Magedoni, ambalo lina maana "Mlima Megido" na limekuwa na maana sawa na vita vya baadaye ambavyo Mungu ataingilia kati na kuharibu majeshi ya Mpinga Kristo kama alivyotabiri katika unabii wa Biblia (Ufunuo 16: 16; 20:1-3, 7-10). Kutakuwa na kundi kubwa la watu kushiriki katika vita vya Magedoni, kama mataifa yote yatakusanyika pamoja ili kupambana dhidi ya Kristo.“Katika historia yote, Megido na Bonde la Yezreeli yamekuwa maeneo ya vita ambavyo vimebadili kabisa ustaarabu,”
Ni nani watakaopigana katika Har-Magedoni?
Yesu Kristo ataliongoza jeshi la kimbingu kushinda maadui wa Mungu. (Ufunuo 19:11-16, 19-21) Maadui hao wanatia ndani watu wanaopinga mamlaka ya Mungu na wanaomtendea Mungu kwa dharau.—Ezekieli 39:7.
Bila shaka, neno “Har–Magedoni” linapotumiwa kwa njia ya mfano ni kwa sababu ya historia ya Megido na eneo hilo liko mahali panapofaa kwa ajili ya vita. Ingawa neno hilo linatajwa mara moja tu katika Biblia, muktadha wake katika kitabu cha Ufunuo unaonyesha waziwazi kwamba Har–Magedoni itakuwa na matokeo katika maisha ya kila mtu duniani.
Eneo halisi la bonde la Magedonini ni wazi kwa sababu hakuna mlima wa Magedoni. Hata hivyo, tangu "Har" inaweza pia kuwa na maana ya kilima, eneo lilo na uwezekano mkubwa ni nchi ya vilima jirani wazi vya Magedoni, umbali wa maili sitini kaskazini mwa Yerusalemu. Vita zaidi ya mia mbili vimekuwa vikipiganwa katika kanda hiyo. Tambarare ya Magedoni na tambarare ya karibu na Esidaloni ilikuwa kitovu cha vita vya Magedoni, ambavyo vitaikumba Israeli kutoka kusini mwa mji wa Edomu, hadi wa Bosra (Isaya 63:1). Bonde la Magedoni lilikuwa maarufu kwa ushindi mku wa mara mbili katika historia ya Israeli: 1) ushindi wa Baraka juu ya Wakanaani (Waamuzi 4:15) na 2) ushindi wa Gideoni juu ya Wamidiani (Waamuzi 7). Magedoni pia alikuwa tovuti kwa majanga mawili makubwa: 1) kifo cha Sauli na wanawe (1 Samweli 31:8) na 2) kifo cha Mfalme Yosia (2 Wafalme 23:29-30; 2 Mambo ya Nyakati 35:22).
Hali zitakuwaje wakati wa vita vya Har-Magedoni?
Ingawa hatujui jinsi Mungu atakavyotumia nguvu zake, atatumia silaha sawa na zile alizotumia zamani, yaani, mvua ya mawe, matetemeko ya nchi, mvua ya mafuriko, moto na kiberiti, radi, na magonjwa. (Ayubu 38:22, 23; Ezekieli 38:19, 22; Habakuki 3:10, 11; Zekaria 14:12) Kwa sababu ya kuvurugika, baadhi ya maadui wa Mungu watauana wenyewe kwa wenyewe, lakini mwishowe watatambua kwamba Mungu ndiye anayepigana nao.—Ezekieli 38:21, 23; Zekaria 14:13.
Kwa sababu ya historia hii, bonde la Magedoni likawa ishara ya mgogoro wa mwisho kati ya Mungu na majeshi ya uovu. Neno "Magedoni" huonekana tu katika Ufunuo 16:16, "Wakawakusanya hata mahali paitwapo kwa Kiebrania, Har-Magedonini." Hii inazungumzia wafalme ambao ni waaminifu kwa Mpinga Kristo kwa pamoja kwa ajili ya mashambulizi ya mwisho juu ya Israeli. Katika Magedonini "kikombe cha mvinyo ya ghadhabu ya hasira ya [Mungu]" (Ufunuo 16:19) kitakabidhiwa, na Mpinga Kristo na wafuasi wake wataangamizwa na kushindwa. "Magedoni" imekuwa neno la jumla kwamba linahusu mwisho wa dunia, si tu kwa ajili ya vita ambavyo hufanyika katika bonde la Megedon.
Biblia inafunua wazi kwamba waovu hawataachilia mamlaka yao kwa amani; na hiyo ndiyo sababu Mungu atahitaji kuchukua hatua ya kukata maneno kukomesha uovu wote, kutia ndani uovu wa vita. (Zaburi 2:2) Jina ambalo Biblia inayapa mapambano hayo ya pekee, yaani, Har–Magedoni, lina maana kubwa sana.
Shalom,
Max Shimba mtumwa wa Yesu Kristo.

No comments:

THE SEVEN PROPOSALS OF MUHAMMAD THAT WERE REJECTED

  1. Why did some women reject Muhammad's proposals? 2. Why did Muhammad continue to propose despite the rejections? Dear reader, Today ...

TRENDING NOW