Friday, July 14, 2017

KUMBE RAMADHAN ILITENGENEZWA

No automatic alt text available.


FABRICATED ISLAM RAMADAN
TOO FAKE
VOLUME 5 BOOK 59 NUMBER 573
Narrated Ubaidullah bin abdullah bin 'Utba:
Ibn Abbas said, allahs apostle fought the Ghazwa(Battle of al-fath during Ramadan."
Tafsir/maana yake:
Ibn Abbas alisema: Nabii wa Allah alipigana vita ya Ghazwa wakati wa mfungo wa Ramadhani.
Narrated Az Zuhri: Ibn Musaiyab (also) said the same. Ibn Abbas added, 'The prophet fasted and when he reached al-kadid, a place where there is water between Kudaid and Usfan, He broke his fast and did not fast afterwards till the whole month had passed away..
Imetafsiriwa na Az Zuhri: Ibn Musaiyab alisema vile vile. Ibn Abbas aliongzea: Nabii wa Allah alifunga na alipo fika Al kadid, sehemu yenye maji katika ya Kudaid na Usfan. Alivunja Swaumu yake na hakufunga tena mpaka mfungo wa Mwezi mzima ulipo isha.
PRAISE BE TO GOD ISAIAH 45:22

No comments:

JIWE JEUSI LA MAKKA

 

TRENDING NOW