Thursday, November 25, 2021

MAKOSA MAKUBWA YA QURAN KUHUSU KUTUA KWA JUATatizo la Qur'ani na Sayansi:

Kosa la Kwanza:
JUA LINAZAMA KWENYE TOPE:

Mahali pa kuchomoza Jua na kutua kwa Jua
Mpaka alipo fika [msafiri Zul-qarnain]
machweo ya jua, aliikuta ikishuka kwenye chemchemi yenye matope, ...

Kosa la Pili:
JUA LINA PANDA JUU YA WATU, JUA LINATEMBEA?
-- Sura Sura 18:86
Hata alipofika maawio ya jua.
akaikuta inapanda juu ya watu
Ambao hatukuwawekea pa kujikinga nayo.
-- Sura Sura 18:90

Kwanza: Imethibitishwa kisayansi kwamba jua halitui kwenye chemchemi yenye matope.

Pili: Hii inaonekana kudhania ardhi tambarare, la sivyo kunawezaje kuwa na sehemu iliyokithiri Magharibi au Mashariki? Haisemi, alikwenda kadiri iwezekanavyo kwenye nchi kavu katika mwelekeo huu na kisha akatazama mawio ya jua au machweo akiwa amesimama kwenye ufuo huu. Kuchomoza kwa jua huko kungekuwa kimsingi sawa na mahali pengine popote duniani, nchi kavu au baharini. Bado ingeonekana kana kwamba inaweka "mbali". Inasema kwamba alifika MAHALI ambapo jua linatua na katika safari yake ya pili mahali linapochomoza.

Tazama pia mjadala wa kina wa suala hili katika Uislamu na Machweo ya Jua.

Zaidi ya hayo: Yusuf Ali katika maelezo yake anaripoti kwamba Zul-qarnain anafikiriwa kuwa Alexander Mkuu. Na ndivyo pia "Kamusi fupi ya Uislamu." Tukiangalia aya za 98-101, hii ingemfanya Aleksanda Mkuu kuwa Mwislamu -- miaka 1000 kabla ya Muhammad. Walakini hiyo sio kweli. Historia haihusiani kwamba Alexander Mkuu alikuwa na dini nyingine yoyote isipokuwa Wagiriki wapagani aliotoka na kutawala. Huu ni uwongo wa kihistoria.

Sholom

Dr. Max Shimba for Max Shimba Ministries

No comments:

THE SEVEN PROPOSALS OF MUHAMMAD THAT WERE REJECTED

  1. Why did some women reject Muhammad's proposals? 2. Why did Muhammad continue to propose despite the rejections? Dear reader, Today ...

TRENDING NOW