Friday, November 26, 2021

UTATA WA NUHU, WANAWE NA MAFURIKO, ETI MTOTO MMOJA WA NUHU ALISOMBWA NA MAFURIKONuhu na mwanawe
(Kumbukeni) Nuhu alipotuita zamani.
Tulisikiliza (sala) yake na tukatoa
yeye na familia yake kutoka katika dhiki kubwa.
-- Sura 21:76

Basi Safina ikaelea juu ya mawimbi kama milima.
Na Nuhu akamwita mwanawe aliyejitenga.
Ewe mwanangu! panda pamoja nasi, wala usiwe pamoja na makafiri.

Mtoto akajibu: "Nitaenda kwenye mlima fulani: utaniokoa kutoka kwa maji."
Nuhu akasema: Leo hakuna kitakachoweza kuokoa katika amri ya Mwenyezi Mungu.
isipokuwa wale aliowarehemu!" Na mawimbi yakaingia baina yao na mwana alikuwa miongoni mwa wale waliozidiwa na Gharika.
-- Sura 11:42-43

Mmoja wa wana wa Nuhu anakufa katika Gharika kwa kupingana na 21:76 ambayo inasema kwamba Mwenyezi Mungu alimuokoa yeye na familia yake. Sasa, mgongano huu "umetatuliwa" ndani ya Qur'an yenyewe. Tunapoendelea kusoma katika Sura ya 11 hadi aya ya 46 tunamkuta Mwenyezi Mungu akimjibu Nuh kuhusiana na malalamiko hasa haya kwamba hajamuokoa mwanawe: “Ewe Nuhu! si kwa Mimi nisichokuwa nacho ilimu."

Kwa hiyo, tunaona kwamba tatizo hili linatatuliwa kwa “kutengwa na Mungu” na Qur’ani inakubali kwamba hili linaweza kuwa jambo gumu sana kueleweka kwa wanadamu wa kawaida, hata kwa nabii wa Mungu, Nuhu.

Kwa hakika inawezekana kuwanyima wana au vinginevyo kuwanyima hadhi ya kisheria ya mwana, lakini haiwezekani hata kwa Mungu kwamba mwana wa kibaolojia apoteze mali ya kuwa uzao wa baba yake. Kwa hivyo, uundaji katika Sura 37:77 "Na akawafanya wazao wake kuwa mabaki" (ya Gharika), bado ni vigumu kupatanisha na jibu la Mwenyezi Mungu katika Sura 11:46.

Swali lingine linaweza kuulizwa kutoka kwenye Sura 11:27 kuhusiana na utambulisho wa wale waliookolewa na wale waliozama kwenye gharika.

Lakini watukufu wa makafiri katika kaumu yake walisema [kumjibu Nuhu]:
“Hatuoni kwako ila mtu kama sisi.

Wala hatuoni kuwa anakufuata ila yule aliye duni miongoni mwetu.

katika hukumu, wala hatuoni nyinyi sifa yoyote juu yetu.

Hakika sisi tunawadhania kuwa ni waongo!"
Ni wazi kwamba Nuhu alipata baadhi ya walioamini ujumbe wake na kumfuata. Kwamba makafiri kuwaita waumini "wasio na maana" na "wachanga" ni jambo la kutarajiwa na hasira rethoric. Lakini haiwezi kukataliwa kwamba alikuwa na baadhi ya wafuasi, mbali na familia yake ya karibu (ambayo haiwezi kuunda hisia hii, kutokana na kwamba inatarajiwa kwamba familia inafuata kichwa cha familia). Hili limedokezwa tena katika Sura 7:64 inayosema:

Lakini walimkadhibisha, na tukamwokoa yeye na waliokuwa pamoja naye katika jahazi.
lakini tuliwafunika katika mafuriko wale walio kadhibisha Ishara zetu.
Hakika walikuwa watu vipofu!
Wale "katika Jahazi" wanalinganishwa na (yaani wako kinyume cha) wale "waliokataa", yaani ni wale walioamini. Haiko wazi kama 11:27, lakini inaelekeza upande uleule.

Masuala mawili yanaibuka hapa:

1. Hii inapingana na Taurati ambapo ni wazi kuwa ni familia yake tu na familia yake yote ndio wameokoka (watu wanane, Nuhu, na mkewe na wana watatu na wake zao).

2. Kwa kuzingatia kwamba Qur’ani inazungumza juu ya watu zaidi wanaomwamini, kwa nini wale waliomfuata nje ya familia yake hawakuokolewa pia? Tena inasema: “Na akawajaalia dhuria wake kuwa mabaki” (37:77).

Mienendo ya kujumuisha / kutengwa ni ngumu katika hadithi hii. Katika Sura 66:10, mke wa Nuhu anawekwa Motoni, na maelezo ya Yusuf Ali yanaashiria kuwa aliangamia kwenye gharika. Katika Sura 11:40, tunapata amri ya kupanda Sanduku:

Hatimaye, tazama! ikaja amri yetu.
na chemchemi za ardhi zikabubujika!
Tukasema: Pandeni humo kila namna mbili, mwanamume na mwanamke na ahali zako, isipo kuwa wale ambao neno limekwisha jia juu yao na Waumini.” Lakini ni wachache tu walioamini pamoja naye.

Hapa tena, tunasoma kuhusu “wachache waliamini pamoja naye”, lakini kwa nini wanaonekana hawajaokolewa kulingana na Sura 37:77? Na tukitazama tena katika 11:42-43 (hapo juu), Nuhu anamwita mwanawe apande safina.Kwa hiyo, hakuwa mmoja “ambaye neno limekwisha tokea juu yake” tangu wakati huo Nuhu asingemwita katika uasi. kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Ni dhahiri kwamba hakuonywa juu ya kuangamia kwa mwana huyu kama vile dua yake kwa Mwenyezi Mungu inavyoonyesha:

Na Nuhu akamwomba Mola wake Mlezi, na akasema:
"Ewe Mola wangu Mlezi! Hakika mwanangu ni katika ahali zangu!
na ahadi yako ni kweli.
na Wewe ndiwe mwenye haki kuliko Waamuzi!
-- Sura 11:45
Jibu la Mwenyezi Mungu ni:

Akasema: Ewe Nuhu! Yeye si katika ahali zako.
Kwa maana mwenendo wake si wa haki.
Basi usiniombe usiyo kuwa na ujuzi nayo.
Nakupa nasaha, usije ukafanya kama wajinga!"
-- Sura 11:46
Wale waliotengwa na Mwenyezi Mungu kabla bado wanaitwa "familia yako" katika 11:40, lakini kuhusu mtoto ambaye kutengwa kwake Nuhu hakuwa na ujuzi wowote (mpaka majibu ya Mwenyezi Mungu katika 11:46), inasemekana kwamba yeye si katika familia yake.

Huu ni mkanganyiko mkubwa wa kujumuisha-kutengwa.

Sababu inayowezekana ya tofauti hizi kwa Biblia imejadiliwa katika makala, MIMI ni Manabii WOTE.

Zaidi ya hayo, kuna tatizo tofauti kabisa la kisayansi. Mazungumzo haya yote katika 11:42-43 hayawezekani kwa jinsi yanavyoripotiwa. Ikiwa umewahi kuwa baharini wakati mawimbi yanapanda kama milima basi unajua jinsi sauti yake inavyovuma. Mazungumzo, hata wakati wa kupiga kelele haiwezekani kabisa. Kumbuka, haisemi kwamba maji tayari yalikuwa na kina kirefu kama vile mlima ulivyo juu (lakini kwa uso uliotulia), inazungumza haswa juu ya mawimbi, ambayo inamaanisha kwamba lazima kuwe na upepo mkali ili kutoa mawimbi haya. Na hiyo ni sauti kubwa kila wakati. Pia, Safina, meli kubwa ilikuwa tayari inaelea, yaani "nje ya maji", wakati mtoto wa Nuhu anaonekana wakati wa mazungumzo haya amesimama kwenye nchi kavu kwa mbali akiruhusu mazungumzo (hata kama hapakuwa na kelele), na sio kuogelea majini na kuhangaika na mawimbi. Hili haliwezekani kimaumbile kwa mandhari yoyote ya kawaida inayoweza kufikiria. Baada ya yote haya hayakuwa kwenye kibanda cha kuweka meli mara kwa mara.

Muhammad alikuwa mwana wa jangwa, hakujua vizuri kiasi kikubwa cha maji kama yanavyopatikana, kwa mfano, kwenye ufuo wa bahari. Hiyo inaweza kueleza kwa nini hadithi hii inasimuliwa kwa njia isiyo ya kweli.

Shalom,

Dr. Max Shimba for Max Shimba Ministries

No comments:

FORMER MUSLIM EVANGELIST MUSA BELLO ARRESTED BY NIGERIAN POLICE

  **URGENT UPDATE**   **FORMER MUSLIM EVANGELIST MUSA BELLO ARRESTED BY NIGERIAN POLICE** Shimba TV, New York has received distressing news ...

TRENDING NOW