Wednesday, November 24, 2021

UTATA, MGONGANO, NA KIZUNGUMKUTI KWENYE QURAN KUHUSU NYOTA NA MWEZIMahali pa Mwezi na Nyota

Katika Qur-aan tunapata kauli zifuatazo kuhusu mwezi na nyota:

Aliyeziumba mbingu saba, moja juu ya nyingine...
Na tumeipamba mbingu ya chini kwa taa ... (67:3,5).
Na akazikamilisha mbingu saba katika siku mbili
na akaifunulia kila mbingu amri yake;
na tukaipamba mbingu ya chini kwa taa.
na akailinda... (41:12)

Hakika tumeipamba mbingu ya chini kwa uzuri wa nyota. (37:6)

Je, huoni jinsi Mwenyezi Mungu alivyoziumba mbingu saba
mmoja juu ya mwingine,
na akaufanya mwezi kuwa nuru kati yao;
na kulifanya jua kuwa taa? ( 71:15-16 )

Hapo juu ni tafsiri ya Yusuf Ali. Pickthall inatafsiri Sura 71:16 kama

Na akaufanya mwezi kuwa mwanga ndani yake, na akalifanya jua kuwa taa?

Qur'an inaonekana kufundisha kwamba kuna mbingu saba, moja juu ya nyingine, kama ilifikiriwa kuwa kama ghorofa katika jengo la juu (tabaka gorofa) au kama maganda au matabaka ya kitunguu.

Kama njia ya kishairi ya kujieleza hii inakubalika, ingawa, kwa kusema kisayansi, hakuna hatua zinazoweza kutambulika katika ulimwengu ambazo zingetuwezesha kutofautisha kati ya hizo mbingu mbalimbali.

Hata hivyo, Qur'an inaziweka nyota kwenye mbingu ya chini au hata ya chini kabisa, huku ikieleza uhusiano wa mwezi na ukamilifu wa mbingu saba ni kwamba uko "ndani yake" (fehinna). Hii inatoa hisia kwamba mwezi ni angalau mbali kama nyota kama si zaidi.

Lakini kila mtu anajua leo kwamba nyota ziko mbali sana na dunia kuliko mwezi. Hii sio tofauti ndogo, ni suala la magnitudes kadhaa. Umbali wa wastani kutoka kwa dunia hadi mwezi ni kilomita 384,400, wakati Proxima Centauri, nyota iliyo karibu zaidi na sisi nje ya mfumo wa jua, tayari ni karibu miaka 4.3 ya mwanga = 40,682,300,000,000 km (kilomita trilioni 40) mbali, au inaonyeshwa tofauti, tunahitaji. kuzidisha umbali wa mwezi kwa zaidi ya milioni 100 kufikia hata nyota iliyo karibu zaidi ya nyota zote.

Lau Qur-aan ingetunga “na mwezi katikati yao” basi hili lingekuwa ni kosa lisilo na utata. Uundaji wa "ndani yao" haueleweki vya kutosha kuruhusu uwezekano wa mwezi kuwa katika mbingu ya chini kabisa. Maneno ya Qur'an kwa hakika ni madogo kuliko ya kisayansi katika mfano huu na yanadokeza dhana potofu hata ingawa hayaeleweki vya kutosha kutolifanya kuwa kosa la wazi. Hata hivyo, inatia shaka kubwa juu ya madai kwamba Mungu aliifanya Qur'an kisayansi kama uthibitisho wa asili yake tukufu.

Ingawa inaonekana kuwa ngumu sana, mtu anaweza kusema kwamba labda nyota zote ziko chini kabisa ya mbingu saba (kama Qur'an inavyofanya) na mwezi uko sehemu ya chini kabisa ya mbingu ya chini kabisa (ambayo Qur'an haisemi. wala haimaanishi). Usemi wa Qur-aan unahusisha eneo la mwezi na wingi wa mbingu na kusema kuwa mwezi uko "ndani yake". Haisemi kwamba iko katikati kabisa, lakini inasema mahali fulani "ndani" tunapoangalia jinsi neno hili linatumiwa mahali pengine.

Kuna idadi kubwa ya aya nyingine ambapo Qur'an inatumia neno lile lile la Kiarabu "Fihinna" kama katika aya tunayoizungumzia. Katika mistari 9:36 na 2:197 imetumika katika maneno "miezi mitakatifu, NDANI YAKE msi...", yaani kwa maana ya "wakati huu". Inatumika kuzungumza juu ya "ndani" ya muda.

Katika orodha ifuatayo ya mistari ambapo neno hili limetumika kwa eneo:

55:56
(kuhusu bustani za Peponi)
NDANI YAO watakuwamo (Wanawali), wasafi, wenye kuzuia macho yao,...
55:70
NDANI yao watakuwa na maswahaba wema, wazuri,
Hii inabainisha wazi kwamba wanawake hawa wazuri wako ndani ya bustani hizi, na zaidi au chini ya katikati au kusambazwa, lakini sio kwamba wote wanapigana kwenye mipaka yake. Hii itakuwa muhimu hapa chini.

5:120
"Sikuwaambieni ila yale uliyoniamrisha niseme: Mwabuduni Mwenyezi Mungu, Mola wangu Mlezi na Mola wenu Mlezi, na nilikuwa shahidi juu yao nikiwa nakaa BAADA YAO, uliponipandisha. ulikuwa Mlinzi juu yao, na Wewe ni shahidi wa kila kitu.
Tena, hii inamhusu Yesu, na suala zima ni kwamba aliishi MIONGONI MWAO, sio maisha ya mahali pasipojulikana pembezoni, si alikuwa katikati yao na hawana kisingizio kwamba hawakusikia ujumbe wake kwa sababu hawakusikia. sijui kuhusu hilo.

17:44
Na vinamsabihi mbingu saba na ardhi na vyote vilivyomo ndani yake. Hapana chochote ila kinamtakasa. Na bado hamjui jinsi wanavyotangaza utukufu wake. Hakika Yeye ni Mpole, Mwenye kusamehe!

Tena, jumla ina maana, si tu viumbe katika pembezoni.

23:71
Lau kuwa Haki ingeli ambatana na matamanio yao, basi zingeli kuwa mbingu na ardhi na viumbe vyote ndani ya machafuko na ufisadi. Bali tuliwapelekea mawaidha yao, lakini wao wanayapuuza mawaidha yao.
Tena, NDANI YAO, inamaanisha 'ndani' wale wanaoishi duniani au mbinguni.

Hatimaye aya ya 71:16 ambayo inahojiwa:

Pickthall: Na akaufanya mwezi kuwa mwanga ndani yake, na akalifanya jua kuwa taa?
Yusuf Ali: Na akaujaalia mwezi kuwa nuru kati yao, na akalifanya jua kuwa ni taa?

Ni wazi kwamba "katikati yao" ni tafsiri halali na hakuna haja ya kuelewa hii kama "katika mbingu ya kati" bali ni "ndani". "Katika" inarejelea nini? Ni WAO, yaani zile mbingu saba, kwa kuwa hivyo ndivyo Qur’ani inavyozungumza katika aya iliyo kabla yake.

Je, huoni jinsi Mwenyezi Mungu alivyoziumba mbingu saba
mmoja juu ya mwingine,
na akaufanya mwezi kuwa nuru kati yao.
na kulifanya jua kuwa taa? ( 71:15-16 )
Hakuna dalili kwamba mwezi uko kwenye mpaka wa mbingu hizi, au hata kwenye mpaka wa chini kabisa wa mbingu hizo saba. Usomaji wa asili bado uko "mahali fulani ndani". Na kwa uwazi, Yusuf Ali alifikiri huo ulikuwa usomaji wa kawaida.

Tofauti na hili, tunayo usemi ulio wazi kabisa kwamba nyota ziko “mpakani” wa mbingu saba kwa vile ziko kwenye mbingu ya CHINI KABISA kama vile Sura 67:5 inavyosema.

Kwa hivyo, labda mtu hawezi kusema kwamba mwezi uko mbali zaidi kuliko nyota, lakini kwa kuzingatia kwamba nyota ziko chini kabisa na mwezi uko ndani ya mbingu, mwezi uko mbali zaidi na nyota zilizo karibu na hiyo ni kisayansi. yenye matatizo. Kama si vibaya kabisa kile Qur'ani inachosema kutokana na ufinyu wa usemi, hata hivyo inatoa dhana isiyo sahihi.

Shalom,

Dr. Max Shimba for Max Shimba Ministries

No comments:

FORMER MUSLIM EVANGELIST MUSA BELLO ARRESTED BY NIGERIAN POLICE

  **URGENT UPDATE**   **FORMER MUSLIM EVANGELIST MUSA BELLO ARRESTED BY NIGERIAN POLICE** Shimba TV, New York has received distressing news ...

TRENDING NOW