Wednesday, November 24, 2021

UTATA NA MGONGANO WA ASILI YA BINADAMU NA UHAI KWENYE QURANEmbryology katika Qur'an

Mapema miaka ya 1980, Prof. Keith Moore, ambaye zamani alikuwa mtaalamu wa anatomist katika Chuo Kikuu cha Toronto, Kanada alitoa toleo maalum la kitabu chake cha embryology, toleo la kawaida ambalo limetumiwa sana katika shule za matibabu duniani kote. Yaonekana aliposoma kwa mara ya kwanza yale ambayo Qur’ani ilisema kuhusu ukuaji wa kiinitete cha mwanadamu “alistaajabishwa na usahihi wa taarifa zilizoandikwa katika karne ya 7 BK, kabla ya sayansi ya kiini-tete kuanzishwa”[1] . Mengi yameandikwa baadaye na Waislamu katika kujaribu kudhihirisha kwamba Qur'an, ambayo inadaiwa kuwa ufunuo wa mwisho wa Mwenyezi Mungu ina maelezo kuhusu jinsi wanadamu wanavyokua ndani ya tumbo la uzazi ambayo isingewezekana kujulikana wakati ilipoteremshwa. Muhammad. Hakika, kitabu cha hivi karibuni kinathibitisha kiwango ambacho haya yamekuwa yakitokea:

Shule ya matibabu ya Dubai hivi majuzi ilianzisha kozi ya lazima kwa wanafunzi wote: Dawa ya Kiislamu. Mpango huo unatafuta kuunganisha dawa zote za kisasa, ikiwa ni pamoja na genetics, na Koran. Kozi kama hizo zina asili yake katika Saudi Arabia ya kawaida. Wasaudi wametumia pesa nyingi katika mikutano ya matibabu ambayo wanasayansi wakuu wa Magharibi wanaulizwa kudhibitisha kwamba aya za Kurani, ambazo zinaonekana kuwa wazi kwa watu wa kawaida, kwa kweli ni vitabiri maalum vya sayansi ya kisasa. Video na vijitabu kutoka katika mikutano hiyo vimesambazwa katika ulimwengu wa Kiislamu na Wasaudi [2].

Ikiwa hakika ni kweli kwamba aya fulani zinatabiri kwa usahihi mawazo ya kisasa ya kisayansi ambayo hayakuweza kujaribiwa katika karne ya saba, basi ina maana kwamba Qur'an lazima iwe na mwandishi wa kiungu. Ni nia ya jarida hili kuchunguza ni nini hasa kilijulikana kuhusu kiinitete cha mwanadamu wakati wa Muhammad ili kuona kama nadharia yoyote iliyoelezwa ndani ya Qur'an ilikuwa ya kweli au inajulikana sana kabla ya wakati huu.


Asili ya maisha kwa mujibu wa Qur'an
Kuna angalau aya 60 zinazozungumzia kwa uwazi kuhusu uzazi na maendeleo ya mwanadamu, lakini hizi zimetawanyika katika Qur'an yote na mada nyingi zinarudiwa tena na tena, kama ilivyo kawaida kwa sehemu kubwa ya kitabu. Mahali pazuri pa kuanzia patakuwa nyenzo ambayo kwayo tumeumbwa. Mtu angetarajia Qur'an kuwa haina utata kuhusu jambo kama hilo la msingi, lakini aya zilizoorodheshwa zinaonyesha ni kiasi gani cha kutokuwa na uhakika kunaonekana kuwa katika asili yetu. Kumbuka kwamba isipokuwa pale ilipoonyeshwa tafsiri iliyotumika ni tafsiri ya Yusuf Ali (Toleo Lililorekebishwa la Saudia).

Je, inaweza kuwa kutoka duniani?

11:61 Yeye ndiye aliye kuumba katika ardhi

Au udongo mkavu (Salsaal ya Kiarabu)?

15:26,28,33 Tumemuumba mtu kwa udongo unaotoa sauti
17:61 ... Umeumba kwa udongo
32:7 Alianza kuumba mtu kwa udongo

Je, tulitoka kwa chochote?

19:67 Hakika tulimuumba bila kitu

Hapana, hatukufanya hivyo!

52:35 Je! hawakuumbwa bila kitu?

Je, tulitoka kwenye udongo?

23:12 Tumemuumba mtu kutokana na udongo wenye unyevunyevu.
23:12 Mwanadamu tumemuumba kutokana na udongo.
38:71 Ninakaribia kumuumba mwanadamu kutoka kwenye matope

Au maji?

25:54 Yeye ndiye aliyemuumba mtu kwa maji (pia tazama 21:30, 24:45)

Inaweza kuwa vumbi?

3:59 Amemuumba (Yesu) kwa udongo
30:20 Amekuumbeni kwa udongo
35:11 Mwenyezi Mungu amekuumbeni kwa udongo....

Labda tulifufuka kutoka kwa wafu au kutoka kwa mtu mmoja?

30:19 Yeye ndiye anaye mtoa aliye hai katika maiti
39:6 Amekuumbeni kutokana na nafsi moja (tazama pia 4:1)

Ili kutatua utata mkubwa kuhusu ni nini hasa tumeumbwa, imependekezwa kuwa yote yaliyo hapo juu ni akaunti za malipo, kwa njia sawa na kwamba mkate unaweza kusemwa kuwa wa unga, unga, kabohaidreti au molekuli. Hii inakwepa suala hilo hata hivyo. Maelezo ya sitiari ya Mungu kumfanya mwanadamu kutoka katika mavumbi ya ardhi ni ya kale na yametangulia Kurani kwa maelfu ya miaka; linapatikana katika Biblia katika Mwanzo 2:7. Kama hili lingekuwa halisi lingekuwa ni mgongano wa moja kwa moja wa kisayansi na wanamageuzi ambao wanashikilia kwamba uhai uliumbwa nje ya bahari, lakini Waislamu wanashikilia kwamba tuliumbwa kutoka kwa bahari na ardhi.

Kushuka kwa maji au shahawa
Katika sehemu kadhaa tunafahamishwa kuwa mwanamume ameumbwa kutokana na tone la umajimaji (shahawa, mbegu au manii):

16:4 Amemuumba mtu kwa tone la maji (Pickthall)
16:4 Amemuumba mwanaadamu kutokana na manii
32:8 Alifanya mbegu yake kutokana na unga wa maji yanayodharauliwa
35:11 ... kisha kutoka kwa maji kidogo (Pickthall)
53:46 (ameumba) kutokana na tone la mbegu linapomwagika (Pickthall)
53:46 Kutokana na tone la manii linapotua.
56:58 Je, mmeyaona mnayo yatoa (Pickthall)
56:58 Je! (Mbegu ya binadamu) mnayoitoa
75:37 Je, hakuwa yeye tone la maji linalochuruzika (Pickthall)
75:37 Je, hakuwa yeye tone la manii lililo tolewa?
76:2 Tunamuumba mtu kutokana na tone la umajimaji mzito (Pickthall)
76:2 Hakika tumemuumba mtu kwa tone la manii iliyochanganyika
77:20 Je! Hatukukuumbeni kutokana na maji yasiyofaa? (Al-Hilali na Khan)
80:19 Amemuumba kutokana na manii
86:6-7 Ameumbwa kwa tone linalotoka kati ya mgongo na mbavu.

Je, lolote kati ya haya lingeweza kujulikana kwa Waislamu wa karne ya sita wakati wa Muhammad? Hakika uzazi huo unahusisha utoaji wa tone la umajimaji umejulikana vyema tangu siku za mwanzo za ustaarabu. Katika Mwanzo 38:9 Biblia inatuambia kwamba Onani “alimwaga shahawa zake chini ili asimzalie ndugu yake watoto”. Aya zinazoelezea asili ya uhai kama tone la umajimaji unaotolewa kwa hiyo si zaidi ya uchunguzi wa moja kwa moja wa kile kinachotolewa wakati wa tendo la ndoa. Hatuhitaji kutegemea maongozi ya Mungu kutujulisha ukweli huu.

Katika aya zilizoorodheshwa hapo juu nutfah inatumika wakati wa kuelezea umajimaji unaotoka wakati wa kujamiiana na kwa uwazi hii inaweza tu kumaanisha shahawa. Hata hivyo, Prof. Moore ana nia ya kutafsiri nutfah katika sura ya 76:2 kama "kiowevu kilichochanganyika" [3] na anaeleza kwamba neno hili la Kiarabu linarejelea majimaji ya kiume na ya kike ambayo yana gametes (mbei ya kiume na yai la kike). Ingawa ni kweli kwamba Wagiriki wa kale wasingeweza kuona manii au mayai ya mtu binafsi, haya yakionekana tu kwa darubini, Qur'an kwa mkazo haitaji manii au mayai; inasema tu nutfah. Hili linaweza kutafsiriwa shahawa, au kwa msukumo, ugiligili wa viini - ambalo lilikuwa neno lililotumika mapema kama Hippocrates [4] ambaye alizungumzia majimaji ya uzazi ya mwanamume na mwanamke (lakini ni wazi hangeweza kufahamu seli zilizomo kwenye viowevu hivyo. ) Kama Moore anataka kutafsiri nutfah kama maji ya vijidudu, anasisitiza bila kukusudia kwamba Qur'an inaazima neno hili kutoka kwa Wagiriki.

Sura 86:6 inavutia kwani inadai kwamba wakati wa tendo la ndoa ambalo kabla ya hapo mwanamume ameumbwa, “maji yanayotiririka” au shahawa hutoka kati ya viuno na mbavu. Shahawa inaonekana inatoka katika eneo karibu na figo na mgongo, ambalo ni tatizo halisi kwa tunajua kwamba korodani ni maeneo ya uzalishaji wa manii (ingawa Wagiriki wa kale hawakusadiki sana. Aristotle kwa mfano aliamini kwa kufurahisha kwamba zinafanya kazi kama uzani wa kuweka wazi njia za shahawa wakati wa kujamiiana [5]).

Ufafanuzi unaotolewa na Waislamu [6] kwa kauli ya ajabu katika sura hii inahusiana na ukweli kwamba korodani hutoka kwenye tishu katika eneo la figo, wakati mwanamume ambaye manii inatoka alikuwa yeye mwenyewe kiinitete. Kwa maneno mengine, kwa mtindo wa kuchanganyikiwa sana, mbegu za kiume hutoka eneo la kati ya kiuno na mbavu kwa sababu hapo ndipo korodani zinazozalisha mbegu za kiume zinajitengeneza.

Kuna maelezo ambayo sio magumu sana kwa aya hii hata hivyo. Daktari wa Kigiriki Hippocrates na wafuasi wake walifundisha katika karne ya tano KK kwamba shahawa hutoka kwa umajimaji wote wa mwili, unaosambaa kutoka kwa ubongo hadi kwenye uboho, kabla ya kupita kwenye figo na kupitia korodani hadi kwenye uume [7]. Kwa uwazi kwa mujibu wa mtazamo huu manii hutoka kwenye eneo la figo, na ingawa kwa hakika hakuna umuhimu wowote katika mafundisho haya leo, yalijulikana sana katika siku za Muhammad, na inaonyesha jinsi gani Qur'an inaweza kuwa na kauli potofu kama hiyo.

Bila shaka inaweza kubishaniwa dhidi ya haya yote kwamba marejeleo ya kutoka kiunoni ni tamathali ya usemi ya sitiari tu. Tunaweza kupata mifano ya hayo katika sura 7:172 “Mola wako Mlezi alipo watoa katika Wana wa Adam – kutoka viunoni mwao – vizazi vyao” au 4:23 “mmeharamishiwa (kuoa) ... wake wa wana wenu. kutoka viunoni mwako". Lakini kama ni hivyo basi inabidi ikubalike kwamba haya ni matumizi ya kawaida kwa tamaduni za Mashariki ya Kati [8]; katika Torati Mungu anaahidi Yakobo kwamba "wafalme watatoka viunoni mwako (chalatzecha)" (Mwa 35:11). Baadaye katika Biblia ahadi inatolewa kwa “mwana wa Daudi atakayetoka katika viuno vyako” ( 1 Wafalme 8:19 ) na katika Agano Jipya Petro anamrejelea mtu yule yule kama “mmoja kutoka katika uzao wa viuno vyake” ( 1 Wafalme 8:19 ) osphus ya Kigiriki). Hata hivyo, hii ni mifano ya matumizi ya sitiari ya neno "viuno" (Kiarabu sulb). Sura 86:6 inazungumza waziwazi kuhusu tendo la kimwili la kujamiiana; maji yanayotiririka na mbavu (tar a'ib) zote ni za kimwili sana na katika muktadha wa aya hii zinarejelea kwa uwazi kabisa eneo la uzalishaji wa shahawa kama ilivyofundishwa kimakosa na Hippocrates. Kwa hiyo tumepata mfano wa kwanza wa wazo lisilo sahihi la Kigiriki la kale likijitokeza tena katika Qur'an.


Ukuaji wa kiinitete katika Kurani
Sura 22:5 inasema “Tumekuumbeni kutokana na udongo, kisha kwa manii, kisha kwa pande la ruba, kisha kutoka katika kipande cha nyama, sehemu isiyo na sura… na tunampumzisha tumtakaye. matumboni kwa muda uliowekwa, kisha tunakutoeni kama watoto. Sura 23:13-14 inarudia wazo hili kwa kusema Mungu "akamweka kama (tone la) manii (nutfah) mahali pa kupumzika, imara; kisha tukaifanya manii kuwa pande la damu iliyoganda (alaqa); kisha kutokana na pande hilo tukaumba donge (mudghah), kisha tukaumba kutokana na donge hilo mifupa na mifupa tukaivika nyama, kisha tukaumba kiumbe mwingine kutoka humo." 75:38 pia inasema mwanadamu anakuwa alaqa na 96:2 inasema tumetoka alaq.

Moore hata hivyo anaenda mbali zaidi na kwa kushangaza anadai katika toleo la baadaye la kitabu chake cha kiada kwamba Qur'an "inasema kwamba kiumbe kinachotokea hutua tumboni kama mbegu, siku 6 baada ya kuanza kwake" [9]. Hili lingeshangaza sana ikiwa ni kweli. Kwa hakika Qur'an haisemi kitu kama hicho.

Inatubidi kuuliza nini maana sahihi ya maneno haya ili kujua kama aya hizo zina taarifa muhimu za kisayansi ambazo zimegunduliwa hivi karibuni tu, kama Moore na wengine wanavyodai. Kwa kulinganisha na maana ya nutfah, ni ngumu zaidi kuelewa maana ya alaqa. Mapendekezo mengi tofauti yametolewa: tone la damu (Pickthall, Maulana Muhammed Ali, Muhammad Zafrulla Khan, Hamidullah), uvimbe mdogo wa damu (Kasimirski), bonge la ruba (Yusuf Ali), na "ruba, kitu kilichosimamishwa au kuganda kwa damu" ( Moore, op. cit.). Moore anapendekeza kwamba kuonekana kwa kiinitete cha siku 24 cha ujauzito hufanana na ruba, ingawa hii inaweza kujadiliwa. Kwa mtazamo wa upande kitovu kinachokua (sehemu ya kinasaba ya kiinitete) ni karibu sawa na sehemu ya "umbo la ruba" ambamo mwanadamu huundwa na placenta inayokua (ambayo pia inajumuisha tishu ambazo zinatoka kwa kiinitete) ni nyingi. kubwa kuliko kiinitete. Inadaiwa kuwa wahenga wa kale hawangeweza kuona kiinitete kikiwa na urefu wa milimita 3 na kukielezea kama ruba, lakini Aristotle alielezea kwa usahihi kazi ya kitovu, ambayo kiinitete "kinashikilia" kwenye ukuta wa uterasi. karne ya nne KK [10]. Haiwezekani kuamini pendekezo la Bachir Torki [11] kwamba alaq katika 96:2 ina maana ya viungo, ikirejelea msimbo wa jeni wa DNA, kwani hii inafanya upuuzi kutoka katika aya nyingine ambapo neno hilo limetumika, kama vile 22:5 ("Tulikufanyeni kutokana na tone la manii, kisha kutokana na hilo msimbo wa jeni, kisha kutokana na hilo bonge la nyama...").

Ili kupata ufafanuzi wa alaqa tunaweza kuangalia Qamus al-Muheet, mojawapo ya kamusi muhimu zaidi za Kiarabu zilizopata kukusanywa, na Muhammed Ibn-Yaqub al-Firuzabadi (AD 1329-1415) [12]. Anasema kuwa alaqa ina maana sawa na pande la damu. Katika 96:2 neno alaq limetumika, ambalo ni wingi wa pamoja na nomino ya maneno. Umbo la mwisho linatoa maana ya mwanadamu kuumbwa kutokana na vitu vinavyoshikamana au pengine udongo, jambo ambalo linapatana na uumbaji wa Adamu katika Biblia kutokana na mavumbi ya ardhi (Mwanzo 2:7) na baadhi ya aya nyingine za Kurani zilizoorodheshwa. juu. Hata hivyo, wafasiri wa Qur'an wote wameitafsiri alaq kama "donge" kinyume na "kung'ang'ania" katika 96:2 kwa sababu matumizi ya alaqa ya umoja mahali pengine inawalazimu kutumia "donge" hapa pia, licha ya mvuto wa ikimaanisha "kung'ang'ania" au kama ruba ambayo labda ni sahihi zaidi kisayansi.

Chanzo kingine cha habari ni wafasiri wa mwanzo wa Kiislamu. Ibn Kathir aliandika kwamba tone la maji (nutfah) lilipotua tumboni lilikaa humo kwa muda wa siku arobaini na kisha likawa tone jekundu (alaqa), likikaa humo kwa muda wa siku arubaini nyingine kabla ya kugeuka kuwa mudghah, kipande cha nyama kisichokuwa na umbo wala sura. fomu. Hatimaye ilianza kuchukua sura na umbo. Wote ar-Razi na as-Suyuti [13] walidai kwamba udongo ulirejelea uumbaji wa Adamu na kutokwa na mtu; nutfah inarejelea maji kutoka kwa dume na alaqa ilikuwa kipande cha damu iliyoganda. Ibn Qayyim al-Jawziyya (aliyekufa mnamo AD 1350) aliandika kwamba "kijusi ni mnyama mchanga aliye hai au aliyekufa ambaye wakati mwingine hupatikana ndani ya tumbo la mnyama aliyechinjwa, na damu yake ina msongamano" [14]. Daktari mwingine mkubwa, Ibn al-Quff aliandika baadhi ya sura 13 kati ya 60 kutoka "Juu ya Uhifadhi wa Afya" kuhusu kiinitete na ujauzito. Alijumuisha hatua zaidi ya maendeleo wiki moja baada ya mimba, hatua ya povu au raghwah. Hadi siku 16 kiinitete kilikuwa alaqa (donge) na baada ya siku 27 hadi 30 donge hilo linageuka kuwa bonge la nyama, mudghah [15]. Tarehe hizi lazima zichukuliwe kuwa za makadirio sana lakini hata hivyo ni uboreshaji mkubwa juu ya kile ambacho moja ya Hadith zinazotegemeka inasema kuhusu ukuaji wa fetasi, kama tutakavyoona baadaye.

Akiendelea na hatua inayofuata ya maendeleo, Razi alielezea mudghah kuwa ni kipande kidogo cha nyama chenye ukubwa wa kile ambacho mtu anaweza kutafuna. Wazo la kwamba mudghah maana yake ni nyama iliyotafunwa ni tafsiri ya baadaye, na isiyo sahihi kabisa ya neno hilo, lakini wazo hilo limeendelea kwa sababu inadaiwa kwamba somite ambao uti wa mgongo na miundo mingine ya shina hukua hufanana sana na alama za meno zinazopandikizwa kwenye plastercine. . Inapaswa kusemwa kwamba sio tu kwamba hii ni tafsiri ya kufikiria hata hivyo, lakini zaidi ya hayo, Moore hawezi kudai kwamba mudghah inapaswa kutokea kwa siku 26-27 kwani wakati huo kiinitete kina urefu wa 4mm tu. Mtu angelazimika kungoja karibu wiki 8 kabla ya kiinitete kuwa saizi ya nyama iliyotafunwa (ikiwa mdomo unafafanuliwa kuwa upana wa 20-30mm), ambayo ndiyo maana ya mudghah. Na katika Hadiyth ifuatayo, iliyopokelewa na Bukhari na Muslim, Muhammad anadai kwamba hatua ya mudghah hutokea kati ya siku 80 na 120. Lakini kwa wakati huu kijusi kinakuwa kikubwa zaidi kuliko donge la nyama ambalo ukubwa wake mtu anaweza kutafuna, na kuonekana. sana kama binadamu na tofauti kabisa na nyama.

`Abdullah (b. Mas'ud) amepokea kutoka kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu ... amesema: "Hakika kuumbwa kwenu ni kwa namna hii. Wajumbe wa mmoja wenu wanakusanywa siku arobaini tumboni mwa mama yake katika umbo la damu [manii? ], kisha inakuwa pande la damu katika muda wa siku arubaini. Kisha inakuwa tonge la nyama na siku arobaini baadaye Mwenyezi Mungu anamtuma malaika wake humo..."

Hivyo kwa mujibu wa Muhammad, tone la manii hubakia tumboni kwa muda wa siku 40, kisha huwa donge la damu kwa siku 40 zaidi, kisha donge la nyama kwa siku 40 [16]. Imeonyeshwa kwamba mbegu za kiume zinaweza tu kuishi ndani ya njia ya uzazi ya mwanamke kwa muda usiozidi siku 7; Katika siku 80, kiinitete kimepata umbo la mwanadamu na haionekani kama donge la damu au nyama iliyojaa mdomoni.

Hatua ya mwisho ya maendeleo ya mwanadamu ambayo Qur'ani inaeleza ni kuumbwa kwa mifupa, na kuvikwa mifupa kwa nyama. Hata hivyo, kulingana na wataalam wa kiinitete wa kisasa akiwemo Prof. Moore, tishu ambayo mfupa unatoka, inayojulikana kama mesoderm, ni tishu sawa na ile ambayo misuli ("mwili") hutoka [17]. Hivyo mfupa na misuli huanza kukua wakati huo huo, badala ya sequentially. Ingawa sehemu kubwa ya tishu za misuli tuliyo nayo huwekwa chini kabla ya kuzaliwa, mifupa huendelea kukua na kukokotoa (kuimarisha kwa kalsiamu) hadi katika ujana wa mtu. Kwa hivyo mbali na mifupa kuvikwa nyama, ingekuwa sahihi zaidi kama Qur'an ingesema kwamba misuli ilianza kukua wakati huo huo kama mifupa, lakini ikakamilisha ukuaji wake mapema. Wazo la kwamba mifupa imevikwa nyama sio tu ya uwongo wa kisayansi kabisa, lakini imenakiliwa moja kwa moja kutoka kwa daktari wa kale wa Uigiriki Galen, kama tutakavyoona hivi karibuni.


Baadhi ya maelezo yanayowezekana
Aristotle aliamini kwamba wanadamu walitokana na kitendo cha shahawa ya kiume kwenye damu ya hedhi ya mwanamke [18] ambayo hutuacha na kitu fulani cha shida. Tukitafsiri alaqa kama "donge" ina maana kwamba Qur'an ina makosa kabisa kuhusu maendeleo ya mwanadamu, kwa vile hakuna hatua kabisa ambayo kiinitete huwa na pande la damu. Hali pekee ambayo kiinitete kinaweza kuonekana kama donge la damu ni wakati wa kuharibika kwa mimba, ambapo damu iliyoganda inayoonekana kujitokeza (ambayo nyingi hutoka kwa mama kwa bahati mbaya) huimarishwa na kwa ufafanuzi haiishi tena. Kwa hivyo ikiwa kiinitete kingeonekana kuwa kama donge la damu hakitawahi kukua tena kuwa mwanadamu; itakuwa ni misa iliyokufa ya nyama yenye kutoa mimba yenye damu. Kwa vile Muhammad alikuwa na wake kadhaa kuna uwezekano kabisa kwamba angekuwa anafahamu sana kuharibika kwa mimba. Vinginevyo inaweza kuwa ikidokeza imani isiyo sahihi ya Aristotle kwamba kiinitete kilitokana na mchanganyiko wa mbegu za kiume na damu ya hedhi ya mwanamke.

Moore anaepuka tatizo hili kwa kutafsiri alaqa kama ruba, kwa kuwa anafahamu vyema kwamba hakuna hatua ya kukua wakati kiinitete ni kuganda. Kama tulivyoona hata hivyo, hii ni kuhalalisha tu tafsiri yake kwamba kiinitete cha siku 24-25 ni alaqa yenye kung'ang'ania kama ruba na moja katika siku 26-27 ni mudghah yenye alama za meno. Tatizo zaidi la mtazamo huu ni kwamba ikiwa alaqa inatafsiriwa "ruba" kwa sababu inaonekana kuwa imeshikamana na ukuta wa uterasi, je, hii ina maana kwamba fetusi inashikilia tu ukuta wa uterasi kwa siku chache? Ni wazi kwamba inabakia kushikamana kwa muda wote wa miezi tisa ya ujauzito.

Kuna shida zingine na tafsiri ya Moore pia. Isitoshe ni madai ya Muhammad kwamba tarehe za alaqa na mudghah zilikuwa siku 40-80 na siku 80-120 za ujauzito mtawalia, badala ya siku 24-25 na siku 26-27. Pia inazua swali kwa nini, ikiwa Qur'ani kweli inatupa maelezo sahihi ya kisayansi ya maendeleo ya mwanadamu, inataja tu hatua nne, nutfah, alaqa, mudghah, pamoja na mavazi ya mifupa yenye nyama. Kati ya utungisho na siku ya 28 kwa mfano Moore anaorodhesha si chini ya hatua 13 katika kitabu chake cha kiada. Kwa nini Qur’ani haisemi lolote kuhusu hatua zozote zile kati ya hizi nyingine? Ukweli ni kwamba kadiri maana ya istilahi za Kiarabu inavyozidi kutatanisha, na jinsi maana nyingi zaidi zinavyoweza kuambatanishwa na maneno fulani, ndivyo inavyoweza kusemwa kuwa ni maneno sahihi zaidi ya kisayansi.

Hata hivyo, maelezo yenye kusadikisha zaidi, na yanayotia wasiwasi zaidi kwa wale wanaoshikilia kwamba Qur'ani ni Neno la milele la Mwenyezi Mungu, lisilodhibitiwa na lisiloingiliwa na mtu yeyote, ni kwamba Qur'ani inarudia tu mafundisho ya Wagiriki wenye ushawishi mkubwa. daktari Galen. Ikiwa ndivyo hivyo, sio tu kwamba Qur'ani ina makosa, bali pia inaiba fasihi ya kale ya Kigiriki!

Masimulizi ya hatua mbalimbali za embryology kama ilivyoelezwa na Qur'an, ar-Razi na al-Quff ni sawa na ile iliyofundishwa na Galen, akiandika karibu mwaka 150 AD huko Pergamo (Bergama katika Uturuki ya kisasa). Galen alifundisha kwamba kiinitete kilikua katika hatua nne kama ilivyoelezwa hapa chini.

Galen: De Semine kwa KigirikiTafsiri ya Kiingereza:

Lakini hebu tuchukue akaunti tena kwenye muundo wa kwanza wa mnyama, na ili kufanya akaunti yetu iwe ya utaratibu na wazi, hebu tugawanye uumbaji wa fetusi kwa ujumla katika vipindi vinne vya wakati. Ya kwanza ni ile ambayo ndani yake. kama inavyoonekana katika uavyaji mimba na mgawanyiko, umbo la shahawa hutawala (Kiarabu nutfah). Kwa wakati huu, Hippocrates pia, mwenye kustaajabisha sana, bado haiiti muundo wa mnyama kijusi; kama tulivyosikia hivi sasa katika kesi ya shahawa iliyoharibika siku ya sita, bado anaiita shahawa. Lakini inapokuwa imejazwa damu (Alaqa ya Kiarabu), na moyo, ubongo na ini bado havijatamkwa na havina umbo bado vina mshikamano fulani na ukubwa wa kutosha, hiki ni kipindi cha pili; dutu ya fetusi ina umbo la nyama na sio tena umbo la shahawa. Ipasavyo ungegundua kwamba Hippocrates pia haiiti tena shahawa kama hiyo bali, kama ilivyosemwa, kijusi. Kipindi cha tatu kinafuata juu ya hili, wakati, kama ilivyosemwa, inawezekana kuona sehemu tatu zinazotawala kwa uwazi na aina ya muhtasari, silhouette, kama ilivyokuwa, ya sehemu zingine zote (mudghah ya Kiarabu). Utaona muundo wa sehemu tatu zinazotawala kwa uwazi zaidi, ule wa sehemu za tumbo kwa hafifu zaidi, na zaidi sana, ule wa viungo. Baadaye huunda "matawi", kama Hippocrates alivyoelezea, akionyesha kwa neno kufanana kwao na matawi. Kipindi cha nne na cha mwisho kiko kwenye hatua ambapo sehemu zote za viungo zimetofautishwa; na katika sehemu hii Hippocrates wa ajabu haiiti tena kijusi kiinitete pekee, bali tayari ni mtoto, pia anaposema kwamba kinatetemeka na kusogea kama mnyama ambaye sasa ameumbwa kikamilifu (Kiarabu ‘kiumbe kipya’) ...

... Wakati umefika kwa asili kueleza viungo kwa usahihi na kuleta sehemu zote kukamilika. Kwa hivyo ilisababisha nyama kukua juu na kuizunguka mifupa yote, na wakati huo huo ... ilifanya kwenye ncha za mifupa mishipa ambayo huifunga kila mmoja, na kwa urefu wake wote iliweka kuizunguka pande zote nyembamba. utando, unaoitwa periosteal, ambayo ilisababisha nyama kukua [19].

Kurani: Sura 23:13-14 kwa Kiarabu kwa kulinganishaTafsiri ya Kiingereza:

Kisha tukamfanya (kizazi cha Adam) kuwa ni Nutfah (matone yaliyochanganyika ya kijinsia cha mwanamume na mwanamke, na tukaiweka) katika pahali pa usalama (tumbo la uzazi la mwanamke). Kisha Tukaliumba Nutfah kuwa pande la damu (Alaqa, kipande cha damu nene iliyoganda), kisha Tukaliumba pande hilo kuwa donge la nyama (Mudghah), kisha Tukaliumba kutokana na bonge hilo la mifupa ya nyama, kisha Tukalivisha mifupa kwa nyama, kisha tukaitoa kama kiumbe kingine. Basi ametukuka Mwenyezi Mungu, Mbora wa Waumbaji!

Hatua ya kwanza, maumbile, inalingana na [nutfah], tone la shahawa; hatua ya pili, kijusi kilicho na mishipa ya damu na ubongo usio na umbo, ini na moyo ("wakati umejaa damu") inalingana na [alaqa], kuganda kwa damu; hatua ya tatu "ina umbo la nyama" na inalingana na [mudghah], tonge la nyama iliyotafunwa. Hatua ya nne na ya mwisho, puer, ilikuwa wakati viungo vyote viliundwa vizuri, viungo viliweza kusonga kwa uhuru, na fetusi ilianza kusonga [20]. Iwapo msomaji ana shaka yoyote juu ya uhusiano wa wazi unaoelezewa hapa kati ya hatua za Galenic na Qur'ani, inaweza kuelezwa kwamba ilikuwa ni madaktari wa mwanzo wa Kiislamu, akiwemo Ibn-Qayyim, ambaye kwanza aliona kufanana. Basim Musallam, Mkurugenzi wa Kituo cha Mafunzo ya Mashariki ya Kati katika Chuo Kikuu cha Cambridge anahitimisha

“Hatua za maendeleo ambazo Qur’ani na Hadithi ilizianzisha kwa ajili ya waumini zilikubaliana kikamilifu na maelezo ya kisayansi ya Galen... Hapana shaka kwamba mawazo ya zama za kati yalithamini makubaliano haya kati ya Qur’ani na Galen, kwa kuwa sayansi ya Kiarabu ilitumia Qur’ani hiyo hiyo. maneno ya anic kuelezea hatua za Galenic" [21].

Hatua za maendeleo - wazo la kisasa?
Imesemekana kwamba wazo la kiinitete kukua kupitia hatua ni la kisasa, na kwamba Qur'ani inatazamia embryolojia ya kisasa kwa kusawiri hatua tofauti. Hata hivyo waandishi wengi wa kale zaidi ya Galen walifundisha kwamba wanadamu walikuzwa katika hatua tofauti. Kwa mfano katika Talmud ya Kiyahudi tunajifunza kwamba kiinitete kina hatua sita za ukuaji. Samuel ha-Yehudi alikuwa daktari wa Kiyahudi wa karne ya 2, na mmoja wa wengi walio na shauku katika embryology [22]. Kiinitete kiliitwa peri habbetten (tunda la mwili) na hukua kama

golem (kitu kisicho na fomu, kilichokunjwa);
shefir meruqqam (fetus iliyopambwa - shefir ina maana ya mfuko wa amniotic);
'ubbar (kitu kimebebwa);
v'alad (mtoto);
v'alad shel qayama (mtoto mtukufu au anayeweza kuishi) na
ben she-kallu chadashav (mtoto ambaye miezi yake imekamilika).
Bado kwa faida ya sayansi ya kisasa sasa tunajua kwamba malezi ya mwanadamu ni mwendelezo usio na mshono kutoka kwa utungwaji mimba hadi kuzaliwa, kwa hiyo ndiyo sababu kuna machafuko mengi ya kisasa kuhusu uavyaji mimba na utafiti wa kiinitete. Kwa maana ikiwa tunakua kama mchakato unaoendelea haiwezekani kuweka mipaka ngumu na ya haraka kuhusu maisha yanaanza lini. Haya yanafanya upuuzi wa Aya ya Qur-aan isemayo (71:14) “Alipokuumbeni kwa hatua (mbalimbali)”.


Mifano zaidi ya kukopa kutoka kwa waandishi wa kale wa Kigiriki
Tukiangalia yale ambayo Wagiriki wa kale walifundisha tunaweza kuona wazi kwamba marejeo mengine yote ya embryology katika Qur'an na Hadith pia yanaweza kufuatiliwa nyuma yao moja kwa moja. Kwa mfano kuna Hadiyth ambayo Muhammad anaulizwa kwa nini kundi la ngamia wekundu lina ngamia wa kijivu kati yao, na ni kutokana na sifa iliyofichika. Lakini Aristotle aligundua kwamba watoto waliozaliwa ambao walionekana kuwa tofauti na wazazi wao mara nyingi wangechukua sura ya babu na nyanya zao [23], hivi kwamba tabia hiyo iliruka kizazi, kuwa kile tunachojua sasa kuwa cha kupindukia. Pia anatuambia kuhusu mwanamke kutoka Elis ambaye alichukua mume mweusi na ingawa binti yao hakuwa mweusi, binti ya binti yao alikuwa mweusi, akionyesha jeni ambalo liliruka kizazi kwa njia sawa kabisa na Muhammad alivyoelezea [24].

Hadiyth nyingine inasema: "Iwapo maji ya mwanamume yatapita juu ya mali ya mwanamke, mtoto atakuwa wa kiume kwa amri ya Mwenyezi Mungu, na wakati mwili wa mwanamke unashinda kitu kilichotolewa na mwanamume, mtoto wa kike hutengenezwa" [25]. Hakika hii hairejelei jeni zinazotawala na kupindukia hata kidogo, kama Waislamu fulani wamedai [26], lakini ni kurudia tu imani isiyo sahihi ya Hippocrates kwamba wanaume na wanawake huzalisha mbegu za kiume na za kike. Jinsia ya mtoto huamuliwa na ambayo manii hushinda nyingine kwa nguvu au wingi:

"... wenzi wote wawili kwa pamoja wana mbegu za kiume na za kike (mwanaume akiwa na nguvu zaidi ya mwanamke lazima atoke kwenye mbegu yenye nguvu zaidi). Hapa kuna nukta nyingine: ikiwa (a) wenzi wote wawili watatoa manii yenye nguvu zaidi basi mwanamume ndiye Na ikiwa (b) watatoa umbile dhaifu, basi matokeo yake ni mwanamke, lakini ikiwa (c) mwenzi mmoja atatoa aina moja ya manii, na mwingine, basi jinsia ya matokeo inaamuliwa na manii yoyote yenye nguvu kwa wingi. Kwani tuseme kwamba mbegu dhaifu ni kubwa zaidi kwa wingi kuliko ile yenye nguvu zaidi, basi ile mbegu yenye nguvu zaidi inazidiwa na ikichanganyikana na dhaifu, inatokeza kwa mwanamke.Ikiwa kinyume chake, mbegu yenye nguvu ni kubwa zaidi kwa wingi kuliko ile dhaifu, na kwa hiyo manii yenye nguvu ni kubwa zaidi. dhaifu huzidiwa nguvu, matokeo yake ni mwanamume" [27].

Hapo awali katika Hadiyth, Muhammad anasema kuwa maumbile ya uzazi ya wanaume ni nyeupe na ya mwanamke ni ya manjano. Hii inasikika kama yaliyomo, nyeupe na manjano, ambayo hupatikana ndani ya mayai ya kifaranga, na ambayo Aristotle alijulikana kuyapasua [28].

Baadaye katika Hadithi hiyo hiyo Malaika anaonekana ametumwa na Mwenyezi Mungu kukiunda kiinitete na kuuliza kitakuwa jinsia gani. Ijapokuwa kwamba ngono huamuliwa wakati wa kutungwa kwa mimba kulingana na ikiwa yai lililorutubishwa lina kromosomu mbili za X (ya kike) au kromosomu ya X na Y (ya kiume), na kwamba kuna utata fulani kuhusu umri wa kiinitete wakati malaika anaonekana. (Hudhaifa b. Usaid aliripoti kwamba Muhammad alisema siku 40 au pengine 50, sio 42, na Abu Tufail anashikilia kuwa Muhammad alimwambia Hudhaifa b. Usaid kwamba manii ilikaa tumboni kwa siku 40), Hippocrates alifundisha kwamba ilichukua siku 30 kwa sehemu za siri za kiume kuunda na 42 kwa kiinitete cha kike [29]. Haishangazi kwamba malaika anapaswa kungoja kwa siku arobaini na mbili kabla ya kujua jinsia ya mtoto. Kwa kweli, kabla ya wiki 7 za ujauzito, ovari na korodani huonekana kufanana na sehemu za siri za nje huanza kutofautiana kwa takriban wiki 9.

Sura 39:6 inasema kwamba Mungu alituumba kwa hatua katika giza lenye sehemu tatu. Kumekuwa na tafsiri nyingi za Aya hii, ikiwa ni pamoja na ile ya as-Suyuti aliyesema kuwa kulikuwa na utando tatu zinazoizunguka kijusi, moja ya kubebea virutubishi hadi kwake, nyingine ya kunyonya mkojo wake, na ya tatu ya kunyonya uchafu mwingine. Mahali pengine imependekezwa kuwa ni ukuta wa tumbo, ukuta wa uterasi na mfuko wa amniotic ambao fetusi hukaa. Hili linaonekana kabisa kwa macho, kama Hippocrates alivyoelezea kuwapasua mbwa wajawazito ili kupata watoto wa mbwa wamekaa kwenye mfuko wa amniotic ndani ya uterasi [30]. Tamaduni ya ajabu ya Malkia Cleopatra ilikuwa ni kupasua matumbo ya wajakazi wake wajawazito ili kuona watoto wao wachanga, kulingana na mila za Rabi na Plinius [31]. Zaidi ya hayo, Waroma walianzisha desturi ya kufungua tumbo la uzazi la mwanamke mwenye mimba ikiwa alikufa kabla ya kujifungua mtoto wake; mwanamke na mtoto wake wangezikwa kando, na hivyo kutoa neno "sehemu ya Kaisaria".

Imesemwa na Waislamu kwamba sura ya 80:20 inaeleza jinsi Mwenyezi Mungu amefanya iwe rahisi kujifungua mtoto, lakini hii inapingana na sura ya 46:15 ("mama yake akamzaa kwa kusitasita na akamzaa kwa kusitasita"). Kwa kweli 80:19 inazungumza juu ya asili ya mwanadamu kutoka kwa tone la manii, na 80:21 juu ya kifo chake na kuzikwa, kwa hiyo ni mantiki kabisa kwamba 80:20 inarejelea sio mchakato wa kuzaa (kuzaa) lakini kwa ujumla. ya maisha ya mwanadamu kufanywa mepesi kwake na Mungu. Katika muktadha hii inaleta maana nyingi zaidi, haipingani na 46:15 na haiendi kinyume na uzito wa ushahidi wa uzazi unaofanya kuzaa kuwa mojawapo ya mambo hatari sana ambayo mwanamke anaweza kufanya katika maisha yake. (Nchini Msumbiji, kuzaa ni sababu ya saba ya vifo kwa wanawake, na ulimwenguni pote mwanamke hufa katika uchungu wa kuzaa kila baada ya sekunde 53.) Fundisho la Biblia kwamba wanawake huzaa kwa uchungu mwingi ( Mwanzo 3:16 ) ni la kweli zaidi.

Sura 46:15 pia inasema, "Muda wa mimba na kutengana [kuachishwa kunyonya] ni miezi thelathini" na sura 31:14 inatufahamisha kwamba "kujitenga kwake ni mwisho wa miaka miwili". Hii ina maana kwamba muda wa mimba ya kawaida ni miezi sita. Siku hizi kukiwa na huduma za hali ya juu za watoto wachanga inawezekana tu kwa idadi ndogo ya watoto wanaozaliwa katika wiki 24 za ujauzito kuishi, pamoja na ulemavu mbaya katika hali nyingi. Katika siku za Muhammad hakuna watoto wachanga ambao wangeweza kuishi katika umri kabla ya wakati huo, na Qur'an haina usahihi kabisa kuhusu muda wa ujauzito wa kawaida.

Sura 33:4 inasema kwamba Mwenyezi Mungu hajaweka mioyo miwili ndani ya mtu yeyote. Hata hivyo kurudiwa kwa moyo kumekubaliwa, ingawa kwa kusitasita na Geoffrey-Saint-Hilaire na wanatomisti mashuhuri wakiwemo Littre, Meckel, Colomb, Panum, Behr, Paullini, Rhodius, Winslow na Zacutus Lusitanus [32].

Katika sehemu nyingine Qur'an ina amri ambazo zimedaiwa kuwa za juu ajabu na zenye busara, wakati kwa hakika zilijulikana na kufuatwa na ustaarabu wa kale zaidi. Katika sura ya 2:222, Mwenyezi Mungu anamwambia Muhammad kwamba hedhi ni ugonjwa na wanaume wasifanye ngono na wake zao mpaka watoharike kutokana na hedhi zao. Hata hivyo miaka 2000 mapema Musa alipokea amri ya kutojamiiana wakati wa kipindi cha mwanamke (Torati: Mambo ya Walawi 18:19) lakini hii haikuwa kwa sababu za kiafya, bali kwa sababu za kidini, za sherehe. Kujamiiana wakati wa hedhi kuna uwezekano mkubwa wa kusababisha utasa wa kiume, endometriosis na uharibifu wa mirija ya uzazi, kama inavyodaiwa na baadhi ya Waislamu bila ushahidi wa kisayansi, hata kama inaweza kuwa mbaya kwa wanandoa. Lakini labda muhimu zaidi hedhi sio ugonjwa; kweli kumwaga kwa safu ya endometrial ya uterasi husaidia kuzuia saratani ya uterasi. Projesteroni lazima ijumuishwe katika tiba ya kubadilisha homoni (HRT) kwa wanawake waliokoma hedhi ili kushawishi kupata hedhi isiyo ya kawaida kila mwezi ili kuzuia mrundikano wa endometriamu ambayo inaweza kuwa saratani!


Lakini vipi Muhammad angeyajua mambo haya?
Ni jambo moja kukuta Qur'an inarudia mawazo yale yale ya kiinitete kama yale yaliyoelezwa awali na Wagiriki wa kale, lakini je, kuna njia yoyote ambayo kwayo tunaweza kuwa na uhakika kwamba nyenzo hizo zilijulikana kwa Waarabu wa siku za Muhammad? Kwa kuzingatia kwamba mengi ya yale ambayo Qur'ani inasema yanatokana na imani ya Galen, ni muhimu sana kwamba baadhi ya vitabu 26 vya kazi yake vilitafsiriwa katika lugha ya Kisiria mapema kama karne ya sita BK na Sergius wa Resh' Aina (Ra's al-Ain). ) Sergius alikuwa kuhani Mkristo ambaye alisomea udaktari huko Alexandria na kufanya kazi huko Mesopotania, akifa huko Constantinople mnamo mwaka wa 532 BK [33]. Alikuwa mmoja wa Wakristo wa Nestorian (Syria) ambao walitafsiri korti ya matibabu ya Kiyunani katika Kisiria; wengine ni pamoja na Askofu Gregorius, al-Rahawy, al-Taybuti, Patriaki Theodorus na al-Sabakti [34].

Wanestoria walipata mateso kutoka kwa kanisa kuu na wakakimbilia Uajemi, ambako walileta tafsiri zao zilizokamilika za kazi za madaktari wa Kigiriki na kuanzisha shule nyingi za elimu. Maarufu zaidi kati ya haya kufikia sasa ilikuwa shule kuu ya matibabu ya Jundishapur katika eneo ambalo sasa ni kusini-mashariki mwa Iran, lililoanzishwa mnamo AD 555 na Mfalme Chosroes Mkuu wa Uajemi (pia anajulikana kama Anusharwan au Nushirvan), ambaye utawala wake wa muda mrefu ulidumu kutoka AD 531. hadi 579.

Kiungo kikubwa kati ya tiba ya Kiislamu na Kigiriki lazima itafutwe katika dawa ya Kisasania ya marehemu, hasa katika Shule ya Jundishapur badala ya ile ya Alexandria. Wakati wa kuinuka kwa Uislamu Jundishapur ilikuwa katika ubora wake. Ilikuwa kituo muhimu zaidi cha matibabu cha wakati wake, kikichanganya mila ya matibabu ya Kigiriki, Kihindi na Irani katika angahewa ya ulimwengu ambayo ilitayarisha uwanja wa tiba ya Kiislamu. Kuunganishwa kwa shule mbalimbali za tiba kulionyesha utangulizi ambao ungepatikana katika tiba ya Kiislamu ya baadaye [35].

Dawa ya Kiarabu, ili kukabiliana na upande mmoja tu wa swali hili, iliyokopwa kutoka kwa vyanzo vingi. Deni kubwa lilikuwa kwa Wagiriki ... Dawa ya Jundi Shapur pia ilikuwa ya Kigiriki. Lazima kulikuwa na tafsiri za Kisiria katika maktaba ya hospitali hapo muda mrefu kabla ya Waarabu kuja Uajemi ... Kulingana na Ibn Abi Usaybi'a wa kwanza kutafsiri kazi za Kigiriki katika Kisiria alikuwa Sergius wa Ra's-al-`Ayn [sic] , ambaye alitafsiri kazi za kitiba na falsafa. Pengine alikuwa ndiye aliyefanya kazi kwa Chosroes the Great na ilikuwa tafsiri zake kwa uwezekano wote ambazo zilitumika katika Jundi Shapur [36].

Kwa mujibu wa wanahistoria wa Kiislamu, hasa Ibn Abi Usaybia na al-Qifti [37], mhitimu wa mapema aliyesherehekewa zaidi wa Jundishapur alikuwa daktari aitwaye al Harith Ibn Kalada, ambaye alikuwa rika la Muhammad. "Huenda alizaliwa karibu katikati ya karne ya sita, huko Ta'if, katika kabila la Banu Thaqif. Alisafiri kupitia Yemen na kisha Uajemi ambako alipata elimu yake ya sayansi ya matibabu katika shule kubwa ya matibabu ya Jundi-Shapur. na hivyo alifahamu kwa ukaribu mafundisho ya kitiba ya Aristotle, Hippocrates na Galen." [38]

Alipata umaarufu kwa kiasi fulani kutokana na mashauriano na King Chosroes [39]. Baadaye akawa sahaba wa Mtume Muhammad (s.a.w.w.) mwenyewe, na kwa mujibu wa hadithi za kitabibu za Kiislamu Muhammad alitafuta ushauri wa kimatibabu kutoka kwake [40]. Huenda hata alikuwa jamaa wa Mtume (saww) na "mafundisho yake bila shaka yaliathiri huyu wa pili" [yaani, Muhammad] [41]. "Maarifa ya utabibu kama vile Muhammed aliyokuwa nayo, huenda aliyapata kutoka kwa Haris bin Kalda [sic], Mwarabu, ambaye inasemekana kwamba aliondoka jangwani kwa muda na kwenda Jundi Shapur kusomea udaktari...Aliporejea Haris. akakaa Makka na akawa tabibu mkuu wa Waarabu wa jangwani. Iwapo aliwahi kusilimu haijulikani, lakini hili halikumzuia Mtume (saww) kuwatuma marafiki zake wagonjwa kwenda kumshauri." [42]

Harith Ibn Kalada hakuweza kuzaa mtoto yeyote, na inasemekana kwamba alimlea Harith al-Nasar (Nadr), ambaye inaonekana alikuwa binamu yake Muhammad, na pia daktari kitaaluma [43]. Inafurahisha kwamba Nadr alimdhihaki Muhammad, akisema kwamba hadithi za Qur'ani Tukufu hazikuburudisha na kufundisha kuliko hadithi za zamani za Kiajemi alizokua nazo. Labda alitambua kwamba Qur'ani ina vyanzo vya kibinadamu kwa baadhi ya hadithi zake? Kama matokeo ya hili Muhammad akawa adui yake aliyeapishwa, na Mtume akamuua kufuatia kutekwa kwake katika Vita vya Badr mwaka 624 [39].

Kwa hiyo tuna kiungo tu tunachohitaji ili kuonyesha jinsi "Tafsiri (katika Kisiria) za Sergius Ras el Ain, zilivyopenya hadi Jandi-Shapur. Katika miaka ya kwanza ya karne ya 7 [inawezekana zaidi mwisho wa karne ya sita], Harith. ben Kalada alisomea udaktari hapo na Muhammad alikuwa na deni kwa Harith sehemu ya ujuzi wake wa kitiba. [44] Kwa muhtasari: Sergius alikufa karibu wakati ambapo Chosroes Mkuu alianza utawala wake, na huenda hata aliajiriwa na Chosroes kutafsiri Galen kutoka Kigiriki hadi Kisiria. Nusu ya utawala wake Chosroes alianzisha Jundishapur, ambapo hati za Galen lazima hakika zilihifadhiwa katika tafsiri. Hadi mwisho wa utawala wake alikuwa na hadhara na Harith Ibn Kalada, ambaye baadaye alihusishwa na Muhammad.

Pia tunajua kwamba kwa mujibu wa Hadith za Kiislamu sehemu ya angaa aya moja katika Qur'an inayohusiana na ukuaji wa mwanadamu ilitoka kwa midomo ya mwanadamu. Wakati Muhammad alipokuwa akielekeza aya ya 23:14 kwa Abdullah Ibn Abi Sarh, yule wa mwisho alichukuliwa na uzuri wa kile alichosikia juu ya uumbaji wa mwanadamu, na Muhammad alipofikia maneno "kiumbe mwingine" sahaba wake alitamka "Mbarikiwa". kuwa Mwenyezi Mungu, mbora wa waumbaji!" Muhammad aliyakubali maneno haya kana kwamba yalikuwa ni mwendelezo wa wahyi wake na akamwambia Ibn Abi Sarh ayaandike, ingawa yalikuwa ni maneno ya sahaba wake kwa uwazi kabisa, si ya Muhammad au maneno ya Mwenyezi Mungu [45].

Hili kwa hakika linazua swali: kwa vile tunajua kwamba angalau aya moja ya Qur'ani ina maneno ya ziada ya mwanadamu tu, tunawezaje kuwa na uhakika kwamba hili halikutokea mahali pengine popote katika Qur'ani?

Baada ya kuanguka kwa Alexandria mnamo AD 642 ujuzi wa dawa za Kigiriki ulienea kwa kasi zaidi katika ulimwengu wa Kiarabu. Katika karne ya 9 Hunain Ibn Ishaq (AD 809-873) alifanya labda tafsiri ya Kiarabu ya Hippocrates na Galen [46], [47], [48] na al-Kindi aliandika zaidi ya nakala ishirini za matibabu, ikijumuisha moja haswa juu ya Hippocrates.

Kwa hakika, waandishi wa fasihi ya kitiba ya Kiarabu wanakubali kama vyanzo vyao mila kuu ya matibabu ya Kigiriki na Kihindi. Kwa mfano, mojawapo ya muunganisho wa mapema zaidi wa dawa wa Kiarabu ni "Paradiso ya Hekima" ya Ali at-Tabari [49], [50], iliyoandikwa na Mkristo aliyesilimu katika mwaka wa 850 hivi huko Samarra huko Mesopotamia. Ndani yake alisema kwamba alikuwa akifuata sheria zilizowekwa na Hippocrates na Aristotle kuhusu jinsi ya kuandika risala yake. Ina sura 360, na Hotuba ya nne, kuanzia sura ya 325 ina kichwa "Kutoka kwa Muhtasari wa Vitabu vya Kihindi". Sura ya 330, kutoka kwa Sushrata, "Mwanzo wa Kiinitete na Wanachama" inadai kwamba kiinitete hutokana na kuchanganya manii na damu ya hedhi (vis-a-vis Aristotle!) na inaelezea vipengele mbalimbali vya kiinitete. Mwanahistoria wa kitiba Arthur Meyer alitoa muhtasari wa mapokeo yote ya kiembryolojia ya Kiarabu aliposema kwamba at-Tabari "ilitegemea sana vyanzo vya Kigiriki, ambavyo vingeonekana kumaanisha kwamba angeweza kupata kidogo kutoka kwa Waarabu. bega kwa bega kwa zaidi ya miaka elfu moja bila ya Mwarabu anayejulikana, inatia shaka kama huyu alikuwepo." [51].

Kifungu cha ajabu kutoka katika maandishi ya mwanafalsafa wa zama za kati Ibn Qayyim al-Jawziyya kinaonyesha jinsi waandishi wa Kiarabu wa baadaye walivyowategemea sana madaktari wa Kigiriki; katika mazungumzo moja yenye kuendelea [52] maneno ya Hippocrates yanaeleza Qur'an na Hadithi, na ya mwisho yanatumika kuelezea Hippocrates. Kwa mfano:

"Hippocrates alisema ... 'tando zingine huundwa mwanzoni, zingine baada ya mwezi wa pili, na zingine mwezi wa tatu ...' Ndio maana Mungu anasema, 'Anakuumbeni tumboni mwa mama zenu, kwa moja. malezi baada ya nyengine katika viza vitatu.” Kwa vile kila utando huu una giza lake, Mwenyezi Mungu alipotaja hatua za uumbaji na mabadiliko kutoka hali moja hadi nyingine, alitaja pia giza la utando.Wafasiri wengi wanaeleza: ‘ni giza la tumbo, na giza la tumbo la uzazi, na giza la kondo la nyuma... Hippocrates alisema, 'masikio yamefumbuliwa, na macho, ambayo yamejawa na maji safi.' Mtume (s.a.w.w.) alikuwa akisema: “Mimi ninamuabudu aliye umba uso wangu na akauumba, na akanifungua masikio yangu na macho yangu n.k.” [53].

Hapa kuna mtu anaandika akaunti ya matibabu ambayo inajumuisha Hippocrates (aina kali), Qur'an na Hadith (italics nzito), ufafanuzi juu yao (italics) na mawazo yake mwenyewe (aina ya kawaida) katika aya moja na sawa. Bila shaka wenye akili wa wakati wa Muhammad wangekuwa wanafahamu dawa za Kigiriki na Kihindi.

Wataalamu wengine wa kiinitete walijulikana lakini hawakuongeza chochote kipya kwa Galen, kwa mfano Abu Ali al-Hasan Ibn 'Abdallah Ibn Sina (AD 980-1037) ambaye aliandika Canon Medicinae. Clement wa Alexandria alijumuisha habari inayofahamika na aliamini kwamba kiinitete kiliundwa kupitia mchanganyiko wa shahawa na damu ya hedhi. Lactantius ya Nicomedia mnamo AD 325 ilifungua mayai katika hatua tofauti za ukuaji

Inaonekana kwamba hata Prof. Moore hajasadikishwa vya kutosha na "mambo" ya kisayansi katika Qur'an kuhatarisha sifa yake kama profesa anayeheshimika sana wa anatomia katika taasisi ya matibabu. Toleo la Kiislamu la kitabu chake cha kiada halipatikani hata katika Maktaba ya Uingereza au Maktaba ya Congress ya Marekani, achilia mbali maktaba nyingine za matibabu katika nchi za Magharibi [54], labda kwa sababu anafahamu kwamba si tu kwamba michango ya Kiislamu ndani yake inapingana na sayansi inayojulikana. , lakini pia yanapingana na yale ambayo ameandika katika toleo la kawaida la kitabu chake cha kiada. Na cha kushangaza katika biblia ya sura ya kwanza, "Historia ya embryology", katika matoleo ya kawaida na ya Kiislamu anarejelea kazi muhimu ya Needham juu ya historia ya embrolojia [55]. Needham hata hivyo hajafurahishwa na madai ya Kiarabu ya embryology na baada ya kuandika karibu kurasa 60 kuhusu embryology ya kale ya Kigiriki, Kihindi na Kimisri alitupilia mbali mapokeo yote ya Kiarabu katika chini ya ukurasa mmoja, na kuhitimisha kwamba "Sayansi ya Kiarabu, inasifika sana kwa mafanikio yake katika baadhi ya maeneo. nyanja kama vile optics na astronomia, haikuwa ya msaada mkubwa kwa embryology". Baada ya kuorodhesha baadhi ya aya katika Qur'an kuhusu embryology anazikataa kama "mwangwi wa karne ya saba wa Aristotle na Ayer-veda" [56], kwa maneno mengine mchanganyiko wa mafundisho ya Kigiriki na ya kale ya Kihindi. Katika toleo la hivi majuzi zaidi (1998) la The Developing Human, Moore pia anawaelekeza wasomaji wake kwenye kitabu ambacho kina insha nyingine ya Basim Musallam, ambayo inaonyesha tena jinsi sayansi ya Qur'an ya embryology ilivyokuwa sawa na ile ya Galen, na jinsi gani. Ushirikiano huu wa karibu haukuwahi kutiliwa shaka na wanazuoni wa kale wa Kiislamu [57].

Kwa kuhitimisha basi hakuna kauli hata moja iliyomo ndani ya Qur'an inayohusiana na embryology ya kisasa ambayo haikujulikana vyema kupitia uchunguzi wa moja kwa moja na matabibu wa kale wa Kigiriki na Kihindi karne nyingi kabla ya kuandikwa kwa Qur'ani. Zaidi ya hayo, mengi ya yale ambayo Qur'ani inayasema hasa kuhusu embryolojia si sahihi kisayansi. Kazi za matabibu wa kale zilitafsiriwa katika lugha ya Kisiria katika karne iliyomtangulia Muhammad, na kwa hiyo ziliweza kufikiwa na watu wasiozungumza Kigiriki. Tunajua kwamba mmoja wa Masahaba wa Mtume alikuwa ni daktari ambaye alipata mafunzo katika shule ile ile ya utabibu ambayo tafsiri za Kigiriki zilitunzwa na kufundishwa. Hata tunajua kwamba angalau aya moja inayoelezea embryology, sura ya 23:14 ina maneno ya sahaba mwingine wa Muhammad. Tunalazimika kuhitimisha kwamba, mbali na kuthibitisha madai ya uthibitisho wa kiungu wa Qur'an, taarifa zake za kiinitete kwa hakika hutoa ushahidi zaidi wa kusadikisha kwa asili yake ya kibinadamu.

Marejeleo
Keith L. Moore (Saunders, 1982) The Developing Human, toleo la 3 na Nyongeza ya Kiislamu, uk. viiic
J. Goodwin (Plume/Penguin, 1995) Bei ya Heshima - Wanawake wa Kiislamu Wanainua Pazia la Ukimya Juu ya Ulimwengu wa Kiislamu, uk. 145
Moore, sawa. cit., uk. 14a, 446f
Maandishi ya Hippocratic (Penguin Classics, 1983) p. 320
Aristotle (Kiingereza trans. A. L. Peck, Heinemann, 1953) Kizazi cha Wanyama, 717b
Mkutano wa Familia, 8 Julai 1995; maelezo yanayohusiana yanatolewa hapa.
Maandishi ya Hippocratic, op. dondoo, ukurasa wa 317-8
W. Campbell (Rasilimali za Mashariki ya Kati, 1986) The Qur'an and the Bible in the Light of History and Science, uk. 181-182
K. L. Moore, (Saunders, 1998) The Developing Human, toleo la 6, uk. 10
Aristotle, op. mfano, 740a
B. Torki (1979) L'Islam Religion de la Science, p. 178
Al Munjid fil Lugha wala'aam (Dar Al Mashreq sarl, Lebanon, 1987)
As-Suyuti, trans. Elgood (Ta-Ha, 1994) Dawa ya As-Suyuti ya Mtume, uk. 184ff
Iman Ibn Qayyim al-Jawziyya (Kiingereza trans. Mahammad Al-Akili, Pearl, 1993) Uponyaji wa Asili kwa Dawa ya Mtume, uk. 284
Sami K. Hamarneh (Cairo, 1974), Tabibu, Tabibu na Daktari wa Upasuaji Ibn al-Quff, uk. 105
al-Bukhari, 8.593; Muslim Kitab an-Nikah, MCII
K. L. Moore, op. cit.(1998), ukurasa wa 56, 63, sura ya 15 na 16.
Aristotle, op. mfano, 729a
Corpus Medicorum Graecorum: Galeni de Semine (Galen: On Semen) (Maandishi ya Kigiriki yenye tafsiri ya Kiingereza. Phillip de Lacy, Akademic Verlag, 1992) sehemu ya I:9:1-10 uk. 92-95, 101
A. W. Meyer (Stanford, 1939) The Rise of Embryology, p. 27
B. Musallam (Cambridge, 1983) Jinsia na Jamii katika Uislamu. uk. 54
J. Needham (Cambridge, toleo la 2 1959) Historia ya Embryology, uk. 77
Aristotle, op. mfano, 767b, 769a
Aristotle, op. mfano, 722a
Sahih Muslim CXXV (inayoitwa "Sifa ya dutu ya uzazi wa kiume na dutu ya uzazi ya mwanamke, na kwamba kizazi hutolewa na mchango wa wote wawili")
Mkutano wa Familia, op. mfano.
Hippocrates, op. cit., ukurasa wa 320-1
J. Needham, op. mfano, uk. 53
Hippocrates, op. mfano, uk. 329
Hippocrates, op. mfano, uk. 345
B. Palmer (ed.) (Paternoster Press, 1986), Medicine and the Christian Mind, p. 19
G. M. Gould, W. L. Pyle (Julian Press, 1896) Anomalies na Udadisi wa Dawa uk. 296
G. Sarton, (Williams na Wilkins, 1927) Utangulizi wa Historia ya Sayansi, gombo la I, ukurasa wa 423-424.
A. A. Khairallah (American Press, Beirut, 1946) Muhtasari wa Michango ya Kiarabu kwenye Dawa, uk. 24
H. Bailey (ed) (Cambridge University Press, 1975) Cambridge History of Iran, gombo la 4, uk. 414
C. Elgood (Camrbidge University Press, 1951) A Medical History of Persia, p. 98
Tazama kwa mfano Ibn Abi Usaybia, "Darasa za Madaktari" mwaka 649 AH/1242AD; au al-Qifti, "Historia ya Wanafalsafa", 624AH/1227AD.
M. Z. Siddiqi (Chuo Kikuu cha Calcutta, 1959) Masomo katika Fasihi ya Kitiba ya Kiarabu na Kiajemi, uk. 6-7
E. G. Browne (Cambridge University Press, 1962) Arabian Medicine, p. 11
M. J. L. Young et al., (Cambridge University Press, 1990) Cambridge History of Arabic Literature: Dini, Learning and Science in the `Abbasid Period, p. 342
A. A. Khairallah, op. mfano, uk. 22
C. Elgood, op. mfano, uk. 66
C. Elgood, op. mfano, uk. 68 (Bofya hapa kwa habari zaidi kuhusu hili)
L. LeClerc, Histoire de la MÔľ•ecine Arabe (Burt Franklin, New York; iliyochapishwa hapo awali Paris, 1876) juzuu ya I, uk. 123
Ufafanuzi wa al-Baidawi, Nuru za Ufunuo (Dar al Geel), uk. 184 (tazama kwenye sura 6:93 kwa maelezo ya 23:14; bofya hapa kwa habari zaidi kuhusu hili)
M. Meyerhof (1926) Nuru mpya juu ya Hunain Ibn Ishaq na kipindi chake, Isis, gombo la 8, ukurasa wa 685-724.
H. Bailey, op. mfano, uk. 415
E. G. Browne, op. mfano, uk. 24-26
M. Meyerhof (1931) "Paradise of Wisdom" ya Ali at-Tabari, mojawapo ya Maandishi ya kale zaidi ya Kiarabu ya Tiba, Isis, gombo la 16, uk. 6-54
Ali b. Rabban-al-Tabari, ed. M. Z. Siddiqi (Frankfurt am Main: Taasisi ya Historia ya Sayansi ya Kiarabu-Kiislam, Chuo Kikuu cha Johann Wolfgang Goethe, 1996, kilichochapishwa awali mwaka wa 1928) Firdausu'l-Hikmat, au Paradise of Wisdom, katika gombo la 29, "Tiba ya Kiislamu"
A. W. Meyer, op. mfano, uk. 27
Ibn Qayyin (Damascus, 1971) Tuhfat: Tuhfat al mawdud bi ahkam al-mawlud, uk. 254-291
B. Musallam, op. mfano, uk. 56
Taarifa hizi zilikuwa sahihi kuanzia Novemba 1996. Ni dhahiri kwamba "usimamizi" huu ungeweza kusahihishwa kwa urahisi na juhudi za Waislamu katika kuitikia karatasi hii. Lakini wakati wa kuandika (toleo la kwanza la makala hii), zaidi ya miaka 14 baada ya kuchapishwa kwa "toleo lenye nyongeza za Kiislamu", toleo hili maalum la kitabu hicho halikuorodheshwa katika katalogi hizi za maktaba.
K. L. Moore, op. cit.(1998), uk. 15
J. Needham, op. mfano, uk. 82
B. Musallam, Kiinitete cha mwanadamu katika fikira za kisayansi na kidini za Kiarabu, katika, G. R. Dunstan (ed.) (Chuo Kikuu cha Exeter Press, 1990) Kiinitete cha binadamu: Aristotle na mila za Kiarabu na Ulaya, uk. 32-46
Hakimiliki 1996, 1999 na Dk. Lactantius.

Imeratibiwa na Dr. Max Shimba for Max Shimba Ministries

No comments:

THE SEVEN PROPOSALS OF MUHAMMAD THAT WERE REJECTED

  1. Why did some women reject Muhammad's proposals? 2. Why did Muhammad continue to propose despite the rejections? Dear reader, Today ...

TRENDING NOW