Saturday, September 17, 2016

UISLAM NI UZAO WA MBWA MWITU


Hebu tuanze kusoma jinsi ambavyo Ishamel alivyo tabiriwa kabla ya kuzaliwa kwake:
Mwanzo 16: 11 Pia malaika wa BWANA akamwambia: “Wewe sasa una mimba nawe utamzaa mwana. Utamwita jina lake Ishmaelia, kwa sababu BWANA amesikia juu ya huzuni yako.
12 Atakuwa punda mwitu katikati ya wanadamu, mkono wake utakuwa dhidi ya kila mtu na mkono wa kila mtu dhidi yake, naye ataishi kwa uhasama na ndugu zake wote.’’
Dunia ya leo wapo mbwa-mwitu "Waislamu", kwa dhumuni la kuharibu kile kitu cha ki-Mungu ndani yako wewe uliye kondoo, Wapo kwa ajili ya kutolihurumia kundi (Matendo 20:29)
Uwepo wa mbwa-mwitu "WAISLAMU" ni mzuri kabisa kwa maana kupitia hao ndipo jina la Bwana linatukuzwa. Mbwa-mwitu ni wakali hawana kusamehe kabisa lengo lao pia ni kumwaga damu, lakini kupitia wao sisi ndio tunavuka. Mfano Wamisri walikuwa kama mbwa-mwitu kwa Waisraeli,
Waislam wanasema na kukiri kuwa, eti Muhammad alitokana na uzao wa Ishmael. Kumbe basi ndio maana hawa Waislam wana chuki na uadui na kila mtu kama ambavyo Biblia ilitabiri kwenye Mwanzo 16 aya ya 12 Atakuwa punda mwitu katikati ya wanadamu, mkono wake utakuwa dhidi ya kila mtu na mkono wa kila mtu dhidi yake, naye ataishi kwa uhasama na ndugu zake wote.’’
Kumbe Muhammad ni Mbwa Mwitu maana Waislam wanasema kuwa ametoka kwa Ishmaeil. Kumbe basi Waislam ni uzao wa Mbwa Mwitu.
Sasa tazama uwepo wa Wamisri ulivyowafanya kuvuka bahari ya shamu, maana ni ukweli kabisa pasipo wale Wamisri kuwafuatia kwa nyuma hawa Waisraeli wasing’evuka bahari ya shamu.
Lakini ile namna ya uwepo wa mbwa-mwitu uliwafanya waokoke, Mimi sijui leo hii wewe unapitia kati ya mbwa-mwitu wa namna gani?
Huyo mbwa-mwitu uliyekuwa naye yupo kwa ajili ya wewe uvuke hapo ulipo. Hivyo yatupasa hata kumshukuru Mungu kwa ajili ya uwepo wa mbwa-mwitu katika maisha yetu ya kila siku, kwa maana wana tuimarisha kiimani hata kusonga mbele.
Kumbuka;

Tumeambiwa tuwe na busara kama NYOKA.
*Ikiwa na maana kuwa ,anatuambia tuwe na ujanja wa kufahamu pindi tuwapo kati ya mbwa-mwitu.Maana tukishindwa kuwa na ujanja wa ufahamu hakika tutashambuliwa na mbwa-mwitu.
*Ujanja wa ufahamu ni ule wa kuelewa kile asemacho Bwana, maana ikiwa kama hatutaelewa nacho basi ni dhahili kabisa adui huja na kukinyakua pale kilipopandwa.
Mathayo 13 :19 ;
“ Kila mtu alisikiapo neno la ufalme asielewe nalo, huja yule mwovu, akalinyakua lililopandwa moyoni mwake. Huyo ndiye aliyepandwa karibu na njia.”
*Kushindwa kuelewa mambo ya ufalme wa Mungu ni silaha ya maangamizi ya adui wetu anayoitumia.Maana adui wa kwanza wa mkristo sio shetani bali ni KUSHINDWA KUELEWA SIRI ZA UFALME WA MUNGU, ndipo shetani huja na kuchukua nafasi kwa yule asiyeelewa habari za Mungu.Lakini shetani hana nafasi kabisa kwa yule mwenye kuzijua siri za ufalme wa Mungu.
Iweni wapole kama HUA.
-hapa sasa anatutaka tuwe watu wenye amani, watu tusiodhuru wengine iwe kwa maneno ,au hata matendo yetu.
*Ni kweli tupo kati ya mataifa, lakini yatupasa tusiwe watu wa kuwaumiza kwa maneno machafu au kuwafanyia vitendo vichafu, BALI YATUPASA KUWACHUKULIA KAMA BINADAMU WENGINE maana hata sisi tulikuwa kama wao,
-lakini tukaokolewa kwa neema tu ya Bwana.Maana kama si Bwana na useme sasa ! Yatupasa kusema nao kwa utaratibu kwa maana ipo siku ya Bwana iliyokusudiwa ambayo wao wataokoka kupitia upendo uliopo ndani yetu.
Kwahiyo, tusiwachukie hawa Mbwa Mwitu "WAISLAM" bali tuendelee kuwapiga na NENO LA MUNGU KILA SIKU tena bila ya kuchoka wala kukoma.
Mungu awabariki sana na tuendelee kuwaombea Mbwa Mwitu "Waislam" ili waje na wageuke wawe Kondoo wa Mungu.
Ni mimi Max Shimba Mtumwa wa Yesu kristo

No comments:

FORMER MUSLIM EVANGELIST MUSA BELLO ARRESTED BY NIGERIAN POLICE

  **URGENT UPDATE**   **FORMER MUSLIM EVANGELIST MUSA BELLO ARRESTED BY NIGERIAN POLICE** Shimba TV, New York has received distressing news ...

TRENDING NOW