Tuesday, August 1, 2017

KWANINI ALLAH WA WAISLAM SIO MUNGU (SEHEMU YA KWANZA)

Image may contain: one or more people and text

ALLAH JINA LAKE SIO NIKO AMBAYE NIKO:
Waislam wanadai kuwa Musa aka Moses ni Mtume wa Allah, lakini hawakubali na au Quran haisemi jina maalum la "MIMI NIKO AMBAYE NIKO" ambalo Musa alipewa na Mungu.
Katika Kitabu cha Kutoka "Moses' Pentateuch" kilicho kuwepo miaka 1312 KK - kabla ya kuzaliwa Yesu. Tunasoma.
Kutoka 3: 14 Mungu akamwambia Musa, MIMI NIKO AMBAYE NIKO;akasema,Ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli;MIMI NIKO amenituma kwenu. 15 Tena Mungu akamwambia Musa, Waambie wana wa Israeli maneno haya, Bwana, Mungu wa baba zenu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, amenituma kwenu; hili ndilo jina langu hata milele, nalo ni kumbukumbu langu hata vizazi vyote.
Musa alipo kutana na mti ulio kuwa unawaka bila ya kuteketea. Musa alikuwa akilichunga kundi la Yethro mkwewe, kuhani wa Midiani; akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu, hata Horebu. --- > Soma Kutoka Mlango wa 3. Mungu alijitabulisha kwa jina la MIMI NIKO AMBAYE NIKO kama tulivyo soma hapo juu.
LAKINI ALLAH AMEGOMA NA AU KATAA KUTUMIA HILI JINA LA KIPEKEE LA "MIMI NIKO AMBAYE NIKO".
Katika Quran, hakuna aya hata moja ambayo Allah amejitambulisha kwa jina hili la NIKO AMBAYE NIKO, zaidi ya hapo, hakuna Sahih Hadith hata moja inayo kiri kuwa Allah jina lake ni NIKO AMBAYE NIKO na au katika yale majina 99 ya Allah hili jina la NIKO AMBAYE NIKO HALIPO
Jina hili la Allah lina maana "miungu". Huu ni umoja wa miungu 360 ya kipagani iliyo kuwa inaabudiwa huko Kaaba wakati wa Muhammad na kabla ya Muhammad. Hivyo basi, Allah hawezi kuwa NIKO AMBAYE NIKO au YEHOVA bali ni mungu wa kipagani tu. Soma (Who Is This Allah?, G. J. O. Moshay, 1994, p 138) na au soma (The Moslem Doctrine of God, Samuel M. Zwemer 1905, p 24-25)
Kaa kweli Musa alikuwa Muislam, kwanini kwenye Quran hakuna JINA HILI LA NIKO AMBAYE NIKO?
HAKIKA ALLAH SIO MUNGU WA MUSA NA MUSA HAKUWA MUISLAM.
Shalom,
Max Shimba mtumwa wa Yesu Kristo.

No comments:

WAS MUHAMMAD PROPHESIED IN THE BIBLE?

SURAH 61:6 Muslims believe that the coming of Muhammad was foretold in the Bible. For centuries, Muslims have tried to find predictions of t...

TRENDING NOW