Thursday, May 3, 2018

ALLAH NI MUANGAMIZAJI WA VIZAZI VYA DUNIANI KABLA YA HATA MTUME MWENDAWAZIMU KUJA

Image result for uislam na ugaidi

ALLAH NI SHETANI
Waislam wote hufuraia pale majanga mabaya yanapo watokea wale ambao sio Waislam. Katika surah kadhaa za Quran hudai kuwaHakika Yeye ni Mwingi wa maghfira na Mwenye kuerehemu. Lakini madai haya ya Allah hakika ni kinyume kabisa na matendo yake. Allah anamapenzi tofauti kabisa na atendavyo. Ndio maana aliweza kuleta Mtume mwendawazimu ambaye anakigeugeu kama Allah wake. Surat Al Hijr 6. Na walisema: Ewe Muhammad uliyeteremshiwa Ukumbusho! Hakika wewe ni mwendawazimu.

ALLAH NDIO MUANGAMIZAJI WA VIZAZI
Surat An Aam 5. Wameikanusha Haki ilipo wajia. Basi zitawajia khabari za yale waliyo kuwa wakiyakejeli.
6. Jee, hawaoni vizazi vingapi tulivyo viangamiza kabla yao? Tuliwaweka katika nchi tusivyo kuwekeni nyinyi; tukawapelekea mvua nyingi na tukaifanya mito inapita chini yao. Mwishoe tukawaangamiza kwa madhambi yao; na tukaanzisha baada yao kizazi kingine.
Surat Al Araaf 4. Na miji mingapi tuliiangamiza, ikaifikia adhabu yetu usiku au walipo kuwa wamelala adhuhuri
Surat Yunus 13. Na kwa yakini tumekwisha ziangamiza kaumu za kabla yenu walipo dhulumu, na waliwajia Mitume wao kwa Ishara zilizo wazi; lakini hawakuwa wenye kuamini. Ndio kama hivyo tunavyo walipa watu wakosefu.
Surat Al Hur 4. Na hatukuuangamiza mji wowote ule ila ulikuwa na muda wake maalumu.

HIVI HII SIFA YA KUANGAMIZA WATU NA KUUA WATU NI YA MUNGU AU SHETANI?

Maandiko yanasema hivi:
Yohana 10:7-15 Basi Yesu aliwaambia tena, Amin, amin, nawaambieni, Mimi ndimi mlango wa kondoo. Mimi ndimi mlango; mtu akiingia kwa mimi, ataokoka; ataingia na kutoka, naye atapata malisho. MWIVI HAJI ILA AIBE NA KUCHINJA NA KUHARIBU; MIMI NALIKUJA ILI WAWE NA UZIMA, KISHA WAWE NAO TELE. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema huutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mtu wa mshahara, wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake, humwona mbwa-mwitu anakuja, akawaacha kondoo na kukimbia; na mbwa-mwitu huwakamata na kuwatawanya. Yule hukimbia kwa kuwa ni mtu wa mshahara; wala mambo ya kondoo si kitu kwake. Mimi ndimi mchungaji mwema; nao walio wangu nawajua; nao walio wangu wanijua mimi; kama vile Baba anijuavyo, nami nimjuavyo Baba. Nami nautoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo.

Mwana wa Mungu siku zote Shetani kazi yake ni kuiba, kuua na kuharibu. Ndiyo kazi yake. Hajawahi kubadilika, ingawa anabadilisha majina tu na sasa anajiita Allah. Toka afukuzwe mbinguni hiyo ndo imekuwa kazi yake hapa duniani. Na Bwana Yesu amelisema hilo bila kumung’unya maneno. Bwana Yesu dhamira yake ni kutupa uzima tele.

Adui siku zote amekuwa ni muuaji tu kama ambavyo wafuasi wa Allah wanavyo wauwa Wakristo kwenye nchi za Kiislam. Kila sehemu anakopita yeye ni mharibifu na kufanya Jihad au ugaidi. Huwa inafika mahala najiitisha kikao na kujiuliza sisi wanadamu tuna matatizo gani. Kwa nini kufanya urafiki na Shetani na kukubali kuwa mtumwa wake? Unapokubali kuwa mtenda dhambi maanake umekubali kufanya urafiki na Shetani maishani mwako. Na nakuhakikishia huwezi kukwepa kuibiwa, kuuawa na kufanyiwa kila aina ya uharibifu na Shetani.

Shalom,

Dr. Max Shimba mtumwa wa Yesu Kristo Mungu Mkuu na Mwokozi wetu. Tito 2:13

No comments:

WHY CHRISTIANITY IS BETTER THAN ISLAM?

Has Islam Improved to Become Better Than Christianity? Does Muhammad fulfill and complete the mission and purpose of Christ? Muhammad emphat...

TRENDING NOW