Monday, May 5, 2014

NINI MAANA YA BIBLIA?

Biblia ni mkusanyiko wa vitabu 66 vilivyo andikikwa na watu 40 katika lugha tatu kuu, na katika mabara Matatu, takribani miaka 1600 kabla na baada ya kuzaliwa Yesu. Biblia ni kitabu kutoka kwa Mungu na kisicho kuwa na makosa yeyote yale.

Biblia inabeba mambo mbali mbali ikiwa ni pamoja na Mashairi(Zaburi), Historia (Mwanzo), Sheria (Taurat) na unabii. Biblia ndio kitabu kinacho tumiwa na Wakristo na ndio muongozo wa Wakristo katika kumtafuta Mungu. Zaidi ya hapo, Biblia hutumiwa kama njia ya Binadamu kuishi hapa Duniani.

Kimsingi, Biblia inaeleza asili ya mtu katika bustani ya Edeni pamoja na kuanguka kwake katika dhambi na nje ya ushirika na Mungu. Kisha inaeleza jinsi Mungu alivyo waita watu wake maalum kwa mwenyewe, Israeli. Mungu katika Biblia aliahidi Masihi atakuja kwa Israel ili aje kuokoa na kurejesha uhusiano wa mwanadamu na Mungu. Yesu alizaliwa na Bikira, alikufa juu ya msalaba, na kulipwa kwa dhambi, huu unabii upo katika Agano la Kale na kutimizwa katika Agano Jipya. (Yohana 5:39).

Zaidi ya hapo, Biblia inatufundisha kusamehewa dhambi kupo katika Yesu pekee. Matendo ya Mitume 4: 12 Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo.

Wengine wanasema kuwa Biblia ni kitabu zaidi za vitabu vyote vilivyo wai kuandikwa hapa duniani. Huu ushaidi unaweza kuwa ni kwasabau Biblia imetabiri mengi na mabo yote ambayo imetabiri yaliweza kuhakikisha na Wana Historia na Wanasanyi tulio nao hapa duniani.

Hivyo basi, Biblia ni kitabu kinacho beba maneno ya Mungu ambayo ndio msingu mkuu wa Ukristo.

Agano la Kale kilichoandikwa na manabii kama vile Musa, Daudi, Isaya , nk

Vitabu vya sheria - 5 vitabu:
Mwanzo, Kutoka, Walawi, Hesabu , Kumbukumbu
Vitabu vya Historia - vitabu 12 :
Yoshua, Waamuzi , Ruthu, Samweli , Pili Samuel , Wafalme , Pili Wafalme, Mambo ya Nyakati , Pili Mambo ya Nyakati, Ezra , Nehemia, Esta.
Mashairi - 5 vitabu:
Ayubu, Zaburi , Mithali, Mhubiri , Wimbo wa Sulemani
Kinabii - 17 vitabu:
Manabii kubwa - Isaya, Yeremia , Maombolezo, Ezekieli , Danieli;
Manabii Wadogo - Hosea, Yoeli, Amosi, Obadia, Yona, Mika , Nahumu, Habakuki , Sefania , Hagai, Zekaria , Malaki

Vitabu vya Agano Jipya vimeandikwa na wale ambao walimjua Yesu au walikuwa chini ya uongozi wa wale ambao walifanya kazi nae

Vitabu vya Historia - 5 vitabu:
Mathayo, Marko, Luka, Yohana, Matendo
Paulo Nyaraka - 13 vitabu:
Warumi, 1 Wakorintho, 2 Wakorintho , Wagalatia, Waefeso , Wafilipi, Wakolosai , 1 Wathesalonike, 2 Wathesalonike . 1 Timotheo, 2 Timotheo, Tito, Philemon
Mashirika yasiyo ya Paulo Nyaraka - 9 vitabu:
Waebrania, Yakobo, 1 Petro , 2 Petro, 1 Yohana, 2 Yohana , 3 Yohana, Yuda , Ufunuo
Kumbuka: Baadhi ya waandishi sifa Waebrania Paulo.

Katika Ezekiel 23:1-4 inasema, " neno la Bwana likanijia tena kusema, 2 " Mwana wa Mtu , kulikuwa na wanawake wawili, binti za mama mmoja; . 3 na wao ukahaba katika Misri Walicheza kahaba katika ujana wao; huko vifua vyao walikuwa taabu , na kuna karibu yao bikira alikuwa kubebwa 4 " majina yao , mkubwa aliitwa Ohola na Oholiba dada yake wakawa Mine, wakazaa wana na binti na kama kwa wao. . . majina, Samaria ni Ohola, na Yerusalemu ni Oholiba. "

Katika Huduma yake,

Max Shimba Ministries Org
1633 Broadway, 30th Floor, New York, NY 10019

No comments:

FORMER MUSLIM EVANGELIST MUSA BELLO ARRESTED BY NIGERIAN POLICE

  **URGENT UPDATE**   **FORMER MUSLIM EVANGELIST MUSA BELLO ARRESTED BY NIGERIAN POLICE** Shimba TV, New York has received distressing news ...

TRENDING NOW