Dhabi ni nini? Ni vunja sheria za Mungu. Imeandikwa, 1Yohana 3:4 "kila atendaye dhambi afanya uasi." 1Yohana 5:17 yasema Kila lisilo la haki ni dhambi na dhambi iko isiyo ya mauti."