Tuesday, November 30, 2021

MATOLEO 20 TOFAUTI YA QURANMATOLEO 20 TOFAUTI YA QURAN ::::::::20 VERSIONS OF QURAN::::::::::


Je, Kati ya haya Matolea 20 (Ishirini) ya Quran, toleo lipi ni la kweli?
Je, Nabii wa Allah ajulikanaye kwa jina la Muhammad, alisoma toleo lipi?

Ndugu msomaji,
Leo nitaweka ukweli kuhusu Quran ambayo ina Matoleo 20 na kati ya hayo Ishirini (20) Matoleo 7 (Saba) yametajwa katika Hadith Mwaminifu za Muhammad.
Hapa chini ni Wasomaji Saba (7) ambao wote wana Matoleo Mawili mawili. Hawa Wasomaji saba wanapatikana hapa:
Nafi (from Medina; d.169/785)
Ibn Kathir (from Mecca; d.119/737)
Abu `Amr al-'Ala' (from Damascus; d.53/770)
Ibn `Amir (from Basra; d.118/736)
Hamzah (from Kufah; d.156/772)
al-Qisa'i (from Kufah; d.189/804)
Abu Bakr `Asim (from Kufah; d.158/778)
WASOMAJI SABA NA MATOLEO YAO YA QURAN
1. Msomaji : Nafi`
MATOLEO YAKE
Warsh
Qalun
2. Msomaji: Ibn Kathir
MATOLEO YAKE
al-Bazzi
Qunbul
3. Msomaji: Abu `Amr al-'Ala'
MATOLEO YAKE
Al-Duri
al-Suri
4. Msomaji: Ibn `Amir
MATOLEO YAKE
Hisham
Ibn Dhakwan
5. Msomaji: Hamzah
MATOLEO YAKE
Khalaf
Khallad
6. Msomaji: al-Qisa'i
MATOLEO YAKE
al-Duri
Abu'l-Harith
7. Msomaji: Abu Bakr `Asim
MATOLEO YAKE
Hafs
Ibn `Ayyash
HAWA NI WASOMAJI WENGI WATATU NA MATOLEA YAO MAWILI KILA MMOJA
"The Three" readers
1. Msomaji: Abu Ja`far
MATOLEO YAKE
Ibn Wardan
Ibn Jamaz
2. Msomaji: Ya`qub al-Hashimi
MATOLEO YAKE
Ruways
Rawh
3. Msomaji: Khalaf al-Bazzar
MATOLEO YAKE
Ishaq
Idris al-Haddad
Wadhalimu wa dini ya Kiislamu wanakiri kuwa kuna WASOMAJI wengi zaidi, lakini wanasema kuwa hawa walio tajwa hapo juu ndio thabit na sahihi. Kumbe basi kuna VERSIONS ISHIRINI ZA QURAN !!!!!!
SASA MASWALI YAKUJIULIZA NI HAYA:
1. Kati ya hao wasomaji wakurani, ni yupi yupo sahihi?
2. Kama Allah ndie aliteremsha Quran kwa Muhammad, kivipi awe na wasomaji wengine na kumsahahu Muhammad mtume wake kipenzi?
3. Kama Quran ni moja na ipo kwa Kiarabu tu, kivipi isomeke kitofauti kwa mara ISHIRINI [20] katika lugha hiyo hiyo ya Allah?
4. Je, Kati ya haya Matolea 20 (Ishirini) ya Quran, toleo lipi ni la kweli?
5. Je, Nabii wa Allah ajulikanaye kwa jina la Muhammad, alisoma toleo lipi?
Ndugu msomaji, leo tumejifunza kuwa katika Uislam kuna siri nyingi sana ambazo zimefichwa na wanaona aibu kusema ukweli kuwa QURAN INA MATOLEO/VERSIONS 20. HUU NI MSIBA KWA ALLAH NA MTUME WAKE MUHAMMAD.
Mungu awabariki sana na kuendelea kuwafungua macho.
Katika huduma yake
Max Shimba Ministries Org.

 

Friday, November 26, 2021

ETI, ALLAH KAUMBA MATUNDA DUME NA MATUNDA JIKE

Jenda za Matunda?

Inahitaji muujiza kuamini katika hili ...

Hivi majuzi, niligundua "muujiza mwingine wa kisayansi" katika Qur'an. Angalau hivyo ndivyo Khalid Baig anadai kuwa katika makala yenye kichwa "Quran: Shuhudia Muujiza":

Sayansi iligundua kuwa tunda lina sifa za ngono - miaka 1400 baada ya Quran (13.3) kusema ukweli huu. (Chanzo)[1]

Ina maana ni haramu kwa Waislamu kula matunda ya kiume? Je, ni halali kwa Waislamu wanaume kula tunda la kike? Je, Waislamu wanapaswa kufunika wanapotengeneza saladi ya matunda na wanatakiwa kuweka matunda ya kiume na ya kike kwenye bakuli tofauti ili kuzuia tabia chafu ya matunda katika nyumba za Waislamu? Labda hiyo inaweza hata kutoa maana mpya kwa usemi "sahani iliyofunikwa" (1, 2)?

Sawa, turudi kwenye kuwa serious. Khalid Baig hajafafanua anachomaanisha kwa matunda yenye sifa za ngono, lakini ametoa rejeleo la Sura 13:3 ambayo imefasiriwa na tafsiri kadhaa za Kiislamu kama ifuatavyo:

Na Yeye ndiye aliyeitandaza ardhi, na akaweka juu yake milima iliyo simama na mito inayotiririka, na matunda ya kila namna ameyafanya dume mbili-mbili. Anauweka usiku kama pazia mchana. Hakika katika haya zimo Ishara kwa wanao fikiri. (Yusuf Ali)

Na Yeye ndiye Aliyeitandaza ardhi na akaweka humo milima na mito ipitayo maji, na katika kila matunda akajaalia wake wawili (mwanaume na mwanamke). Anaufunika usiku kwa mchana. Hakika! Hakika katika hayo zipo Ishara kwa watu wanao fikiri. (Pickthall)

Naye ndiye aliyeitandaza ardhi na akaweka humo milima na mito, na matunda ya kila namna akajaalia humo jinsia mbili. YEYE anaufanya usiku kufunika mchana. Hakika humo zimo Ishara kwa watu wanao fikiri. (Sher Ali)

Yeye ndiye aliyeijenga ardhi na akaweka juu yake milima na mito. Na katika aina mbalimbali za matunda akawafanya dume na jike. Usiku unapita mchana. Hizi ni thibitisho thabiti kwa watu wanaofikiri. (Rashad Khalifa)

Naye ndiye aliye itandaza ardhi na akaweka humo milima na mito. na katika matunda yote akajaalia dume wawili. Anaufanya usiku kufunika mchana. Hakika katika hayo zimo Ishara kwa watu wanao fikiri. (Saheeh Kimataifa)

Na Yeye ndiye aliyeitandaza ardhi na akaweka juu yake milima na maji yanayotiririka, na akaumba juu yake jinsia mbili za kila aina. [naye ndiye] anaye funika usiku kwa mchana. Hakika katika haya yote zimo Aya kwa watu wanao fikiri. (Muhammad Asad)

Na Yeye ndiye aliye itandaza ardhi, na akaweka humo mito na mito, na katika kila matunda akajaalia jozi mbili. usiku hufunika mchana. Katika hayo zimo Ishara kwa watu wanao fikiri. (Akili Huru)

Isipokuwa wafasiri hawa wa Kiislamu walivuruga kabisa katika kutafsiri maneno haya, Qur'an kwa hakika inadai kwamba matunda yote yanakuja kwa jozi, kwa maana iliyokusudiwa kuwa kuna tunda dume na jike, si kwa mimea michache tu, bali kila tunda ni aidha. mwanamume au jike, na katika kila tunda kuna dume na jike.

Bila shaka hata kidogo huo ni upuuzi mtupu. Hakuna tufaha za kiume na za kike, jordgubbar za kiume na za kike, nk. Matunda hayana jinsia; matunda hayana tendo la ndoa wala matunda hayazai. Haziwekeni mimba wala kurutubisha. Haijalishi ni vipande ngapi vya matunda unavyoweka pamoja kwenye kikapu kimoja, na bila kujali ni muda gani unasubiri, hazitazidisha. Hawatazaa watoto wadogo wa matunda. Kwa wakati, wataharibika tu na kuoza. Katika ufahamu wake halisi, kauli hii ya Qur'ani si muujiza wa kisayansi, ni kushindwa kabisa kisayansi.

Walakini, taarifa hii ni mbaya sana, hata mtu hawezi kufikiria kuwa inazungumza juu ya matunda kama hayo. Labda tunapaswa kuruhusu leseni ya ushairi na mwandishi alitumia tu kifaa cha fasihi cha synecdoche (*), akizungumza pars pro toto (*), na kwa kusema "tunda" alimaanisha "mmea unaozaa matunda".

Ni kweli: kuna idadi ya mimea, hata mimea inayozaa matunda ya chakula, ambayo huja kwa jozi ya kiume na kike. Mojawapo ya mimea muhimu inayolimwa katika Mashariki ya Kati ni mitende ambayo imetajwa mara nyingi katika Kurani (Sura 16:11,67; 17:91; 18:32; 23:19; 26:148; 36) :34; 50:10; 55:11,68). Muhammad hata alijadili kilimo cha mitende na baadhi ya wafuasi wake (Sahih Muslim, Kitabu cha 30, Namba 5831).

Wikipedia hutoa nukuu kidogo ya habari kuhusu mitende. Kuna uwezekano mkubwa kwamba Muhammad alijua kwamba mtende una mimea tofauti ya kiume na kike. Labda Muhammad alitoa tu kutoka kwa mitende kwenda kwa mimea yote, akiamini kwamba yote yana sifa hii? Labda uzoefu wake na mitende ndio sababu alidai kuwa kila tunda huja kwa jozi?

Hata hivyo, dai hili si sahihi kwa mimea mingi, na yeyote anayetaka kujua zaidi kuhusu hili anaweza kusoma ingizo la Wikipedia kuhusu jinsia ya mimea. Hasa, mimea mingi ni hermaphrodite, yenye vitengo vya uzazi vya jinsia mbili tu ambavyo vina sehemu ya kiume na ya kike. Hakuna "jozi" kwao; zipo katika aina moja tu. Ili kuona jinsi Qur-aan ina makosa katika hali hii:

Hermaphroditism ni ya kawaida sana katika mimea -- karibu 70% ya mimea ya maua ni hermaphroditic, wakati tu kuhusu 5% ni dioecious na 7% ni monoecious. Takriban 7% ya spishi zinaonyesha gynodioecy au androdioecy, wakati 10% ina maua ya jinsia moja na jinsia mbili. (Chanzo)

Kuorodhesha habari juu ya matunda fulani:

Sio mimea yote iliyo na maua kamili. "Kamili" kwa maana ya botanical ina maana kwamba kila ua lina sehemu za kiume na za kike katika muundo sawa. Maua, waridi, na maua ya tufaha ni kamilifu. (Chanzo)

Maua kamili yana sehemu za uzazi wa kiume na wa kike. Ikiwa ua kamili una petals na sepals, basi pia ni maua kamili. Mifano ya maua kamili ni pamoja na: Waridi, Mizeituni (pia ina maua ya staminate), Tufaha, Cherry, Nectarines (Chanzo)

Maua kamili yenye viungo vya kiume na vya kike vilivyo na rutuba kwenye ua moja. Mimea yenye maua katika jamii hii ni pamoja na apples, plums, lilacs, potentilla, nyanya na maua mengi ya mapambo; (Chanzo)

Ua la peach na nektarini (Prunus persica) ni hermaphroditic, na hutoa nekta pamoja na poleni. (Chanzo)

Maua ya chungwa mara nyingi ni hermaphrodite, ikitoa poleni wakati unyanyapaa unakubalika. (Chanzo)

Parachichi lina maua mazuri lakini huonyesha mgawanyiko (viungo vya kike na vya kiume havikomai kwa wakati mmoja, hivyo kufanya uchavushaji wenyewe kuwa mgumu). ... Mimea yote ya juu ina sehemu dume na jike, lakini inaweza kuwa au isiwe kwenye mmea mmoja. Ikiwa mmea hutoa maua ya kiume tu au ya kike tu, inaitwa dioecious. ... Ikiwa mmea hutoa maua ya kiume na ya kike, inaitwa monoecious. Mmea ambao hutoa maua ya jinsia mbili ('kamilifu') huitwa hermaphroditic. Kwa hivyo parachichi ni hermaphrodite ya dichogamous. (Chanzo)

Nazi (Cocos nucifera) [ni] ... B. monocoti zenye rangi moja na shina kama mti linalojumuisha mashina ya majani (Chanzo)

Sasa, katika nazi, kwa kuwa maua yote ya kiume na ya kike hubebwa kwenye mti mmoja, mitende yote ya nazi huzaa matunda. Hakuna kitu kama nazi ya kiume/mitende na nazi ya kike/mitende. (Chanzo)

Tunda lingine lililotajwa katika Kurani ni mzeituni (6:99,141; 16:11; 23:20; 24:35; 80:29; 95:1). Mti huu pia una aina moja tu, lakini una aina mbili za maua:

... Mzeituni hutoa aina mbili za maua: maua kamili yenye sehemu za kiume na kike, na ua la stamina na stameni pekee. Maua kwa kiasi kikubwa huchavushwa na upepo huku aina nyingi za mizeituni zikijichavusha zenyewe, ingawa seti ya matunda kwa kawaida huboreshwa kwa uchavushaji mtambuka na aina nyinginezo. ... (Chanzo)

Aina mbili za maua hutoka kwenye mti: kamilifu na staminate. Maua ya staminate yana sehemu za kiume tu; pistil imetolewa. Maua kamili tu yanaweza kuwa matunda. Nyuki na wadudu wengine wana jukumu ndogo katika uchavushaji wa mizeituni; upepo huhamisha chavua nyingi kutoka mti hadi mti. Aina nyingi za mizeituni hujirutubisha yenyewe, lakini kuongezeka kwa uzalishaji mara nyingi hutokana na uchavushaji mtambuka. (Chanzo)

Zaidi ya hayo, Kurani inataja komamanga mara kadhaa (S. 6:99; 6:141; 55:68) lakini mti wa komamanga ni wa aina moja (*). Mkomamanga una maua ya kiume na ya kike kwenye mmea mmoja. Haiji kwa jozi kama mitende.

Kama mfano wa mwisho wa matunda yaliyotajwa katika Kurani (2:266; 6:99; 12:36; 13:4; 16:11,67; 17:91; 18:32; 23:19; 36:34; ; 78:32; 80:28), tunaangalia zabibu au mizabibu:

... Kulingana na mzabibu mmoja mmoja, maua yanaweza kuwa ya kike, kiume, au hermaphroditic (pia inajulikana kama "kamilifu", ambayo ina maana kwamba kila ua lina miundo ya kiume na ya kike).

Hadi sasa, aina nyingi za kilimo ni hermaphroditic. Kwa sababu matunda hayatokei bila kurutubisha, mizabibu ya hermaphroditic inapendekezwa kwa sababu ina uwezo wa kurutubisha yenyewe, na kila mzabibu uliopandwa unaweza kuzaa matunda. (Chanzo)

Kwa maneno mengine, kuna aina za mizabibu ambayo ina mimea ya kiume na mimea ya kike (kama mitende), lakini mizabibu mingi inayolimwa ni mimea ya hermaphrodite (hakuna "jozi" kwao).

Wengine wanaweza kujadili kama ngano na mazao mengine ni "matunda", lakini kwa kuwa ngano ni muhimu sana, nitataja hapa pia: "Ngano ni mfano wa mazao yenye maua mazuri." (Chanzo)

Kwa kumalizia, mtunzi wa Qur'an amekosea kwa matunda kama hayo, na anakosea pia kwa mimea mingi (mengi) inayozaa matunda kwa ujumla na hasa matunda ya kuliwa. (Kwa hakika, mtunzi wa Qur’ani anaenda mbali zaidi, anapodai kwamba kila kitu kimeumbwa kwa jozi, tazama makala hii.)

Kwa kuzingatia jinsi usemi huo ulivyo na makosa, haishangazi kwamba watafsiri wengine wanajaribu kuelewa kuwa ni njia ambayo haipingani na sayansi mara moja:

Na Yeye ndiye Aliyeitandaza ardhi na akaweka humo milima na mito na kila aina ya matunda, akajaalia Zawjain Ithnain (mbili kwa jozi - za namna mbili au maana yake: za namna mbili, kama nyeusi na nyeupe. tamu na chungu, ndogo na kubwa, n.k.) Analeta usiku kama kifuniko cha mchana. Hakika katika mambo haya zimo Aya kwa watu wanao fikiri. (Al-Hilali na Khan)

Lakini hilo bado si sahihi: Matunda mengi yana aina au aina nyingi zaidi ya mbili. Kuna mamia ya aina tofauti za tufaha. Kuna (angalau) aina nne za machungwa (*), hakuna saizi mbili zinazoweza kutofautishwa katika tufaha, tufaha ndogo na tufaha kubwa. Badala yake, kuna wigo unaoendelea wa maapulo madogo, ya kati na makubwa, na mara nyingi ya kutosha, yote hukua kwenye mti mmoja (wazazi wangu wana shamba la miti kadhaa ya tufaha, naona hii kila mwaka). Kuhusu rangi, apples zote ni kijani mwanzoni. Maapulo yaliyoiva, hata hivyo, kulingana na aina ya apple, inaweza kuwa nyekundu kabisa, au njano kabisa au kijani tu (au mchanganyiko wa rangi hizi). Tena, rangi zinazowezekana haziji kwa jozi. Hatimaye, nashangaa ni tunda gani ambalo watafsiri walikuwa nalo akilini walipokuwa wakizungumza kuhusu aina nyeusi na nyeupe za tunda moja. Hata hivyo, inapaswa kuwa dhahiri kwamba "usomaji huu mbadala" haufanyi kazi vizuri zaidi kuliko maana iliyokubaliwa na tafsiri nyingi.

Ingawa sehemu kubwa ya Sura 13:3 ina makosa (tazama makala hii kwa kauli ya "kueneza ardhi"), ninakubaliana kikamilifu na sentensi ya mwisho ya aya hii:

... Hakika katika haya zimo Ishara kwa wanao fikiri! (Yusuf Ali)

... Hakika katika hayo zipo Ishara kwa watu wanao fikiri. (Saheeh Kimataifa)

... Hakika katika haya yote zimo ujumbe kwa watu wanao fikiri! (Muhammad Asad)

... Katika hayo zimo Ishara kwa watu wanao fikiri. (Akili Huru)

Je, si jambo la kushangaza[2] kwamba himizo hili linakuja moja kwa moja baada ya taarifa ambayo ni mbaya sana? Je, Waislamu basi watazingatia, kutafakari, kutafakari na kulitafakari jambo hili ipasavyo? Je, kauli hii isiyo sahihi, pamoja na taarifa nyingine nyingi zisizo sahihi katika Qur'an, si sababu ya kutosha ya kutafakari upya kama kitabu hiki kinaweza kutoka kwenye chanzo kitakatifu ambacho kinadai kuwa kimetoka? Je, uamuzi wako utakuwa upi baada ya kulichunguza jambo hili, kama vile Qur’ani inavyokutaka ufanye?

Maelezo ya chini

1. Kwa kweli, akilinganisha kurasa mbalimbali za tovuti zinazotaja jina la Khalid Baig, inaonekana aliandika makala nyingi ambazo zilichapishwa kwa mara ya kwanza mtandaoni, na kisha baadaye akaziweka nyingi katika kitabu chake kilichoitwa First Things First: For Inquiring Minds and Yearning Hearts ( *). Kwa vile vichwa viwili vya sehemu kutoka kwenye chanzo kilichonukuliwa hapo juu vinaonekana tena kama vichwa vya sura za kitabu chake, dai hili pia linaweza kupatikana katika kitabu hiki katika sura yenye kichwa "Miujiza ya Kurani".
2. Kejeli hii hii inatumika pia kwa kitabu cha Khalid Baig ambacho kimeelekezwa mahususi kwa "akili zinazouliza", licha ya ukweli kwamba kimejaa madai yasiyo sahihi, hasa katika sehemu ya madai ya miujiza ya kisayansi ya Qur'an. Inaonekana kuna mwelekeo fulani (mpotovu) ambao ikiwa taarifa au kitabu kizima kinadaiwa kuwa ni kwa ajili ya wale wanaofikiri, basi mtu anaweza kuamini kile inachosema bila ya kuwa na kufikiria juu yake. Ni lazima iwe kweli, kwani inadai kuwa kwa wale wanaofikiria, sivyo? Qur’ani imejaa kauli kama hizi, inaonekana inajielekeza kwa wale wanaofikiri kwa undani zaidi mambo, lakini wakati huo huo Qur’ani yumkini ndicho kitabu kinachokubaliwa na kuaminiwa zaidi bila kuhakikiwa. Waislamu wengi wanaamini kila kitu inachosema bila kufikiria kwa kina.

Shalom,

Dr. Max Shimba for Max Shimba Ministries

ET, ALLAH KAUMBA KILA KITU KATIKA JOZIKupingana kwa Qur'an:
Kila kitu katika Jozi?
Qur-aan inatoa kauli ifuatayo:

Na katika kila kitu tumekiumba jozi.
Ili mpate mafundisho.
-- Sura 51:49
Na katika maelezo yake juu ya Aya hii Yusuf Ali anaandika:

Vitu vyote viko viwili: ngono katika mimea na wanyama, ambayo sisi ni mtu binafsi ni nyongeza kwa mwingine, katika nguvu za hila za asili, Mchana na Usiku, umeme chanya na hasi, nguvu za mvuto na kukataa: na tofauti zingine nyingi, kila moja. kutimiza kusudi lake, na kuchangia katika utendakazi wa Ulimwengu wa Mungu: na katika ulimwengu wa kimaadili na wa kiroho, Upendo na Uchukizo, Rehema na Haki, Kujitahidi na Kupumzika, na kadhalika; wote wakitimiza kazi zao kulingana na Ufundi na kusudi la ajabu la Mungu. Kila kitu kina mwenza wake, au jozi, au kikamilisho. Mungu pekee ndiye mmoja, hakuna kama Yeye, au anayehitajika kumkamilisha. Haya ni mambo mazuri ya kutafakari. na zinaongoza kwenye ufahamu wa kweli wa Kusudi na Ujumbe wa Mungu.
Kudai juu ya kila kitu daima ni ujasiri na kwa kweli ni Mungu pekee ndiye awezaye kutoa madai juu ya kila kitu kwa vile madai kama hayo yanahitaji ujuzi wote.

Lakini kwa upande mwingine, wao pia ni hatari sana kwa vile mfano mmoja unatosha kuthibitisha madai hayo ya ujasiri kuwa si sahihi.

Katika umeme kuna malipo chanya na hasi kuunda mashamba ya nguvu za umeme, hii ni kweli. Lakini iko wapi mwenza wa nguvu ya uvutano? Daima inavutia. Hakuna mvuto wa kurudisha nyuma.

Labda Yusuf Ali alikuwa na shauku kidogo tu na tafsiri yake ya "kila kitu"? Labda Qur'an ilimaanisha tu vitu ambavyo kwa namna fulani viko "hai" kama mimea na wanyama? Qur’ani inasema “kila kitu” (na inarudia dai hilo hasa kwa ajili ya matunda katika S. 13:3, tazama makala, Matunda Sexy?), lakini hebu katika ifuatayo tuangalie sehemu iliyozuiliwa ya uumbaji inayojumuisha viumbe hai. .

Mifano ya spishi zilizoundwa kama "chini ya jozi"

Baada ya kujikwaa juu ya aya hii katika Qur'an, nilichukua uhuru wa kuuliza kote kwenye vikundi vya habari vya biolojia ili kujua zaidi kuhusu dai hili. Hii hapa orodha ya baadhi ya majibu niliyopata.

Kuna mifano michache ya viumbe ambavyo ni vya kipekee
parthenogenetic. Huenda nikakurejelea kwenye kitabu cha Graham Bell "The Kito
of Nature", tome nzito ambayo ina kila kitu unachoweza kujali kujua
maendeleo ya uzazi wa kijinsia.

Ingawa kuna mifano michache ya parthenogens, wao huwa
kutengwa kimtazamo, na kupendekeza kuwa zote ni za hivi majuzi
asili (mara nyingi kutokana na mseto kati ya aina mbili tofauti) na
ni za muda mfupi katika wakati wa mageuzi.

Kuna ubaguzi mmoja mashuhuri, hata hivyo, ambayo ni mada ya masomo
katika maabara yangu. Bdelloid rotifers ni kundi zima la wanyama ambao,
kwa kadiri mtu yeyote anavyoweza kusema, imekuwa ikitoa tena bila yoyote
aina ya kubadilishana maumbile kwa muda mrefu (labda zaidi ya 50
miaka milioni), na zaidi ya spishi 350 zimetambuliwa.

Ikiwa ungependa habari zaidi kuhusu bdelloids na kazi yetu, ningependa
rejelea ukurasa wetu wa wavuti wa maabara, unaojumuisha nakala ya utafiti wetu
pendekezo ambalo linatoa kiasi cha kutosha cha nyenzo za mandharinyuma. Unaweza
fikia ukurasa katika http://golgi.harvard.edu/meselson/.

na

Kwa kweli, mmoja wa wanafunzi hapa aliniambia kuwa kuna
kitu kama vile kiumbe kisicho na jinsia pekee kinachozalisha.
Hapa kuna kumbukumbu: Sayansi 203: 1247-1249. 1979.
Ni mjusi anayeitwa Cnemidophoras.
Binafsi siamini kuwa inawezekana, lakini hii
"ajali" inaweza kuwa ilifika marehemu kabisa katika mageuzi.
Isipokuwa kiumbe hiki "kirudi" kwa ujinsia, kiko ndani
maoni yangu katika shimo la mabadiliko, ikiwa ni hali isiyo ya kijinsia
mtayarishaji.
Orodha ni ndefu kwa heshima : bakteria, fungi imperfecti, nk.
Wanachama wote wa Ufalme wa Monera huzaliana kwa jinsia pekee. Ndiyo,
Ufalme wa Plantae na Protista hutoa njia zote mbili, lakini karibu kamwe
ngono tu. Kuhusu fungi, kundi fulani, fungi
imperfecti, zimeainishwa kama hivyo kwa sababu hakuna aina za ngono
uzazi umezingatiwa. Kuhusu swali lako kuhusu
spishi "za juu", hakuna washiriki wa Ufalme wa Animalia wanaozalisha tu
bila kujamiiana (neno la kisayansi sio la ngono). Kuna
kesi nadra za lysogeny (sp?), Lakini ni nadra sana. Natumai hii inasaidia.
Kuna kundi zima la fangasi (Deuteromycete/Fungi Imperfecti)
ambazo hazina mizunguko ya ngono. Yote yanahusiana na ngono
spishi lakini hazizaliani kingono. Wengi wana badala tata
mifumo (mizunguko ya parasexual) kuruhusu mchanganyiko wa kijeni
lakini hazitegemei meiosis na muunganisho wa mchezo kama ilivyo kweli
ngono. Mahali pako pazuri pa kuanza kujua kuwahusu ni katika a
maandishi mazuri ya utangulizi kama vile toleo la 4 la Alexopoulus, Mimms
na Blackwell (Wiley, 1996). Hii itaelekeza yopu kwa maalum
viumbe vinavyotimiza vigezo unavyotafuta.
Kuna kundi zima la viumbe ambao hawafanyi ngono:
fungi imperfecti. Hili ni kundi la uyoga, ambao hawana kuzalisha gamets na kwa hiyo haiwezi kuwekwa katika taxon fulani.
Mwanachama mwingine anayetaka kujua ni idadi ya watu wa ulaya ya Elodea.
Mimea yote hapa ni ya jinsia moja na kwa hiyo inaweza tu tumia ukuzaji wa mimea.

Maoni ya kikundi cha habari hapo juu yalikusanywa mnamo 1997, wakati mtandao ulikuwa mdogo na Wikipedia haikuwepo bado. Sasa, mnamo 2009, habari kama hiyo ni rahisi zaidi kupatikana. Kwa kweli kuna spishi chache za viumbe hai ambazo huzaliana kwa njia isiyo ya kijinsia. Mimea mbalimbali, kuvu, na viumbe vingi vyenye seli moja (bakteria, n.k.) - wasiliana na Wikipedia kuhusu Uzazi wa Kiasilia.

Halafu, kuna minyoo ambayo huzaa kwa kujamiiana lakini washiriki wote wa spishi ni sawa, mdudu mmoja sio dume wala jike lakini ana viungo vyote viwili vya ngono, ni "hermaphrodite". Ukurasa wa Uzalishaji wa Minyoo unatoa maelezo zaidi. Jambo muhimu kwa makala hii: Minyoo hawa hawaji wakiwa jozi ya dume na jike. Konokono nyingi za ardhini pia ni hermaphrodite (*). Zaidi ya hayo, kuna idadi ya spishi zinazozaliana kupitia parthenogenesis. Aina kadhaa za mijusi huzaliana kwa njia hii. Kwa mfano, New Mexico Whiptail Lizard "ni spishi ya kike pekee ambayo huzaa kwa kutokeza yai ambalo ni mshirika wake kamili." (*)

Kwa sababu ya ukweli ulioorodheshwa hapo juu, tunapaswa kukabiliana na swali:

Je, inawezekana kwamba Mungu ana makosa? Na makosa katika kesi nyingi? Au inawezekana kwamba aliyekosea hapa hakuwa Mungu? Labda Muhammad alikuwa mtazamaji mzuri wa ulimwengu unaomzunguka, lakini hakuwa mjuzi wa yote. Na hilo linaonekana katika aya hiyo hapo juu, na migongano mingine mingi iliyokusanywa katika sehemu hii.

Na kuna zaidi ...

Aina nyingine ya kuvutia ni samaki wa clown. Ingawa wanazaa ngono, kwa maana fulani kuna aina moja tu ya samaki wa clown, lakini hii "aina moja" inaweza kubadilisha jinsia. Kila samaki wa clown huanza kama dume asiye na shughuli. Anapopanda ngazi ya kiwango katika kikundi chake, anaweza kuwa mwanamume anayefanya kazi, na mwishowe, mwanamke katika kikundi anapokufa, mwanamume anayefanya kazi anageuka kuwa mwanamke, tazama nakala hizi (1, 2, 3). Mtu anaweza kubishana kwa njia moja au nyingine ikiwa spishi hii "imeumbwa kwa jozi" na kama inakubaliana na au badala yake inapingana na taarifa katika S. 51:49.

Mifano iliyo hapo juu ni spishi zote zilizopo na kuzaliana - kwa njia moja au nyingine - kama "chini ya jozi". Hawaji wawili wawili kama inavyodaiwa katika Qur'an. Lakini kuna aina nyingine zinazopotosha madai ya Qur'an kwa namna tofauti, kwa sababu zipo katika jinsia/aina ambazo ni "zaidi ya jozi".

Mifano ya spishi zilizoundwa kama "zaidi ya jozi"

Mnamo Februari 2011, nilipigiwa simu na Martin Taverille (*), ambaye alinifahamisha kuhusu kuwepo kwa mifano zaidi ya S. 51:49 ambayo ni ya aina tofauti kabisa na ile niliyokuwa nimeorodhesha kufikia sasa katika makala haya - hivyo basi kuhimiza marekebisho mengine na upanuzi wa ukurasa huu.

Kwa kifupi, hakuna fangasi wasio na jinsia pekee (tazama hapo juu) lakini pia aina fulani za fangasi ambao wana jinsia nyingi, wakiwa na jinsia tatu, nne, au hata maelfu kadhaa ya jinsia, ambayo kila moja inaweza "kupanda" (kuzaliana) na wengine wengi. jinsia ya fangasi hii. Kuvu Schizophyllum commune ina zaidi ya jinsia 28,000 tofauti (jinsia, aina za kupandisha). Namna inavyozaliana imefafanuliwa katika makala hizi (1, 2).

Kwa kushangaza na kushangaza, Schizophyllum commune sio spishi adimu sana inayopatikana tu katika kona fulani isiyojulikana ya ulimwengu, lakini "huenda ni kuvu iliyoenea zaidi kuwapo, inayopatikana katika kila bara isipokuwa Antaktika, ambapo hakuna kuni za kutumika. kama sehemu ndogo" (*). Hasa, hii ina maana kwamba kuvu hii ya ngono nyingi pengine ilikuwa karibu katika eneo ambalo Muhammad aliishi wakati wa "ufunuo" wa Qur'an. Muhammad anaweza kuwa aliiangalia bila kutambua kwamba kuvu hii inapingana na "ufunuo wake wa kiungu" na siku moja ingechangia katika kufichua Qur'an kuwa ni potofu kisayansi.

Shalom,

Dr. Max Shimba for Max Shimba Ministries

FORMER MUSLIM EVANGELIST MUSA BELLO ARRESTED BY NIGERIAN POLICE

  **URGENT UPDATE**   **FORMER MUSLIM EVANGELIST MUSA BELLO ARRESTED BY NIGERIAN POLICE** Shimba TV, New York has received distressing news ...

TRENDING NOW