Friday, November 26, 2021

ETI MATITI YA WANAWAKE WA KIISLAM YANAMAWAZOUgumu wa Qur'an:
Unafikiria kuna mawazo kwenye matiti?

Hakika Yeye anayajua vyema mawazo yote yaliyomo kwenye matiti.
-- Sura 11:5
Ufe kwa ghadhabu yako; Mungu anajua mawazo ya kwenye matiti.
-- Sura 3:119

Hapo juu ni tafsiri ya Arberry. Yusuf Ali anatafsiri "moyo" badala ya "matiti," lakini iwe moyo au kifua, swali lingekuwa sawa.

Hili lisingefaa hata kutajwa kama "tatizo" kama Waislamu wasingesisitiza sana usahihi wa kisayansi wa Qur'ani. Watu wa Kisemiti walifikiri eneo la "kufikiri" kuwa katika eneo la kifua/moyo [vifungu vingi vya Biblia vinaonyesha mtazamo sawa]. Ninaweza kuikubali kwa urahisi kwa Biblia na Kurani kwamba aya hizi hazitoi madai yoyote ya kisayansi wala hazitoi maelezo ya kimatibabu kuhusu eneo la fikra, bali kwamba zinatumia tu maneno yanayotumiwa sana kuwasilisha ukweli ambao mwandishi anataka eleza hapa, yaani kwamba Mungu anajua siri na mawazo yetu ya ndani kabisa. Hadi leo tunasema (kwa Kiingereza) kwamba Mungu anajua "moyo" wetu na hatumaanishi msuli wa mwili wetu bali nia na matamanio yetu. Na tunazungumza hivyo kutokana na mapokeo ingawa tunajua hizo ni za kuwa ziko bongo ikiwa mtu anaweza kuipa eneo kabisa.

Sitaki kuonyesha mfano huu kama ugumu au mkanganyiko katika Qur'an. Inaonyesha tu kwamba hii ilikuwa njia ya kawaida ya kuzungumza juu yake katika Mashariki ya Kati na hata hadi leo katika "zama zetu za kisayansi."

Lakini ni kifungu kimoja kinachoonyesha kwamba Qur'an inatumia lugha ya kawaida katika kuwasiliana, na kwa hakika ni kinyume cha kisayansi kwa kufanya hivyo. Ninaamini kwamba Qur'an ni sawa na isiyo ya kisayansi katika aya nyingine nyingi ambapo Waislamu wanajaribu kutoa miujiza ya kisayansi na ambayo inajikopesha tu katika uwazi wao bora zaidi kupotoshwa ili kupatana na baadhi ya nadharia za sayansi ya kisasa ingawa hakuna kitu kama hicho kilikusudiwa katika maandishi.

Lakini ikiwa Waislamu wanasisitiza juu ya usahihi wa jumla wa kisayansi wa Qur'ani na wanataka kufanya usahihi wa kisayansi wa Qur'ani kuwa ni uthibitisho wa uvuvio wake wa Mwenyezi Mungu, basi Aya hizo hapo juu kwa hakika ni kosa la wazi na Waislamu wanaotaka kutoa hoja kwa ajili yao. Qur'ani kwa msingi wa usahihi wa kisayansi italazimika kukabiliana nayo.

Sikufikiria kama kuna chochote cha kujibu, lakini jibu linakuja. Shaahin kimsingi anathibitisha niliyoyasema hapo juu, ingawa anayaeleza kwa njia tofauti kidogo. Inaonekana hataki kukubali "elimu ya sasa ya kisayansi" wakati hailingani na Qur'an, lakini anaikubali inapoonekana kuithibitisha Qur'ani. Hili haliendani, na kugeuza jambo lote kuwa jambo la kibinafsi na kulifanya kuwa lisilofaa kabisa kwa uthibitisho wa asili ya kimungu.

Shalom

Dr. Max Shimba for Max Shimba Ministries

No comments:

FORMER MUSLIM EVANGELIST MUSA BELLO ARRESTED BY NIGERIAN POLICE

  **URGENT UPDATE**   **FORMER MUSLIM EVANGELIST MUSA BELLO ARRESTED BY NIGERIAN POLICE** Shimba TV, New York has received distressing news ...

TRENDING NOW