Friday, November 26, 2021

UTATA WA VIUMBE VYA ALLAH VILIVYO SAHAULIKAViumbe vya Mwenyezi Mungu vilivyosahaulika
Suala la Kurani na Sayansi

Nilipokuwa nikifanyia kazi makala kuhusu mkanganyiko kati ya S. 15:27 na 21:30 (*), nilipata mstari mwingine ambao unalingana kwa karibu na S. 21:30.

Je! hawakujua walio kufuru kwamba mbingu na ardhi ni kitu kimoja, kisha tukazitenganisha, na tukaumba kila kitu kilicho hai kwa maji? Basi je, hawataamini? 21:30 Pickthall

Hata hivyo, aya hii inayohusiana ina taarifa ya ziada yenye matatizo ambayo itakuwa mada ya makala hii.

Mwenyezi Mungu ameumba KILA kiumbe chenye uhai (hai) kutokana na maji. Miongoni mwao wapo wanaotambaa kwa matumbo yao, wengine wanatembea kwa miguu miwili, na wengine wanatembea kwa mine. Mwenyezi Mungu huumba apendavyo. Hakika! Mwenyezi Mungu ni Muweza wa kila kitu. S. 24:45 Al-Hilali & Khan

Na Mwenyezi Mungu ameumba kutokana na maji KILA kiumbe hai, basi miongoni mwao wapo wanaokwenda kwa matumbo yake, na wapo wanaokwenda kwa miguu miwili, na wapo wanaokwenda kwa miguu minne. Mwenyezi Mungu huumba apendavyo; Hakika Mwenyezi Mungu ni Muweza wa kila kitu. S. 24:45 Shakiri

Je, hakuna viumbe vingi vinavyokosekana katika “kategoria ya kimungu” ya viumbe hai ambayo imetolewa katika S. 24:45? Mwandishi anaanza kwa kutoa taarifa ya kina, inayojumuisha yote. Anazungumza juu ya "kila kiumbe hai". Kwanza anarejelea asili yao ya kawaida, yaani kwamba wote waliumbwa kutokana na maji, na kisha anawapanga kulingana na kile kinachowatofautisha, mali yao ya tabia. Anatoa aina tatu ambazo viumbe hivyo vipo:

‘kutembea’ bila miguu [k.m. nyoka na konokono]
kutembea kwa miguu miwili [wanadamu (?), ndege (?), majini (?), ona mazungumzo katika nyongeza]
kutembea kwa miguu minne [k.m. mamalia wengi (kondoo, ng'ombe, mbwa, farasi, ngamia, n.k.) na wanyama watambaao wengi (vyura, mamba, mijusi wengi, n.k.)]
Hata hivyo, kadiri kategoria hizi tatu zinavyoweza kuonekana mara ya kwanza, mwandishi wa S. 24:45 alisahau idadi kubwa ya spishi alipotoa kauli hii. Hata Kurani inataja viumbe kadhaa ambavyo havijafunikwa na uainishaji huu: mbu (2:26), nyuki (16:68), inzi (22:73), na nondo (101:4) ambao wote ni. wadudu na kutembea kwa miguu sita, buibui (29:41) anayetembea kwa miguu minane, na kila aina ya samaki (5:96, 18:61, 37:142) wasio na miguu na hawatembei (au kutambaa) hata kidogo. [1] Zaidi ya hayo, mbali na viumbe hivyo mbalimbali vilivyotajwa katika Qur'an, kuna pweza ("futi nane", kwa kweli, kuna aina 300 za pweza, chanzo) na sefalopodi nyingine, kaa mbalimbali ambazo zina miguu kumi (1, 2). ), viwavi, mende na millipedes, ambayo yote hayakutajwa katika Qur'an.

Kwa kweli, kwa yeyote anayehusika na "muujiza wa kisayansi wa Qur'an" kuachwa kwa wadudu wa miguu sita lazima kuwa mbaya sana kwa kuwa sayansi inafundisha kwamba kuna wadudu wengi zaidi kuliko wanyama wasio na miguu, miguu miwili au minne iliyochukuliwa. pamoja. Ingizo la Wikipedia kuhusu Wadudu linaanza na maneno haya:

Wadudu (Class Insecta) ndio tabaka kubwa la athropoda na ndio pekee wenye mbawa. Wao ni kundi la wanyama tofauti zaidi kwenye sayari. Zinatofautiana zaidi kwenye ikweta na utofauti wao hupungua kuelekea kwenye nguzo. Ikiwa na zaidi ya spishi milioni moja zilizofafanuliwa - zaidi ya nusu ya viumbe hai vyote vinavyojulikana [2][3] - na makadirio ya spishi zisizoelezewa kuwa za juu kama milioni 30, na hivyo uwezekano wa kuwakilisha zaidi ya 90% ya aina tofauti za maisha kwenye sayari.[4] ] (Chanzo, kilifikiwa tarehe 25 Machi 2009; pigia mstari mgodi wangu wa msisitizo)

Ongeza kwa hiyo karibu spishi hai 40,000 za buibui (chanzo), takriban spishi 3,000 zilizofafanuliwa za centipedes (na inakadiriwa idadi ya spishi 8,000, chanzo), na karibu spishi 10,000 za millipeds (chanzo), na spishi 6,793 za kaa (chanzo) , na karibu spishi 28,000 zinazojulikana za samaki (chanzo), inapaswa kuwa dhahiri dhahiri kwamba Mwenyezi Mungu alisahau kutaja idadi kubwa ya viumbe vyake - na kwamba katika aya inayozungumza kwa uwazi juu ya "kila kiumbe hai", na kisha kuainisha viumbe hivi. Tena, Mwenyezi Mungu alisahau kujumuisha idadi kubwa ya viumbe vilivyopo kwenye sayari hii katika kategoria yake ya viumbe hai!

Zaidi ya hayo, kwa wale Waislamu wanaoamini usahihi wa kiajabu wa kisayansi wa Qur'ani tunatakiwa kubainisha kwamba makundi haya ya Qur'ani yanapanga viumbe kwa njia zisizo sahihi, kuwakusanya pamoja vile ambavyo haviko pamoja, na kuwatenganisha wale wanaopaswa kukusanywa pamoja. . Mifano michache tu: kisayansi, mamalia ni familia moja, lakini Qur'an inatenganisha mamalia wa miguu miwili (binadamu na pengine aina fulani za nyani) kutoka kwa mamalia wa miguu minne. Huwaunganisha mamalia (wengi) na wanyama watambaao (wengi) kwa sifa ya juu juu kwamba wana miguu minne, lakini hutenganisha wanyama watambaao, na hata mijusi kutoka kwa kila mmoja, kwa kuwa mijusi wengi wana miguu minne lakini mnyoo mwepesi (blindworm) ni mjusi bila. miguu (1, 2, 3).

Lakini orodha katika S. 24:45 haikukusudiwa kuwa pana!

Waislamu wanaotaka kuinusuru Qur’ani kutokana na makosa kama hayo, kauli inayopingana na ukweli uliothibitishwa wa kisayansi, hawana chaguo ila kutoa hoja kwamba S. 24:45 inatoa mifano fulani tu ya aina mbalimbali za viumbe lakini kauli hii haikupaswa. kufunika viumbe vyote, kuonekana kinyume chake. Kauli hiyo isichukuliwe kwa njia halisi, bali inadhihirisha tu uwezo wa Mwenyezi Mungu kwa kudokeza aina mbalimbali za wanyama.

Je, kuna uthibitisho wowote thabiti unaounga mkono tafsiri kama hiyo? Kitu chochote zaidi ya madai tu? Ifuatayo, nitawasilisha sababu zinazoonekana kuunga mkono usomaji halisi. [Zaidi ya hayo, tazama uchunguzi wangu juu ya tafsir ya al-Qurtubi (hapo chini) ambayo pia haiungi mkono tafsiri kwamba aya hii inatoa mifano fulani tu.]

Kwanza, usemi tu kwamba kuna wanyama wanaotembea kwa miguu minne, wengine wanaotembea kwa miguu miwili na wengine wanaoteleza juu ya ardhi bila miguu yoyote ni upuuzi mtupu. Huo ni uchunguzi unaoweza kutolewa na mtoto wa miaka minne. Hatuhitaji ufunuo wa kiungu kwa hilo. Lakini ama ni jambo lisilo na maana kabisa, au kwa hakika limekusudiwa kuwa kategoria ya kila kiumbe hai, lakini basi si tu kwamba halijakamilika bali ni kosa kwa viwango vyote vya kisayansi.

Je, mwandishi wa Qur'an anahusika vipi na idadi? Hebu tuchunguze baadhi ya kauli kutoka katika Qur'an inayohusisha namba, hasa aya ambazo kauli inapita zaidi ya idadi fulani (au kiasi) kilichotajwa:

Mwenyezi Mungu anakuusieni katika (kuwaruzuku) watoto wenu: kwa mwanamume ni sawa na fungu la wanawake wawili, na wakiwa wanawake zaidi ya wawili, basi watapata thuluthi mbili ya urithi, na wakiwa mmoja. ) kisha nusu. Na kila mmoja katika wazazi wake sita katika urithi akiwa ana mtoto wa kiume. Na ikiwa hana mwana, na wazazi wake ndio warithi wake, basi wa tatu ni wa mama yake. Na akiwa ana ndugu, basi atapewa mama yake wa sita, baada ya urithi anao usia, au deni. Wazazi wenu na watoto wenu. Hamjui ni nani kati yao aliye karibu zaidi nanyi kwa manufaa. Ni maamrisho kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hakika! Mwenyezi Mungu ni Mjuzi, Mwenye hikima. S. 4:11 Pickthall

Na tukamtuma kwa (watu) laki moja au zaidi[2] S. 37:147 Pickthall.

Je! huoni kwamba Mwenyezi Mungu anayajua yaliyomo mbinguni na yaliyomo katika ardhi? Hapana mkutano wa siri wa watatu ila Yeye ndiye wa nne wao, wala wa watano ila Yeye ndiye wa sita wao, wala wa chini kuliko hao au zaidi, ila Yeye yu pamoja nao popote walipo. na baadaye Siku ya Kiyama atawaambia waliyo kuwa wakiyatenda. Hakika! Mwenyezi Mungu ni Mjuzi wa kila kitu. S. 58:7 Pickthall

Hakika Mwenyezi Mungu haoni haya kutoa mfano wa mbu au ulio juu yake. ... S. 2:26 Shakiri

Inapaswa kuwa dhahiri kwamba Qur'an ina kauli kadhaa zinazotumia misemo kama "na/au zaidi", au "zaidi ya ____", na yeyote anayeweza kusema "na chochote zaidi ya hapo", anaweza pia kusema "na nambari yoyote juu ya hiyo" . Katika taarifa hizi, mwandishi aliweka wazi kwamba yeye harejelei tu nambari/zinazotajwa bali pia nambari ya juu zaidi inatazamwa. Ikiwa hiyo ingekuwa nia ya S. 24:45 vilevile, basi mwandishi angeweza kwa urahisi kuongeza kishazi kimoja zaidi kwa S. 24:45, akisema, kwa mfano, “na wengine wanaotembea kwa miguu minne au zaidi” au "na wengine ambao miguu yao ni zaidi ya minne", au "na miguu zaidi ya minne", "na wengine wanaotembea kwa nne au nambari juu ya hiyo", au "tembea kwa minne au hata zaidi", au usemi fulani sawa.[ 3] Hata hivyo, hakufanya hivyo, na hilo linahitaji kuchukuliwa kwa uzito.

Baada ya yote, ni nani kati ya wasomaji wetu Waislamu angethubutu kuongeza "au zaidi" katika orodha hii:

Na ikiwa mnaogopa kuwa hamwezi kuwafanyia mayatima uadilifu, basi oeni mnaowapenda wanawake wawili, watatu na wanne. Na mkiogopa kuwa hamtafanya uadilifu, basi (oeni) mmoja tu au iliyomilikiwa na mikono yenu ya kulia. hili linafaa zaidi, ili usije ukakengeuka kutoka kwenye njia iliyo sawa. S. 4:3 Shakiri

Nambari zilizotajwa hazipaswi kuwa za uhakika? Je, Muislamu anataka kubishana kwamba nambari hizi ni mapendekezo au sampuli tu, orodha iliyo wazi inayokusudiwa kujumuisha ruhusa ya kuoa wake sita au kumi au ishirini? Na muundo katika S. 4:3 unafanana sana na ule unaopatikana katika S. 24:45. Chaguzi tatu (au kategoria) zimeunganishwa na "wa" (na).

Nadhani ni sawa kusema kwamba katika hali zile Qur’ani inapotoa kauli ambazo hazizuiliwi kwa idadi iliyotajwa waziwazi bali inatoa mifano fulani tu na kuashiria kwamba kuna zaidi, basi inaongeza ibara kama “au. zaidi". Lakini kama hilo halipo, basi Qur'an ina maana ya kile inachosema. Kitu kingine chochote si kuichukulia Qur'an kwa uzito na hufungua mlango wa tafsiri ya kiholela.

Waislamu ambao wanasisitiza kwamba tuisome aya hiyo kana kwamba ina maneno “au zaidi” wanasema kwamba Mwenyezi Mungu hawezi kuaminiwa kuhusiana na kueleza waziwazi anachotaka kusema na wanahitaji “kumsaidia Mwenyezi Mungu” ili kuweka wazi. alichopaswa kusema. Pia ina maana kwamba Mwenyezi Mungu halingani katika uundaji wake, na kwa hiyo ni juu ya muumini (au kafiri) iwapo anataka kuongeza “au zaidi” katika kauli hii, ile au nyingine. Hiyo ni ya kiholela, na kimsingi inasema kwamba Mwenyezi Mungu alimaanisha, lakini akasahau, kuongeza maneno haya. Mtazamo kama huo unachukua nafasi ya tatizo la "Mwenyezi Mungu kusahau kutaja viumbe fulani" na "Mwenyezi Mungu akisahau kuongeza maneno muhimu" katika aya hii ili kufafanua kile anachomaanisha.

Hatimaye, wengine wanaweza kusema, sehemu ya tatu ya S. 24:45 inahusu viumbe wengine. Kwa maneno mengine, kuna aina nne:

kutembea bila miguu
kutembea na miguu miwili
kutembea na miguu minne
"Mwenyezi Mungu huumba apendavyo. Hakika Mwenyezi Mungu ni Muweza wa kila kitu." kuwa marejeo ya wazi kwa viumbe vingine vyote.

Hiyo haionekani kuwa tafsiri halali. Sehemu ya mwisho ya aya si kategoria ya ziada bali ni hitimisho (kutoa sifa kwa Mungu) iliyotolewa kama tafakari ya yale yaliyosemwa hapo awali. Kategoria hizo tatu zimeunganishwa na "wa" (na): "wale wanaotembea bila miguu" NA "wale wanaotembea na miguu miwili" NA "wale wanaotembea kwa miguu minne". Hakuna "wa" wa tatu kuunganisha maandishi yanayofuata makundi mengine matatu. Mabadiliko haya katika muundo hairuhusu kuelewa tafakari ya kuhitimisha kama kategoria ya nne.

Ninakubali kwamba kutoa kategoria kamili ya viumbe vyote sio msukumo mkuu wa aya hii. Ujumbe wake mkuu ni uwezo wa Mwenyezi Mungu ambaye ameumba kila kitu na mwenye uwezo wa kufanya kila kitu. Hivyo ndivyo Aya hii inavyoanza na kumalizia, "Mwenyezi Mungu ameumba kila kiumbe chenye kutembea (hai) ... Mwenyezi Mungu huumba apendavyo. Hakika Mwenyezi Mungu ni Muweza wa kila kitu." Hata hivyo, ni vigumu kukwepa hitimisho kwamba mtunzi wa Qur'ani kwa kiasi fulani alikuwa mzembe au wa kawaida katika uundaji wa sehemu ya katikati ya Aya hii; hakufikiria kwa makini kauli iliyokusudiwa kudhihirisha ukubwa wa uwezo wa Mwenyezi Mungu wa kuumba.

Kwa kuchukulia asili ya mwanadamu ya Qur'an, uchunguzi huu ni rahisi kueleweka. Inapaswa kuwa dhahiri kwamba Muhammad, kama mtu anayeishi katika jangwa la Uarabuni katika karne ya saba, hakuweza kufikiria kwamba uumbaji wa Mungu kwa kweli ulikuwa wa aina nyingi zaidi kuliko vile alivyokuwa akifahamu. Pia inaeleweka kwamba huenda wadudu waliteleza akilini mwake alipotunga mstari huo. Maelezo haya ya "kuteleza kwa akili" yana maana na yanakubalika kwa mwandishi wa kibinadamu, lakini ni vigumu kukubali wakati mtu anataka kuamini kwamba Qur'an inatoka moja kwa moja kwa Mungu mjuzi na mwenye hekima yote. Hata zaidi, mtu anapoamini kwamba Mwenyezi Mungu alikusudia “muujiza wa kisayansi wa Qur’ani” kuthibitisha uandishi wake wa kiungu.

Ni yupi kati ya masahaba wa Muhammad aliyeharibu maandishi ya Qur'an?

Al-Qurtubi inatoa ufafanuzi ufuatao wa kuvutia juu ya S. 24:45.

“Basi miongoni mwao wapo wanaokwenda kwa tumbo, na wapo wanaokwenda kwa miguu miwili, na miongoni mwao wapo wanaokwenda kwa mine; Mwenyezi Mungu huumba apendavyo…”

Kutembea kwa tumbo ni kwa nyoka na samaki na kama minyoo na wengine. Juu ya miguu miwili ni kwa binadamu na ndege wanapotembea. Juu ya nne ni kwa wanyama wengine wote.

Katika Ubay (nakala ya) Kurani: “na miongoni mwa wale wanaotembea juu zaidi”. Kwa hiyo katika nyongeza hii alijumuisha wanyama wote kama vile kaa, hata hivyo hii ni nakala ya Qur'an ambayo haikupata maafikiano. Al-Naqqash amesema: Aya imetumia futi nne badala ya zaidi ya hiyo kwa sababu wanyama wote wanategemea miguu minne kwa kutembea, na wale wanyama wenye miguu zaidi ya minne hawahitaji miguu hii ya ziada... (Chanzo cha Kiarabu, tafsiri ya Mutee'a al-Fadi)

Tunaweza kuona kwamba mfasiri huyu wa Kiislamu anajitahidi kupata maana ya kauli iliyomo ndani ya Qur'an, lakini madai yake si ya kusadikisha.

Kutumia usemi "kutembea juu ya tumbo" tayari ni ya kushangaza, kwani "kutembea" kunaonyesha miguu, lakini kudai kwamba usemi huu pia unajumuisha samaki ni zaidi ya kunyoosha. Angalau nyoka wanaruka juu ya ardhi; hakika wanatumia matumbo yao kusonga mbele (yaani harakati zao za mwili kwa msuguano wa tumbo chini nk.). Hata hivyo, kwa kawaida samaki hawagusi chini kwa matumbo yao na hawatumii matumbo yao kusonga. Samaki hutumia mapezi na mikia kusonga mbele. Tumbo la samaki halichangii zaidi harakati zake kuliko mgongo wake.


"Juu ya nne ni kwa wanyama wengine wote" ni madai ya kukata tamaa. Nambari ya nne si kiwakilishi cha nambari zote "nne na zaidi" zaidi katika mstari huu kuliko katika S. 4:3. Aidha, si wanyama wote hutegemea miguu minne kwa kutembea. Kwa upande mmoja, badala ya wanadamu kuna wanyama ambao wanaweza kutembea kwa miguu miwili tu (ndege, nyani, kangaroos). Kwa upande mwingine, millipeds hangeweza kutembea kwa miguu minne tu ikiwa wengine wangeondolewa. Hata kaa wangekuwa na ulemavu mkubwa ikiwa futi sita kati ya kumi zingekatwa. Je, al-Naqqash wanajua zaidi kuliko muumba wao anapodai kwamba “wanyama hao ambao wana miguu zaidi ya minne hawahitaji miguu hii ya ziada”? Je, Mungu aliumba kitu kisicho cha kawaida kabisa?

Hata hivyo, sababu kuu ya kunukuu maelezo haya ni kurejelea kodeksi ya Ubayy ya Qur'ani ambayo ndani yake maandishi ya aya hii yana ibara ya ziada ambayo ingesuluhisha angalau sehemu kubwa ya tatizo lililojadiliwa katika makala hii (lakini samaki bado haijafunikwa). Tofauti hii ya awali ya maandishi ni ushuhuda kwamba tayari (baadhi ya) masahaba wa Muhammad walitambua kwamba kuna tatizo kubwa katika aya hii.

Maswali kadhaa ya kusikitisha yanazuka: Ni yupi kati ya masahaba aliyeipotosha Qur'ani? Je, Ubay ibn Ka'b aliboresha maandishi "yaliyoteremshwa" kwa Muhammad? Au je, Zaid ibn Thabit kwa bahati mbaya au kwa makusudi aliacha kifungu hiki cha maneno alipofanyia kazi "toleo lake la kawaida lililorekebishwa" (RSV[4]) la Qur'an? Au Muhammad alichanganyikiwa kiasi kwamba aliisoma nyakati fulani kwa namna moja na nyakati nyingine kwa namna nyingine? Je, Mwislamu yeyote anawezaje kujua kwa uhakika ni toleo gani ambalo ni maandishi sahihi? Je, anashughulikaje na ukweli kwamba toleo ambalo lilikuja kuwa kiwango sio sahihi kisayansi? Je! ni sehemu ngapi zaidi katika Qur'an ambapo "lahaja isiyo sahihi" ilisawazishwa?

Zaidi ya hayo, kama ilivyoonyeshwa hapo juu, al-Qurtubi anathibitisha hoja yangu katika sehemu ya mwisho. Anatambua kwamba kuna wanyama ambao kwa asili hawako katika mojawapo ya makundi matatu yaliyotolewa. Hata hivyo, kwa hiyo habishani kwamba Aya hii inazitaja aina hizi tatu tu kama mifano na kwamba kauli yake Mwenyezi Mungu haijaribu kuwafunika viumbe vyote vilivyo hai. Kinyume chake, anajaribu kuviweka viumbe vyote katika kategoria zilizotolewa jambo ambalo ni ushahidi kwamba anaelewa kategoria hizi zilizotolewa kuwa ni za kina. Hata anaonyesha kuwa kuna usomaji tofauti wa maandishi ambayo yangesuluhisha shida ya wanyama wenye miguu zaidi ya minne kwa njia ya kifahari zaidi. Lakini kwa kuwa hathubutu kwenda kinyume na usomaji wa kawaida na "makubaliano", anajaribu kukusanya msaada kwa kujumuisha wanyama wote wenye futi zaidi ya nne katika kundi la wale wenye miguu minne. Kwa wazi, katika ufahamu wa al-Qurtubi, kategoria tatu zilizotolewa zinapaswa kujumuisha viumbe vyote, na kwa hivyo yeye "(re) anafafanua" ni viumbe gani wanapaswa kugawiwa kundi gani.

Hata haoni kuwa ni chaguo kwamba kauli ya Mwenyezi Mungu inaweza kuwa haijakamilika kuhusiana na kategoria zilizotolewa na kwamba haikusudii kuwafunika viumbe wote.

Uchunguzi kama huo unaweza kutolewa katika maelezo ya Ibn Kathir:

Mwenyezi Mungu anataja uwezo wake kamili na mkubwa wa kuumba aina zote tofauti za wanyama
pamoja na aina zao mbalimbali, rangi na njia za kusonga na kuacha, kutoka kwa aina moja ya maji.
(Miongoni mwao wapo wanaotambaa kwa matumbo yao,) kama nyoka na kadhalika;
(na wengine waendao kwa miguu miwili) kama binadamu na ndege;
(na wengine waendao kwa minne) kama ng'ombe na kila aina ya wanyama. Mwenyezi Mungu anasema:
(Mwenyezi Mungu huumba apendavyo.) maana yake kwa uwezo wake, kwa sababu anayoyataka hutokea
na asichotaka hakitokei. Kwa hivyo anasema:
(Hakika Mwenyezi Mungu ni Muweza wa kila kitu.) (Chanzo; msisitizo mkubwa ni wangu)

Kama vile al-Qurtubi, Ibn Kathir pia hasemi kwamba hawa sio makundi yote, na sio kwamba kuna wanyama wengine ambao hawajashughulikiwa na makundi haya, na makundi yaliyotolewa ni mifano tu, lakini pia anadai kwamba kundi la wale. kutembea kwenye vifuniko vinne "kila aina ya wanyama". Kwa kweli, katika kauli yake ya kwanza hata anazungumza hasa kuhusu "aina zote za wanyama" (kinyume na "wanyama wote"), na neno aina linaonyesha ufahamu kwamba uainishaji wa wanyama wote unatazamwa katika hili. mstari.


Kiambatisho: Kundi la pili na wanachama wake wenye maswali
Kategoria ya pili iliyotolewa katika S. 24:45 kwa kweli ina matatizo. Mwandishi wa Qur'an alifikiria nini hasa kuhusiana na viumbe wenye miguu miwili? Hakuna wanyama wengi wanaotembea kwa miguu miwili, hasa tunapozingatia aya mbili zifuatazo kutoka kwenye Qur'an:

Hakuna mnyama anayetembea (dabbatin) katika ardhi, wala ndege anayeruka kwa mbawa zake mbili, bali ni umma kama nyinyi. Hatukupuuza chochote katika Kitabu, basi kwa Mola wao Mlezi watakusanywa. S. 6:38 Al-Hilali & Khan

Na katika watu na AdDawab (viumbe vinavyotembea, wanyama n.k.), na mifugo, kwa namna ya rangi mbalimbali. Hakika wanaomcha Mwenyezi Mungu ni wale walio na elimu miongoni mwa waja wake. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mwenye nguvu, Mwenye kusamehe. S. 35:28 Al-Hilali & Khan

S. 6:38 inataja ndege tofauti na viumbe hai vinavyosonga ( dabbatin, neno lilelile kama katika S. 24:45 ), ikimaanisha kwamba ndege hawapaswi kuhesabiwa miongoni mwa hao. Qur'an inatambua kuwa sifa bainifu ya ndege sio kwamba (au jinsi) wanavyotembea, bali ni kuruka. Kutaja spishi za ndege kama "kutembea kwa miguu miwili" kunasikika kuwa sio sawa. Ina maana ndege wametoka nje?

S. 35:28 inadokeza kwamba wanadamu wanaweza pia wasiwe sehemu ya viumbe watambaao. Ingawa AdDawab katika 35:28 haifanani na dabbatin katika 24:45, maneno haya mawili yanaonekana kuwa visawe, kwa kuwa Al-Hilali & Khan wanatoa istilahi zote mbili kwa takriban tafsiri sawa. Kutaja wanaume na "viumbe vinavyotembea" tofauti kunaweza kupendekeza kwamba wanadamu hawaeleweki kuwa sehemu ya viumbe hawa. Kwa upande mwingine, ng'ombe pia hutajwa tofauti, lakini bila shaka ni sehemu ya viumbe vinavyohamia. Kwa hivyo uchunguzi huu kutoka 35:28 sio wa kuhitimisha.

Vipi kuhusu malaika na majini? Watoa maoni wengi wanaonekana kuwatenga waziwazi. Kwa nini? Theolojia ya Kiislamu, yenye msingi wa Kurani na Hadith, inafundisha kuhusiana na viumbe vya ulimwengu upitao maumbile kwamba Malaika waliumbwa kutokana na nuru na majini waliumbwa kwa moto (15:27; 55:15), tofauti na viumbe vya ulimwengu huu kwamba viliumbwa kwa maji (21:30; 24:45). Hata hivyo, Kurani haiwaondoi majini au malaika kutoka katika aya hizi, na hasa kwa S. 21:30 kesi nzuri inaweza kufanywa kwamba majini wanapaswa kujumuishwa miongoni mwa "viumbe hai". Ikiwa tutajumuisha majini (na malaika) basi 21:30 ni kipengele kingine tu katika mgongano kuhusu uumbaji wa majini, unaojadiliwa hapa. Lakini tukizitenga, kategoria hii ya pili inakaribia kuwa tupu.[5]

Kwa vyovyote vile, tumebanwa kwa kiasi fulani kupata spishi ambazo zimejumuishwa wazi katika kategoria ya pili ya S. 24:45. Mwandishi wa Qur'an alifikiria nini hasa kuhusiana na viumbe wenye miguu miwili?

Labda tunaweza kujumuisha ndege kadhaa ambao hawawezi kuruka katika jamii ya watembea kwa miguu miwili? Mwandishi wa Kurani labda alikuwa anafahamu mbuni (37:47 ni marejeo yaliyofichika kwa kiasi fulani ambapo baadhi ya wafasiri huongeza neno mbuni kwenye mabano). Zaidi ya hayo, pengwini pia ni ndege ambao hawawezi kuruka lakini wanatembea kwa miguu miwili tu (mbali na waogeleaji bora).

Bado, Qur'an inataja kundi ambalo lina wanachama wachache sana na kuacha kundi la wanyama wa miguu sita ambao kwa mbali ndio kundi kubwa zaidi ikiwa tunataka kuainisha viumbe kulingana na idadi ya miguu yao kabisa.

Maelezo ya chini

1. Kwa hakika, moja ya aya zinazotaja samaki ina uundaji ambao unakuwa wa kejeli katika muktadha huu:

... kisha nikamsahau yule samaki - na ni Shetani mwenyewe aliyenisahaulisha ili nisimkumbuke ... S. 18:63 Arberry.
Je, hiyo ina maana kwamba S. 24:45 ni “aya nyingine ya Kishetani” katika Kurani, kwani umbo lake halisi liliathiriwa na Shetani?

[Tahadhari! Tahadhari nyekundu kwa wale ambao wana matatizo ya kugundua ucheshi: Ndiyo, tanbihi hii ni mzaha! Sikuweza kupinga kujumuisha uchunguzi huu wa kuchekesha. Hiyo ina maana hakuna haja ya kuandika kukanusha tanbihi hii, cf. Kanusho la janga na potofu la Bassam Zawadi (*) kwa sehemu ya kejeli na mzaha katika makala yangu nyingine.]

2. Hakika Aya hii ni kauli ya ujinga. Ingekuwa "zaidi ya 100,000" ingeweza kuwa kauli ya mtu ambaye ana ujuzi fulani, ambaye anajua ni zaidi ya 100,000 lakini hakuona ni muhimu kusema ni ngapi zaidi ya 100,000. Nambari hiyo ni nzuri ya kutosha, si lazima kuwa maalum zaidi. Lakini kuongeza "au zaidi" baada ya nambari kusaliti kwamba mzungumzaji hana uhakika sana juu ya nambari hiyo. Uundaji huu unadhihirisha ujinga wa mzungumzaji. Ona pia makala, Je, Mwenyezi Mungu ni Mungu Ajuaye Yote?

3. Au angeweza kuvunja lengo la idadi ya miguu na kusema kitu kama "na aina nyingine za viumbe".

4. Labda tuiite Toleo la Khalifa Uthman (CUV) kama tulivyo na KJV (King James Version) ya Biblia katika Kiingereza?

5. Hata hivyo, tunasoma pia:

Na katika Ishara ZAKE ni kuumba mbingu na ardhi, na kila kiumbe kilicho hai (dabbatin) ALICHOKIeneza katika vyote viwili. Na YEYE anao uwezo wa kuwakusanya pamoja kila apendapo. S. 42:29 Al-Hilali & Khan

Hapa neno hilohilo linatumika kwa viumbe hai mbinguni na duniani kama linavyotumiwa katika S. 24:45 kwa “kila kiumbe hai” (kulla dabbatin). Kwa kuwa S. 42:29 kwa wazi inajumuisha malaika na majini (au, ikiwa sivyo, ni viumbe gani vingine vilivyo mbinguni?) labda mtu anaweza kubishana kwamba majini na malaika pia wamejumuishwa katika S. 24:45 . Baada ya yote, wao pia hutembea duniani, ingawa sio pekee.

Shalom

Dr. Max Shimba for Max Shimba Ministries

No comments:

WHY CHRISTIANITY IS BETTER THAN ISLAM?

Has Islam Improved to Become Better Than Christianity? Does Muhammad fulfill and complete the mission and purpose of Christ? Muhammad emphat...

TRENDING NOW