Tuesday, November 23, 2021

Ni chakula gani kitakuwa kwa watu wa Motoni?UTATA NDANI YA QURAN


Ni chakula gani kitakuwa kwa watu wa Motoni?

Qur-aan inatoa kauli zifuatazo kuhusiana na chakula watakachokuwa nacho makafiri motoni:

Hawatakuwa na chakula ila Dhari chungu S. 88:6 Y. Ali

Wala hana chakula isipokuwa usaha wa kuosha majeraha, S. 69:36 Y. Ali.

Katika tanbihi, Yusuf Ali anatoa maelezo yafuatayo kwa Dhari:

Ni mmea wenye uchungu na wenye miiba, wenye kuchukiza kwa harufu na sura, ambao hautaupa mwili chakula chenye kunenepesha wala kutosheleza maumivu makali ya njaa. ...

Watafsiri wengine hutafsiri neno hilo kuwa "tunda la mwiba-chungu" (Pickthall) "nyasi kavu, chungu na miiba" (Sher Ali), "mwiba wa cactus" (Arberry), "mwiba mchafu" (Palmer).

Ni wazi, aina zote mbili za ‘chakula’ huchaguliwa ili kuibua hisia za kutisha wakati wa kufikiria kuhusu Kuzimu. Hata hivyo, kupingana ni katika madai ya mara mbili kwamba hii au hiyo itakuwa chakula pekee, i.e.

Hakuna chakula isipokuwa Dhari (88:6).
Hakuna chakula isipokuwa usaha mchafu (69:36).

Bado kuna kifungu kingine ambacho ni muhimu kwa mjadala huu:

Je, hiyo ndiyo burudani bora zaidi au Mti wa Zaqqum?

Hakika Sisi tumeifanya kuwa ni mtihani kwa madhalimu.

Kwani ni mti unaotoka chini ya Jahannamu.
Machipukizi ya mashina yake ni kama vichwa vya mashetani.

Hakika wao watakula na wajaze matumbo yao.
Kisha juu ya hayo watapewa mchanganyiko wa maji ya moto.

Kisha marejeo yao ni kwenye Moto. S. 37:62-68 Y. Ali; cf. 56:52

Hivyo, kuhusu mada hii pekee, Qur'an ina migongano mitatu:

“Kula mti wa Zaqqum” (37:66) kunapingana na “kula Dhari tu” (88:6).

“Kula mti wa Zaqqum” (37:66) kunapingana na “kula usaha tu” (69:36).

“Kula Dhari tu” (88:6) inapingana na “kula usaha mchafu tu” (69:36).

Shalom,

Dr. Max Shimba for Max Shimba Ministries

No comments:

FORMER MUSLIM EVANGELIST MUSA BELLO ARRESTED BY NIGERIAN POLICE

  **URGENT UPDATE**   **FORMER MUSLIM EVANGELIST MUSA BELLO ARRESTED BY NIGERIAN POLICE** Shimba TV, New York has received distressing news ...

TRENDING NOW