Monday, January 31, 2022

VITUKO KWENYE UISLAM SEHEMU YA SABA

 


Imamu Husein (as) aliuawa kwa haki na Yazid (Na’uzubillah). [-Jame al-Saghir, Juzuu ya 1 ukurasa wa 365]
Imamu Husein (as) alifanya makosa kwa kufanya ‘uasi’ (Na’uzubillah). [Muhadrat fi Tarikh al-Umam al-Islamyia, Juzuu ya 2 ukurasa wa 129]
Bibi Aisha alifanya Ghusl mbele ya wanaume (Na’uzubillah). [Sahih Muslim, Kitabu 003, Nambari 0626]
Aisha hakuwa na uhakika kama Mtukufu Mtume (s) angesema ukweli (Na’uzubillah). [Ihya Ulum-id-din cha Imam Ghazzali, Juzuu 2 ukurasa wa 36]
Mtume (s) hakumpenda Hafsa (Na’uzubillah). [Kitabu cha Sahih Muslim 009, Nambari 3507]
Aisha na Hafsa walijaribu kuzua mpasuko kati ya Mtume (s) na mkewe Zainab kwa kumsingizia uwongo (s) (Na’uzubillah). [Sahih Bukhari Juzuu ya 6, Kitabu cha 60, Nambari 434]
Aisha alijaribu kumchochea mke wa Mtume Malika dhidi yake (s) (Na’uzubillah). [Tabaqat Ibn Saad, Juzuu ya 8 ukurasa wa 148]
Ummul Mumineen Khadija alikuwa kikongwe miongoni mwa vikongwe vya Waquraishi mwanamke mzee (mwenye mdomo usio na meno) mwenye fizi nyekundu (Na’uzubillah). [Sahih Bukhari Juzuu ya 5, Kitabu cha 58, Namba 168]
Aisha alijaribu kujiua wakati Mtume (s) alipompuuza (Na’uzubillah). [Sahih Bukhari Kitabu cha Nikah Juzuu ya 7, Kitabu cha 62, Namba 138]
Wake zake Mtume ni kama wanawake wa Yusuf (Na’uzubillah). [al-Tabaqat al Kabir, Juzuu ya 2 ukurasa wa 305 Tafsiri ya Kiingereza ya S. Moinul Haq]
Shalom
Dr. Max Shimba for Max Shimba Ministries

No comments:

افسانه های عاشورا !!

  افسانه های عاشورا !! شهریور ۰۹, ۱۳۹۹   برگزاری مراسم عزاداری برای مرگ  حسین بن علی  از زمان  صفوی در ایران مرسوم بوده اما با پایه گذاری حک...

TRENDING NOW