Monday, January 31, 2022

VITUKO KWENYE UISLAM SEHEMU YA SITAShaytan anamuogopa Umar na sio Mtukufu Mtume (s) (Na’uzubillah). [Sahih Tirmidhiy, Juzuu ya 3 ukurasa wa 206 Hadithi ya 2913]
Maswahaba walimtuhumu Mtume (s) kwa kuzungumza upuuzi (Na’uzubillah). [Sahih Bukhari, Juzuu ya 9 hadith namba 468 na Juzuu ya 4 hadith 393]
Ikiwa kwa mfano Mtume amezaliwa baada ya Mtume (s), bado haiathiri nafasi yake kama Muhuri wa Mitume wote (Na’uzubillah). [Tahzeer ul Naas, ukurasa wa 25]
Sifa za Shakhayn (Abu Bakar na Umar) zinafanana na tabia za mitume (Na’uzubillah). [Maktubaat Imamu Rabbani, Juzuu ya 1 ukurasa wa 425 Barua ya 251]
Deobandi Maulana alimuokoa Rasulullah (s) kutokana na kutumbukia Motoni (Na’uzubillah). [al Balagha Ahraan, cha Maulana Hussain Ali Bujruwee, ukurasa wa 8]
Rasulullah (s) alifundishwa Kiurdu na Deobandies (Na’uzubillah). [Al Baraheyn ul ​​Qatiya, cha Rashid Ahmad Gangohi, ukurasa wa 26 (kilichochapishwa katika Kutubkhana Imdaadeyaa, Deoband, Uttar Pradesh)]
Elimu aliyokuwa nayo Mtume (saww) pia ilishikiliwa na wenye kifafa, wendawazimu, wanyama na wanyama (Na’uzubillah). [Hifzul Iman, cha Maulana Ashraf Ali Thavi, ukurasa wa 8]
Ubadilishaji wa Deobandi wa Kalima kwa jina la mmoja wa Maulamaa wao (Na’uzubillah). [Al-Imdad, toleo la mwezi wa Safar, cha Maulana Ashraf Ali Thanvi 1336 A.H., karibu 1918, ukurasa wa 35]
Sayyida Fatima (as) anamkumbatia Mwanachuoni wa Deobandi (Na’uzubillah). [Al-Ifaazaatul Yaumiyah, Juzuu ya 6 ukurasa wa 37]
Sayyida Fatima (as) alimvalisha mullah wa Deobandi (Na’uzubillah). [Siraat e Mustaqeem, ukurasa wa 315]
Shalom
Dr. Max Shimba for Max Shimba Ministries

No comments:

FORMER MUSLIM EVANGELIST MUSA BELLO ARRESTED BY NIGERIAN POLICE

  **URGENT UPDATE**   **FORMER MUSLIM EVANGELIST MUSA BELLO ARRESTED BY NIGERIAN POLICE** Shimba TV, New York has received distressing news ...

TRENDING NOW