Friday, December 3, 2021

Sheria za chakula kama adhabu kwa kutomtii Allah?Kwa dhulma ya Mayahudi tuliwaharimishia vitu vizuri walivyohalalishiwa, na kwa sababu ya kuzuiliwa kwao sana na Njia ya Mwenyezi Mungu.

-- Sura 4:160

Na Mayahudi tuliwaharamishia wote wenye kucha, na ng'ombe na kondoo tuliwaharamishia mafuta ya vyote viwili, isipokuwa yale yaliyokuwa juu ya migongo yao, au matumbo, au yaliyo changanywa na mifupa. adhabu tuliyo wapa kwa sababu ya uasi wao, na hakika Sisi ni Wakweli.
-- Sura 6:146

Aya hizi zinadai kwamba mambo mbalimbali ya kheri yaliharamishwa kwa Mayahudi, na hasa sehemu fulani za sheria za vyakula walipewa (pamoja na amri nyinginezo) kwa sababu ya kumuasi kwao Mwenyezi Mungu.

Hakuna kitu kama hicho kinachoweza kupatikana katika Torati au katika sehemu nyingine yoyote ya maandiko ya Kiyahudi. Torati inasema nini kuhusu sababu ya sheria hizi? Sababu imetolewa kwa kina kwa mfano katika Kumbukumbu la Torati 4.

Kwa kweli, ni kinyume kabisa. Katika mjadala wa Yesu na baadhi ya walimu wa Kiyahudi wa Torati, tunajifunza hili katika Mathayo 19:

3 Baadhi ya Mafarisayo walimwendea ili kumjaribu. Wakauliza, "Je!
halali kwa mtu kumwacha mkewe kwa kila jambo
sababu?"
4 Akajibu, "Je, hamjasoma kwamba hapo mwanzo
Muumba ‘akawafanya mwanamume na mwanamke,’
5 akasema, Kwa sababu hiyo mwanamume atamwacha babaye na
mama na kuambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja
nyama'?
6 Kwa hiyo wao si wawili tena, bali ni mmoja. Kwa hivyo kile Mungu anacho
wakiunganishwa pamoja, mwanadamu asitengane.”
7 Wakauliza, “Kwa nini basi Mose aliamuru kwamba mtu atoe?
mkewe hati ya talaka na kumwacha?”
8 Yesu akawajibu, Mose aliwaruhusu kuwataliki wake zenu
kwa sababu mioyo yenu ilikuwa migumu. Lakini haikuwa hivi kutoka
mwanzo.

Yesu anasema waziwazi kwamba kwa sababu ya kutoweza kwao kufuata amri na makusudio ya Mungu, ambaye anachukia talaka, iliruhusiwa kwao chini ya masharti fulani kwa sababu mioyo yao ilikuwa migumu sana.

Badala ya kuongeza makatazo kwa sababu ya kuasi tunaona kwamba ruhusa imetolewa. Sheria haikufanywa kuwa ngumu zaidi lakini rahisi zaidi. Hiki ni kinyume kabisa cha madai ya Qur'an.

Pia tunahitaji kujadili tatizo la mkanganyiko wa kihistoria kuhusu wakati ambapo sheria za lishe zilitolewa.

Maoni juu ya tafsiri mbalimbali:
Hapo juu kimsingi ni tafsiri ya Shakir, ambaye anakubaliana na Pickthall katika kutafsiri sifa hii bainishi kama "makucha". Yusuf Ali anatafsiri kimakosa badala yake kuwa “Kwa wale waliofuata Sheria ya Kiyahudi, tuliwakataza kila (mnyama) mwenye kwato zisizogawanyika, ...” (labda) kuleta kauli hiyo ndani ya Qur’ani iwiane zaidi na amri ya Biblia katika Mambo ya Walawi 11. ambapo tunapata posho ya wanyama wenye kwato zilizopasuliwa katika mstari wa 3. Lakini Kiarabu hakisemi “kwato zisizogawanyika” bali “kucha”.

Qur'an ina makosa tena. Hakuna katazo la jumla dhidi ya wanyama wenye makucha kwenye Taurati pia. Kwa mfano, njiwa au kuku ni kosher na inaweza kuliwa, lakini wana makucha. Wanyama wengine wenye makucha ni marufuku, lakini sio wote.

Neno kwa Kiarabu ni "Thufur" na maana yake kwa binadamu: Msumari. Kucha au kucha kwa ndege na wanyama. Hayo ni kwa mujibu wa kamusi ya Kiarabu-Kiingereza "Al-kamoos Al-Asri".

Kwa upande mwingine, kulingana na chanzo hicho hicho, neno "kwato", iliyopasuka au iliyopasuliwa, ni tafsiri ya neno la Kiarabu "Thilif".

Neno "thufur" ndilo lililotumika katika Sura 6:146.

Tafsiri zote za Shakir, Pickthall na Yusuf Ali zinaongeza neno "mnyama" ambalo pia halipo katika Kiarabu.

Hasa, tunaona kuwa Taurati inakataza ndege fulani, lakini ndege wengine (kama njiwa, kuku, nk) ni halali. Na ndege wana makucha.

Maoni ya kando: Vyakula vingi vya kosher pia ni halali. Kwa maana hii sheria za vyakula za Mayahudi ni kali zaidi kuliko za Waislamu. Hiyo ni kweli. Lakini suala sio kama wao ni wakali au la, lakini ikiwa hii ni kwa sababu ya adhabu ya kutotii au la.

Hata hivyo kuna angalau kipengele kimoja ambapo Uislamu ni mkali zaidi. Pombe ni haramu kabisa katika Uislamu, wakati inaruhusiwa katika Biblia. Kiungo kifuatacho kinatoa muhtasari mzuri wa makala kuhusu suala la kileo katika Biblia.

Shalom,

Dr. Max Shimba for Max Shimba Ministries

No comments:

FORMER MUSLIM EVANGELIST MUSA BELLO ARRESTED BY NIGERIAN POLICE

  **URGENT UPDATE**   **FORMER MUSLIM EVANGELIST MUSA BELLO ARRESTED BY NIGERIAN POLICE** Shimba TV, New York has received distressing news ...

TRENDING NOW