Saturday, December 11, 2021

UTATA NDANI YA QURAN: JE, NI MALAIKA WANGAPI WALIZUNGUMZA NA MARIA?Kupingana kwa Qur'an

Ni malaika wangapi walikuwa wakizungumza na Mariamu?

Kwa kuwa ufufuo wa Yesu ndio uthibitisho mkuu wa madai yake kuhusu Mungu wake, wengi wamejaribu kukanusha simulizi hiyo kwa kutaja migongano ndani yake. Kwa vile Waislamu wanakataa kusulubishwa, ni wazi kwamba wanapaswa pia kukana ufufuo.

Mojawapo ya mambo yanayopendwa sana katika orodha ya migongano ya Biblia, iliyotolewa na wasioamini Mungu na Waislamu ileile, kwa hiyo ni kwamba katika Injili kulingana na Marko, sura ya 16 [pia Mathayo 28], wanawake wanakutana kaburini juu ya Yesu, mwanamume [malaika] ambayo inasomwa kumaanisha malaika mmoja na mmoja tu, huku kulingana na Luka, sura ya 24 [pia Yohana 20], inaelezwa kwa uwazi kwamba walikutana na malaika wawili. Sijali kuhusu watu wasioamini Mungu hapa, lakini inafurahisha zaidi kuona kwamba Waislamu hawajui Qur'ani yao wenyewe kwani vinginevyo wasingepiga kelele sana kuhusu mambo kama haya.

Kuna (angalau) vifungu viwili katika Kurani vinavyohusiana na tangazo la kuzaliwa kwa Yesu kwa Mariamu.

Tazama! Malaika wakasema: Ewe Maryamu! Mwenyezi Mungu amekuteua ...
Tazama! Malaika wakasema: Ewe Maryamu! Mwenyezi Mungu anakupa bishara...
-- Sura 3:42 & 45

... kisha tukampelekea Malaika wetu, naye akajidhihirisha mbele yake kama mwanamume kwa kila hali.
Akasema: Najikinga kwako kwa Mwingi wa Rehema. Ikiwa unamcha Mwenyezi Mungu.
-- Sura 19:17-18

Ni malaika wangapi walikuja kwa Mariamu? Katika Sura ya 3, Kiarabu kinatumia umbo la wingi, ambalo linamaanisha kulikuwa na malaika wasiopungua watatu, lakini hii inaweza pia kumaanisha kwamba kweli walikuwa wanne, au elfu, au milioni n.k.!

Kwa nini Mariamu anatafuta hifadhi kutoka kwa mmoja wa malaika huku anazungumza na mmoja tu katika Sura 19:18? Je, hao wengine hawakuwa kama wanaume na kumtishia?

Kwa bahati mbaya, tatizo hili katika Qur'an ni gumu sana kulitatua kwa Waislamu kuliko lile la Biblia kwa Wakristo, kwa kuwa katika Qur'an Mariamu anazungumza na malaika huyu mmoja na ni wazi anazungumza na malaika mmoja tu jambo ambalo lingekuwa jambo la ajabu kama angekuwepo pekee au wako watatu au zaidi karibu naye. Katika Biblia malaika hawaelezwi moja kwa moja na wanawake. Kwa hivyo hakuna kinachothibitisha kuwa kuna moja tu. Huenda Marko na Mathayo walimtaja tu yule aliye mashuhuri na ambaye ndiye anayezungumza huku Luka na Yohana wakionyesha wazi kwamba walikuwa wawili kati yao.

Baada ya kukutana na Rais na Makamu wa Rais mtaani mahali fulani, naweza kuja nyumbani na kusema tu, nimemwona Rais leo. Hakuna chochote katika taarifa kama hiyo kinachozuia kwamba nilikutana na wa pili kwa amri na labda watu zaidi pia.

Nina furaha kukubali maelezo haya haya ya Kurani, lakini hayasadikishi kidogo kuliko Biblia. Mtu angelazimika kueleza kwa nini Mariamu anazungumza na mmoja wao mara mbili tu na pia haogopi malaika wengine.

Shalom

Dr. Max Shimba for Max Shimba Ministries

No comments:

THE SEVEN PROPOSALS OF MUHAMMAD THAT WERE REJECTED

  1. Why did some women reject Muhammad's proposals? 2. Why did Muhammad continue to propose despite the rejections? Dear reader, Today ...

TRENDING NOW