Friday, December 3, 2021

UZUSHI NDANI YA QURAN KUHUSU WAKATI WA NUHU

Kupingana kwa Qur'an
Mitume wangapi walitumwa kwa watu wa Nuhu?
Na watu wa Nuhu.
walipowakadhibisha Mitume.
tuliwazamisha,
na tukavifanya kuwa ni Ishara kwa watu. ...
-- Sura 25:37

Watu wa Nuhu waliwakanusha Mitume
-- Sura 26:105

Ni akina nani hawa mitume wengine waliokataliwa na watu wa Nuhu?

Biblia haijui kuhusu wajumbe wengine wowote, na Kurani yenyewe inazungumza tu katika umoja katika vifungu vingine vyote vinavyohusu wakati na hadithi ya Nuhu.

Kulingana na Biblia hakukuwa na watu wengine waadilifu karibu wakati wa Nuhu na familia yake ndio pekee waliookolewa kutoka kwa Gharika. Zaidi ya hayo, Qur'an inakubali kwamba ni familia ya Nuhu pekee ndiyo iliyookolewa:

(Kumbukeni) Nuhu alipotuita zamani.
Tulimsikiliza (swala) yake na tukatoa
yeye na familia yake kutoka katika dhiki kubwa.
-- Sura 21:76
Na akawafanya dhuria wake kuwa mabaki. -- Sura 37:77

Je, hawa wajumbe wengine walizama pia?

Shalom

Dr. Max Shimba for Max Shimba Ministries

No comments:

THE SEVEN PROPOSALS OF MUHAMMAD THAT WERE REJECTED

  1. Why did some women reject Muhammad's proposals? 2. Why did Muhammad continue to propose despite the rejections? Dear reader, Today ...

TRENDING NOW