Thursday, December 9, 2021

WANAUME WA KIISLAM WAMERUHUSIWA KUNYONYA MATITI YA WANAWAKE WA KIISLAMWanaume waliokomaa katika kunyonyeshwa katika lsIam ni Sunnah - Sheikh wa Kisunni Anakiri kutoka kwa Aisha huhusu Wanaume Wazima kunyoma MATITI ya wanawake wa Kiislam.

Imepokewa kutoka kwa Aisha: “Sahlah binti Suhail alikuja kwa Mtume na akasema: ‘Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, naona dalili za kuchukizwa katika uso wa Abu Hudhaifah anaponiingia Salim. MTUME AKASEMA: “AMNYONYESHA.” Akasema: “VIPI NITAMNYONYESHA WAKATI AMEKUWA MTU MZIMA?” Mtume wa Mwenyezi Mungu akatabasamu na kusema: “Najua kwamba yeye ni mtu mzima. Basi akafanya hivyo, kisha akaja kwa Mtume na kusema: “Sijapata kuona dalili zozote za kuchukizwa kwenye uso wa Abu Hudhayfah baada ya hapo. Na alikuwepo kwenye (vita vya) Badr." - Sunan Ibn Majah 3:9:1943

"Aisha (radhi za Allah ziwe juu yake) ameripoti kwamba Salim, mtumwa aliyeachwa huru wa Abu Hadhaifa, aliishi naye na familia yake nyumbani kwao. na akasema: Salim amepata (balehe) kama wanaume wanavyofikia, na anaelewa wanachokielewa, na anaingia nyumbani kwetu kwa uhuru, hata hivyo, naona kuwa kuna kitu katika moyo wa Abu Hudhaifa, ambapo MTUME wa ALLAH (rehema na amani ziwe juu yake). iwe juu yake) AKAMWAMBIA: Mnyonyeshe na utakuwa haramu kwake, na (cheo) anayoihisi Abu Hudhaifa moyoni mwake itatoweka.” Akarejea na kusema: Basi nikamnyonya, na (kuna nini) ndani yake. moyo wa Abu Hudhaifa ukatoweka." - Sahih Muslim 8:3425

Breastfeeding Grown Men

Breastfeeding Grown Men in lsIam is Sunnah - Sunni Sheikh Admits Aisha Breastfed Grown Men

"It was narrated that 'Aishah said: “Sahlah bint Suhail came to the Prophet and said: 'O Messenger of Allah, I see signs of displeasure on the face of Abu Hudhaifah when Salim enters upon me.” THE PROPHET SAID: “BREASTFED HIM.” She said: “HOW CAN I BREASTFEED HIM WHEN HE IS A GROWN MAN? The Messenger of Allah smiled and said: “I know that he is a grown man.” So she did that, then she came to the Prophet and said: “I have never seen any signs of displeasure on the face of Abu Hudhayfah after that.” And he was present at (the battle of) Badr." - Sunan Ibn Majah 3:9:1943

"A'isha (Allah be pleased with her) reported that Salim, the freed slave of Abu Hadhaifa, lived with him and his family in their house. She (i. e. the daughter of Suhail came to Allah's Apostle (may peace be upon him) and said: Salim has attained (puberty) as men attain, and he understands what they understand, and he enters our house freely, I, however, perceive that something (rankles) in the heart of Abu Hudhaifa, whereupon ALLAH'S APOSTLE (may peace be upon him) SAID TO HER: SUCKLE HIM and you would become unlawful for him, and (the rankling) which Abu Hudhaifa feels in his heart will disappear. She returned and said: So I suckled him, and what (was there) in the heart of Abu Hudhaifa disappeared." - Sahih Muslim 8:3425

No comments:

FORMER MUSLIM EVANGELIST MUSA BELLO ARRESTED BY NIGERIAN POLICE

  **URGENT UPDATE**   **FORMER MUSLIM EVANGELIST MUSA BELLO ARRESTED BY NIGERIAN POLICE** Shimba TV, New York has received distressing news ...

TRENDING NOW