Tuesday, December 14, 2021

UTATA NA SHAKA WA NAMBA NA IDADI NDANI YA QURAN

 Tofauti za idadi katika Qur'an:Je, siku ya Mwenyezi Mungu ni sawa na miaka 1,000 (Sura 22:47, 32:5) au miaka 50,000 (Sura 70:4)?

Angalia jinsi Quran 32:5 na Quran 70:4 inavyosemwa (kwa Kiingereza/Swahili - I don't know the Arabic) "panda kwake katika siku ambayo kipimo chake ni miaka [hamsini] elfu [ya hisabu yako]."

Labda awali ilikuwa "elfu hamsini" katika aya zote mbili na "hamsini" ilishuka katika sehemu moja? Nakala iliyoharibika? Au je, Mungu hajui jinsi ya kuhusianisha urefu wa siku zake na miaka ya mwanadamu?

Je, kuna bustani ngapi peponi?
UTATA KUHUSU BUSTANI

MOJA: 39:73, 41:30 [Bustani], 57:21 [Bustani], 79:41 [Bustani], au
WENGI: 18:31, 22:23, 35:33, 78:32 [kila wakati: "Bustani"]?

Uwingi "Bustani" lazima uwe angalau tatu kwa sababu kama zingekuwa mbili, basi Kiarabu kingetumia umbo la uwili la nomino. Kwa hivyo hii ni tofauti ya angalau 200% kutoka "moja" hadi "kadhaa".

UTATA KUHUSU HUKUMU
Sura 56:7 inataja makundi matatu tofauti ya watu kwa ajili ya hukumu. Lakini 90:18-19, 99:6-8, n.k hutaja makundi mawili tu

UTATA KUHUSU NANI HUCHUA ROHO WAKATI WA KIFO
Kuna maoni yanayopingana juu ya nani huchukua roho wakati wa kifo.

Sura 32:11 inasema "Sema: Malaika wa Mauti, aliye juu yenu, atakufisheni (kwa haki). Kisha mtarudishwa kwa Mola wenu", yaani juu ya malaika maalum anaonekana.
Sura 47:27 inasema "Lakini itakuwaje (itakuwaje) Malaika watakapozitoa roho zao wakati wa kufa?", ambayo tena inadhihirisha utambulisho wao mahususi na idadi kubwa kuliko mmoja.
Lakini basi Sura 39:42 haiwaongelei Malaika tena kabisa: "Ni Mwenyezi Mungu anayechukua roho (za watu) wakati wa kufa."


UTATA KUHUSU NANI ALITUMWA KWA FARAO
Sura 73:15-16 inasema kwamba mjumbe mmoja alitumwa kwa Farao, huku Sura 10:75 inazungumza juu ya wawili (Musa na Haruni).

73:15 inasema tu "a" (siyo msisitizo juu ya mjumbe "mmoja"), lakini ulinganisho wa mjumbe huyu na Muhammad, ambaye ametumwa kwa njia hiyo hiyo unaleta hoja kali kwa "mmoja", kwani Muhammad bila shaka alikuwa. mmoja tu kwa wakati wake. Na mstari wa 16 unathibitisha hili kwa kusema "mjumbe".

UTATA KUHUSU MBAWA ZA MALAIKA
Pia 7:103 pia inazungumza tu juu ya kumtuma Musa.

Qur'an inasema:

35:1
Sifa njema zote njema ni za Mwenyezi Mungu, ambaye ameziumba mbingu na ardhi, aliye waumba Malaika Mitume wenye mbawa, wawili, au watatu, au wanne (jozi): Anaongeza katika uumbaji apendavyo. nguvu juu ya vitu vyote.

Kulingana na Sura 35:1 malaika wana jozi 2, 3, au 4 za mbawa. Hili linapingwa na hadith kadhaa zinazosema kwamba Jibril alikuwa na mbawa 600. Bukhari, Juzuu ya 4, Kitabu cha 54, Nambari 455:

Imepokewa kutoka kwa Abu Ishaq-Ash-Shaibani:
Nilimuuliza Zir bin Hubaish kuhusiana na Kauli ya Mwenyezi Mungu: “Na alikuwa yuko mbali zaidi ya urefu wa pinde mbili au karibu zaidi, ndivyo (Mwenyezi Mungu) alifikisha Wahyi kwa mja wake (Jibril) kisha akafikisha (Jibriyl). (hiyo kwa Muhammad) (53.9-10) Juu ya hilo, Zir akasema: "Ibn Mas'ud alitufahamisha kwamba Mtume amemuona Jibril akiwa na mbawa 600."

Ona pia Juzuu ya 6, Kitabu cha 60, Nambari 379 & 380.

Je, umeona jinsi utata na kupingana na shaka ulivyo jaa kwenye Quran?

Shalom,

Dr. Max Shimba for Max Shimba Ministries

No comments:

WHY CHRISTIANITY IS BETTER THAN ISLAM?

Has Islam Improved to Become Better Than Christianity? Does Muhammad fulfill and complete the mission and purpose of Christ? Muhammad emphat...

TRENDING NOW