Friday, December 7, 2018

UNAYAFAHAMU MAJINA YA MUNGU AMBAYO HAYAPO KWENYE UISLAM?


Majina gani tofauti ya Mungu na yanamaanisha nini?
Kila majina mengi ya Mungu huelezea kipengele tofauti cha tabia Yake nyingi. Hapa ni baadhi ya majina ya Mungu inayojulikana zaidi katika Biblia:
EL, ELOAH: Mungu "mwenye ezi, mwenye nguvu, maarufu" (Mwanzo 7: 1; Isaya 9: 6) — kietimolojia, El inaonekana kumaanisha "nguvu," kama "nina uwezo wa kukudhuru" (Mwanzo 31:29). El inahusishwa na sifa zingine, kama uaminifu (Hesabu 23:19), wivu (Kumbukumbu la Torati 5: 9), na huruma (Nehemia 9:31), lakini wazo la mizizi la nguvu linabaki.
ELOHIM: Mungu "Muumba, Mwenye ezi na Nguvu" (Mwanzo 17: 7; Yeremia 31:33) — aina ya wingi ya Eloah, ambayo inashughulikia mafundisho ya Utatu. Kutoka kwa sentensi ya kwanza ya Biblia, asili ya juu ya nguvu za Mungu inaonekana kama Mungu (Elohim) inaongea ulimwengu kuwapo (Mwanzo 1: 1).
EL SHADDAI: "Mungu Mwenye Nguvu," "Mwenye Nguvu wa ya Yakobo" (Mwanzo 49:24; Zaburi 132: 2,5) — huzungumzia nguvu ya Mwenyezi Mungu juu ya yote.
ADONAI: "Bwana" (Mwanzo 15: 2; Waamuzi 6:15) — kutumika katika nafasi ya YHWH, ambayo ilikuwa inachukuliwa na Wayahudi kuwa takatifu sana ili kutamukwa na wanadamu wenye dhambi. Katika Agano la Kale, YHWH hutumiwa mara nyingi katika matendo ya Mungu na watu wake, wakati Adonai inatumiwa zaidi wakati anavyofanya na Mataifa.
YHWH / YAHWEH / YEHOVA: "BWANA" (Kumbukumbu la Torati 6: 4; Danieli 9:14) — kwa kusema, jina pekee la Mungu. Ilitafsiriwa katika maandiko ya Kiingereza "BWANA" (miji yote) ili kuitenganisha kutoka Adonai, "Bwana." Ufunuo wa jina hulitolewa kwanza kwa Musa "MIMI NIKO AMBAYE NIKO" (Kutoka 3:14). Jina hili linafafanua haraka, uwepo. Yahweh yupo, anaweza kupatikana, karibu na wale wanaomwita kwa ajili ya ukombozi (Zaburi 107: 13), msamaha (Zaburi 25:11) na mwongozo (Zaburi 31: 3).
YAHWEH-JIREH: "Bwana Atatoa" (Mwanzo 22:14) — jina lililokumbukwa na Ibrahimu wakati Mungu alipomtoa kondoo awe dhabihu badala ya Isaka.
YAHWEH-RAPHA: "Bwana anayeponya" (Kutoka 15:26) — "Mimi ni Yehova anayekuponya" kwote katika mwili na nafsi. Katika mwili, kwa kuhifadhi na kuponya magonjwa, na katika roho, kwa kusamehe uovu.
YAHWEH-NISSI: "Bwana Bendera yetu" (Kutoka 17:15), ambapo bendera inaeleweka kuwa mahali pa kupatanisha. Jina hili linakumbuka ushindi wa jangwa juu ya Waamaleki katika Kutoka 17.
AHWEH-M'KADDESHY: "Bwana atakayetakasa, hufanya Mtakatifu" (Mambo ya Walawi 20: 8; Ezekieli 37:28) — Mungu anaweka dhahiri kwamba Yeye pekee, sio sheria, anaweza kuwasafisha watu wake na kuwafanya watakatifu.
YAHWEH-SHALOM: "Bwana Wa Amani Yetu" (Waamuzi 6:24) — jina ambalo Gidioni alipewa kwenye madhabahu aliyoijenga baada ya malaika wa Bwana kumhakikishia kwamba hatakufa kwa kumwona.
YAHWEH-ELOHIM: "BWANA Mungu" (Mwanzo 2: 4; Zaburi 59: 5) — Mchanganyiko wa jina la Mungu la kipekee YHWH na "Bwana" wa kawaida, akiashiria kwamba Yeye ni Bwana wa Mabwana.
YAHWEH-TSIDKENU: "Bwana Wa Haki Yetu" (Yeremia 33:16) — Kama ilivyo na YHWH-M'Kaddesh, ni Mungu peke yake ambaye hutoa haki kwa mwanadamu, hatimaye katika mwanadamu wa Mwanawe, Yesu Kristo, aliyekuwa mwenye dhambi kwa ajili yetu "ili tuweze kuwa waadilifu wa Mungu ndani yake" (2 Wakorintho 5:21).
YAHWEH-ROHI: "Bwana Mchungaji Wetu" (Zaburi 23: 1) — Baada ya Daudi kutafakari uhusiano wake kama mchungaji kwa kondoo wake, aligundua kwamba ilikuwa ni uhusiano wa kweli na Mungu, na hivyo anasema, "Yahweh-Rohi Ni Mchungaji wangu. Sitataka "(Zaburi 23: 1).
YAHWEH-SHAMMAH: "Bwana yupo" (Ezekieli 48:35) — jina ambalo limeandikwa kwa Yerusalemu na Hekalu pale, kuonyesha kwamba utukufu wa Bwana uliopita mara moja (Ezekieli 8-11) ulirudi (Ezekieli 44: 1) -4).
YAHWEH-SABAOTH: "Bwana wa Wenyeji" (Isaya 1:24; Zaburi 46: 7) — Mwenyiji inamaanisha "vikundi," vyote vya malaika na wanadamu. Yeye ndiye Mwenyeji wa mbinguni na wanaoishi duniani, Wayahudi na mataifa, yenye matajiri na maskini, bwana na mtumwa. Jina hilo linaelezea ukuu, nguvu, na mamlaka ya Mungu na inaonyesha kwamba anaweza kukamilisha kile anachoamua kufanya.
EL ELYON: "Wa Juu Zaidi" (Kumbukumbu la Torati 26:19) — linatokana na mizizi ya Kiebrania kwa "kwenda juu" au "kupaa," hivyo maana ni ya kile kilicho juu zaidi.El Elyon inaashiria kuinua na kusema juu ya haki kabisa Kwa utawala.
EL ROI: "Mungu wa Kuona" (Mwanzo 16:13) — jina la Mungu lililowekwa na Hagari, pekee na kukata tamaa jangwani baada ya kufukuzwa na Sara (Mwanzo 16: 1-14). Wakati Hagari alipokutana na Malaika wa Bwana, aligundua kuwa amemwona Mungu Mwenyewe katika theophany. Pia alitambua kwamba El Roi alimwona katika dhiki yake na akashuhudia kwamba Yeye ni Mungu anayeishi na kuona yote.
EL-OLAM: "Mungu wa Milele" (Zaburi 90: 1-3) — Hali ya Mungu haina mwanzo au mwisho, bila vikwazo vyote vya wakati, na Yeye ana ndani yake mwenyewe sababu ya wakati yenyewe. "Kutoka milele hata milele, Wewe ni Mungu."
EL-GIBHOR: "Mungu Mwenye Nguvu" (Isaya 9: 6) — jina linaloelea Masiha, Yesu Kristo, katika sehemu hii ya unabii wa Isaya. Kama mwenye ngumu na mpiganaji mkuu, Masiha, Mungu mwenye nguvu, anaweza kutimiza uharibivu wa madui wa Mungu na kuongoza na chuma ya shaba. (Ufunuo 19:15)
Shalom,
Max Shimba mtumwa wa Yesu Kristo Mungu Mkuu. Tito 2:13

No comments:

THE SEVEN PROPOSALS OF MUHAMMAD THAT WERE REJECTED

  1. Why did some women reject Muhammad's proposals? 2. Why did Muhammad continue to propose despite the rejections? Dear reader, Today ...

TRENDING NOW