Saturday, December 22, 2018

ROHO MTAKATIFU NI PARAKLETOS IKIMAANISHA NI MSAIDIZI WETU


Image may contain: text
Mfariji/ Mshauri / Msaidizi: (Isaya 11: 2; Yohana 14:16; 15:26; 16: 7) Maneno yote matatu ni tafsiri ya Kigiriki parakletos, ambayo tunapata "Paraclete," jina jingine la Roho Mtakatifu. Yesu alipokwenda, wanafunzi wake walikuwa na wasiwasi sana kwa sababu walikuwa wamepoteza uwepo wa ufariji wake. Lakini aliahidi kutuma Roho Mtakatifu kuwatuliza, kuwafariji, na kuongoza wale ambao ni wa Kristo. Roho Mtakaatifu pia "anatoa ushahidi" na roho zetu kwamba sisi ni wa Yeye na kwa hiyo hutuhakikishia wokovu.
Kabla ya kuondoka, Yesu alimtambulisha Roho Mtakatifu kwa wanafunzi wake. Katika utambulisho huu aliourudia sehemu kadhaa, tunapata kujifunza juu ya umuhimu wa Roho wa Mungu. Huu ni moja ya mistari ambayo Yesu anamtambulisha Roho Mtakatifu kwetu:
Mkiniomba neno lo lote kwa jina langu, nitalifanya. Mkinipenda, mtazishika amri zangu.Nami nitamwomba Baba, naye atawapa Msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele; ndiye Roho wa kweli; ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumwoni wala haumtambui; bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. (Yohana 14:14-17)
Yesu anaahidi Roho Mtakatifu: Yohana 14:15-31
Hatua muhimu mwishoni mwa sura ya 14 ni ahadi ya kwamba wanafunzi watapokea Roho Mtakatifu kama Msaidizi wao. Neno 'Msaidizi', katika parakletos ya Kigiriki, lina maana nyingi. Wanasayansi wamejaribu kutambua asili yake katika historia ya dini kwa kusoma maandiko kutoka kwa dini mbalimbali. Mfano unaofanana unaonekana katika fasihi za Kiyahudi, na pia kati ya Wayahudi wa Qumran, na baadaye katika maandiko ya Mandaa. Utafiti wa maandiko haya haujawasaidia sana. Neno hilo ni la zamani, lakini somo ni jipya.
Hata hivyo, Roho Mtakatifu ni Mchungaji (tazama Ayubu 33:23), Msaidizi (1 Yohana 2: 1), Msaidizi na Msaidizi (hasa katika sehemu tunayozungumzia sasa) kwa Wakristo. Tunapojifunza kutoka kwa sehemu ya sasa, Roho Mtakatifu alikuwa, juu ya yote, alitumwa ili kuwasaidia Wakristo baada ya Yesu hakuwa tena kimwili miongoni mwao. Hivi karibuni Yesu alikuwa amekwenda, lakini kupitia Msaidizi, wale walio wake wanaweza bado kumwona. Tofauti na "watu wa ulimwengu", wafuasi wa Yesu wanaelewa kwamba Baba yuko ndani ya Mwanawe, Mwana ni ndani ya Baba, Yesu ni yeye mwenyewe, na yeye mwenyewe ni ndani ya Yesu - hii inatuchukua sisi juu ya mambo ya kiteolojia. Dunia haijui Msaidizi, wala haitamjua.
Kipengele kingine kikubwa katika kifungu hiki, kinachoonekana mara kadhaa, hujali utii wa waumini kushika maneno ya Mwalimu wao. Ikiwa tunampenda Yesu, ni kuonekana katika matendo yetu halisi. Tunataka kutii mapenzi ya Bwana ambayo ametuonyesha. Kuna msisitizo mkubwa sana juu ya haya yote katika maandishi ya Yohana na (tazama mfano 1 Yohana 2: 7-11). Upendo wetu kwa Bwana siyo dhana tu, lakini inamaanisha kwamba tunatenda kwa maneno yake. Hatuwezi kumpenda Yesu na, wakati huo huo, tusijali neno lake.
Katika mistari ya mwisho ya sura hii, giza huanza kuanguka juu ya utukufu. Saa iko karibu, Yesu yuko karibu kusulubiwa. Utii wa Mwana kwa mapenzi ya Baba unaonyeshwa kwa ukweli kwamba Yesu mwenyewe ni wa kweli kwa maneno, ambayo alianza tu kutangaza. Upendo kwa Baba hupimwa kwa vitendo halisi, na hivyo Bwana huweka njia ya msalaba.
Yafuatayo ni mambo mbalimbai ambayo Biblia inatufundisha kuhusu nafsi ya Roho Mtakatifu.
Parakletos (mfariji, yeye anayekuwa pamoja nasi - Yohana 14:16, 26; 15:26)
Hufahamu mawazo ya ndani ya Mungu (1 Korintho 2:10-11)
Huongea nasi (Matendo 13:2; Ebr 3:7)
Hutufundisha (Yohana 14:26)
Kama mzazi, ili kwamba tusiwe yatima (orphanos kwenye Kigiriki - Yohana 14:18)
Hutuongoza (Yohana 16:13)
Hutufundisha (Yohana 14:26; 1 Korintho 2:13)
Huishi ndani yetu (1 Korintho 3:16; 2 Tim 1:14; Rum 8:9, 11; Efeso 2:22)
Mioyoni mwetu (2 Korintho 1:22; Galatia 4:6)
Hutuombea (vitu visivyo na uhai haviombi au kuombea - Rumi 8:26-27)
Anaweza kufanyiwa jeuri (Ebrania 10:29)
Humshuhudia Kristo (Yohana 15:26)
Anao ufahamu (Rumi 8:27)
Anaweweza kuhuzunishwa (Isaya 63:10; Efeso 4:30)
Hufanya maamuzi (1 Korintho 12:11)
Hupenda (Rumi 15:30)
Anaweza kupendezwa na mambo (Matendo 15:28)
Huchunguza mambo ya ndani ya Mungu (1 Korintho 2:9-10)
Huugua (na kwa ajili hiyo hutujali - Rumi 8:26)
Shalom,
Max Shimba mtumwa wa Yesu kristo Mungu Mkuu. Tit0 2:13

No comments:

THE SEVEN PROPOSALS OF MUHAMMAD THAT WERE REJECTED

  1. Why did some women reject Muhammad's proposals? 2. Why did Muhammad continue to propose despite the rejections? Dear reader, Today ...

TRENDING NOW