Tuesday, May 8, 2018

ALLAH NI MPENZI WA NGONO

Image result for islam porn
Kwa Waislam wote na watu wote ambao wanataka kujua aya za Quran zinasema nini kuhusu ngono.

Allah sio Mwenyezi Mungu wala sio Jehovah "Yahuh" wa kwenye Biblia, LAKINI Allah ana mshindi wake wa ngono aitwaye Muhammad.

Hakika Allah ni kiumbe mbaya sana na mdanganyifu amabye amejisema mwenyewe kwenye Quran yake.

Huu hapa ni ushahidi wa Quran kuhusu Allah.

Suratul Al Ah'Zab 50: Ewe Nabii! Tumekuhalalishia wake zako ulio wapa mahari yao, na ulio wamiliki kwa mkono wako wa kulia katika alio kupa Mwenyezi Mungu, na mabinti ami zako, na mabinti wa shangazi zako, na mabinti wa wajomba zako, na mabinti wa dada za mama yako walio hama pamoja nawe; na mwanamke Muumini akijitoa mwenyewe kwa Nabii, kama mwenyewe Nabii akitaka kumwoa. Ni halali kwako wewe tu, si kwa Waumini wengine. Sisi tunajua tuliyo wafaridhia wao katika wake zao na wanawake ilio wamiliki mikono yao ya kulia. Ili isiwe dhiki kwao. Na Mwenyezi Mungu ni Mwenye kusamehe, Mwenye kurehemu.

MAELEZO: Aya hapo juu inamruhusu Muhammad kula ngono wafuatao:

1. KULA NGONO WAKE ZAKE
2. KULA NGONO MABINTI AMI ZAKE.
3. KULA NGONO MABINTI WA SHANGAZI ZAKE.
4. KULA NGONO MABINTI WA WAJOMBA ZAKE.
5. KULA NGONO MABINTI WA DADA ZA MAMA YAKE.
6. KULA NGONO NA WANAWAKE WOTE WALIO PAMOJA NAYE.

Ndugu zanguni, huyu ndio Allah ibn Muhammad aliye jipa uhalali wa kula ngono mpaka watoto wa dada zake. Hivi wapi tunasoma kwenye Taurat au Zaburi au Injili kuwa Mitume kabla ya Muhammad na Quran waliruhusiwa kula ngono kila kiumbe mpaka watoto wa ndugu zake.

HEBU TUANGALIE ZAIDI KUHUSU UPENDO WA ALLAH KWA MUHAMMAD KUHUSU NGONO.

Surat An Nisaai 3. Na ikiwa mnaogopa kuwa hamtowafanyia mayatima uadilifu, basi oeni mnao wapenda katika wanawake, wawili au watatu au wanne. na mkiogopa kuwa hamwezi kufanya uadilifu, basi mmoja tu, au wale ambao mikono yenu ya kulia imewamiliki. Kufanya hivi ndiko kutapelekea msikithirishe wana.

Muhammad sasa anaambiwa achukue na MAYATIMA ILIMRADI AWAFANYIE WEMA.

Unaona jinsi Allah anavyo penda ngono na anamtumia Muhammad kutumiza matakwa yake? Hebu jiulize, Muhammad alikuwa anapata faida gani kuwa na wake zaidi ya 24 pamoja na vimada, watoto wa dda zake, watoto wa mama yake nk?

Ndio maana kumbe watu wa wakati ule walimuita Mwendawazimu na Muhammad hakukataa kuitwa hivyo. Soma Sura 7 aya ya 184.

Kwa Waislam wengine nao wamepewa haki ya kuchukua wanawake walio wateka na kuwafanya wake zake.

This Allah is a pornographic serial manic.

How is this a religion ? An actual belief ? This is nothing but madness .
Islam is not a religion proof # 1

Hakika Uislam ni dini bandia na ALLAH NI SHETANI.

Shalom,

Max Shimba Ministries mtumwa wa Yesu Kristo Mungu Mkuu. Tito 2:13

No comments:

THE SEVEN PROPOSALS OF MUHAMMAD THAT WERE REJECTED

  1. Why did some women reject Muhammad's proposals? 2. Why did Muhammad continue to propose despite the rejections? Dear reader, Today ...

TRENDING NOW