Friday, August 26, 2016

MUHAMMAD AMEKUFA LAKINI YESU ANAISHI

Yesu aliondoka kaburi!
Yesu yu hai leo, lakini Mtume Muhammad amekuwa maiti kwa muda mrefu!
Kuna tofauti kubwa kati ya Muhammad na Yesu. Muhammad amekufa, lakini Yesu anaishi leo! Yeye anaishi milele na milele.
Mtume Muhammad alizaliwa karibu 570 katika mji wa Makkah akafa saa kuhusu umri wa miaka 62 tarehe 8 Juni 632 mjini Madina kwa sasa Saudi Arabia. Pia ni kaburi lake.
Mtume Muhammad, basi alikufa na kuzikwa na mabaki yake bado katika kaburi leo.
Yesu alizaliwa miaka minne kabla ya enzi zetu, naye alikufa msalabani kuhusu miaka 30 katika Yerusalemu. Mwili wake uliwekwa kaburini, lakini haina kukumbuka ambapo sasa, kwa sababu Mungu akamfufua kutoka wafu baada ya siku tatu! Siku 40 Senar Mungu alimchukua juu mbinguni ambako ameketi mkono wa kulia wa Mungu juu ya kiti cha enzi.
Yesu yu hai leo na kamwe zaidi kufa! Ni tofauti kati ya Muhammad na Yesu. Muhammad amekufa, lakini Yesu anaishi leo! Yeye anaishi milele na milele.
Basi, nilipomwona tu (Yesu), mimi akaanguka kama maiti ya miguu yake, na yeye akaweka mkono wake wa kulia juu yangu, akasema:.. "Msiogope Mimi ni wa kwanza na wa mwisho, na walio hai mimi alikuwa amekufa, kumbe Mimi ni hai milele na milele Ninazo funguo za kifo na kuzimu (Ufunuo 1: 17-18)..
Yesu anasema hapa kwamba yeye ni wa kwanza na wa mwisho. Hivyo kutakuwa na tena baada yake. Kwa basi kusema kwamba Uislamu kwamba Muhammad ni Mtume wa mwisho ni makosa, kwa sababu hakuna mtu atakuja baada ya Yesu. Yesu ndiye wa Mwanzo na Mwisho. Yeye ni ya kipekee kabisa!
Yesu / Ukristo
Muhammad / Uislamu

Yesu alikuwa ametabiri unabii na wapatao 300 unabii.
Je, si ilivyotabiriwa na baadhi ya unabii.
Kuzaliwa kwa Yesu mara ya miujiza, kama Qur'ani inatambua.
Muhammad alizaliwa kama mtu yeyote.
Katika Waebrania 4:15 inasema kwamba Yesu alikuwa "kujaribiwa kwa kila njia, na imekuwa kama sisi, bila kufanya dhambi." Yesu alikuwa kwa hiyo dhambi.
Muhammad alikuwa mwenye dhambi kama watu wengine wote. Yeye alisema uongo, kuwadanganya watu, kusalitiwa neno lake na aliishi katika uchafu wa kingono. Mara kadhaa alikuwa kuhusu kupoteza wafuasi wake kwa sababu ya maisha yake mbaya. Hakuna mahali popote katika Qur'ani inasema kwamba Muhammad hakuwa na dhambi.
Alifanya miujiza, ambayo pia ilikuwa kutambuliwa na Wayahudi waliokuwa nyumbani dhidi yake (Walisema, hata hivyo, kwamba miujiza walitoka shetani na si kutoka kwa Mungu). Ishara na miujiza kwamba unaambatana Yesu inaonyesha kwamba alikuwa yeye aliyedai kuwa.
Je, hakuna miujiza, ambayo Muhammad kurudia kujaribu kuelezea mbali Qur'an. Miujiza tu alikuwa kupokea Quran. Yaani, alidai kuwa ni kuhusu ufunuo. Kitu ambacho inasaidia huu, pamoja na maneno yake mwenyewe, si.
Yesu alikuwa Mungu.
Muhammad alikuwa mtu wa kawaida.
Yesu aliishi nje mafundisho yake. Kwa maisha yake mwenyewe, alionyesha kwamba mafundisho yake kazi. Yeye si tu alizungumza ya upendo, lakini pia alikuwa na upendo.
Muhammad kufundishwa na kuhubiri, lakini hakuwa na kuishi mwenyewe alipokuwa akifundisha.
Yesu hakufanya vitendo viovu.
Muhammad mauaji na pia aliiba kutoka kwa watu. Maadui binafsi kuuawa. Yeye kupora misafara na kufanyika upekuzi wa makabila mbalimbali Bedouin, ambaye alichukua nyara za vita.
Yesu hakutumia vurugu kuwashawishi wengine wa mafundisho yao. "Yeyote anayefanya anayotaka Mungu, kuelewa kwamba mafundisho yangu yanatoka kwa Mungu," anasema, kwa mfano, katika Yohana 7:17.
Muhammad mara nyingi hutumika vurugu kuwalazimisha watu kuwa Waislamu. Hata Quran mazungumzo kuhusu kutumia vurugu dhidi ya makafiri.
Yesu aliwafundisha wanafunzi wake kuhusu upendo na kweli. Hakuna mahali popote katika Injili, yeye inataka wafuasi wake kuwadhuru, kuua au kuwaibia mtu.
Muhammad aliwafundisha wanafunzi wake kuua na kuiba katika jina lake.
Yesu alikuwa safi katika mawazo, maneno na matendo.
Muhammad alikuwa na wake ishirini na kinyumba, ambayo mdogo alikuwa miaka 9.
Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi za watu.
Muhammad alikufa katika na kwa ajili ya dhambi zao wenyewe, kama binadamu yeyote.
Yesu alikufa kwa ajili yetu.
Muhammad aliuawa wengine kwa ajili yao wenyewe.
Yesu alitabiri kifo chake mwenyewe na ufufuo.
Muhammad alikufa ghafla na bila kutarajia, bila kwa njia yoyote ile baada ya tayari wafuasi wake wakati wa kifo chake.
Yesu kufufuka katika wafu. Hii ulioshuhudiwa katika sehemu nyingi katika Biblia. Paulo anasema, kwa mfano, katika 1 Wakorintho 15: 6 ". Kisha aliwatokea ndugu zaidi ya mia tano kwa wakati mmoja, wengi wao bado ni hai, lakini wachache wamekufa"
Mohammed akaondoka si, lakini mwili wake kuoza bado ni katika kaburi lake. Wakati kuna uongo kuwaambia Muhammad kupaa, lakini haya ni ya asili ya hivi karibuni. Wala kurani au mapema hadithi za Kiislamu kusikia kitu kama hicho.
Yesu kamwe anasema juu ya nafsi yake.
Muhammad daima kubadilisha. Wakati mwingine Wayahudi ni jambo baya zaidi, wakati mwingine wao ni heri juu ya wengine wote. Katika kile kinachoitwa "Shetani Aya", ambayo sasa ni kuondolewa kutoka Quran (ni aya hizi na Waislamu kulaani Salman Rushdie hadi kufa kwa kufuru), inasema kwamba Muhammad pia wanapaswa kuabudu binti watatu Mwenyezi Mungu. Hii, yeye kisha akarudi na kuwa hata zaidi washupavu katika upinzani wao wa Wakristo wanadai kwamba Mungu ana mwana.
Biblia lina vitabu 66, lililoandikwa na waandishi 40 tofauti kwa kipindi cha miaka elfu kadhaa. Waandishi hawa wamekuja kutoka tabaka zote za jamii. Kutoka wafalme Daudi na Sulemani kwa Amos, ambaye alikuwa mchungaji wa kawaida. Ingawa hizi zinaendeshwa chini ya vipindi tofauti sana wakati, na alikuwa hali tofauti kabisa kitamaduni na kijamii, kufuata ujumbe wa Biblia ni uzi wazi. Mfano wa Mungu na nini ni haki na makosa ni wazi. Katika vitabu 66 kura ya unabii, ambayo kuja kadhaa wa ukweli umekwisha pia. Kuna, kama zilizotajwa hapo awali unabii 300 kuhusu Yesu, kwa undani ilikuwa ukamilike katika maisha yake. Pia kuna utabiri wa Israeli na nchi jirani kama vile Ashuru, Babeli, Uajemi, nk ambayo ni undani ndogo akampiga. Haya yote ni ushahidi wa kutosha wenye asili ya Biblia ni kawaida. Kitabu anasema, "... kinatumia Roho Mtakatifu, wanadamu walisema yaliyotoka kwa Mungu" (2 Petro 1:21). Bila msukumo wa Roho Mtakatifu, ni vigumu kuelewa jinsi vitabu mbalimbali ya Biblia, ambao historia ni hivyo mbali mbali, inaweza kufaa pamoja kama puzzle vipande katika ujumla.
Quran imeandikwa na mtu mmoja maisha yake yote. Ina hakuna unabii maalum, na ambayo inaweza kudhibitiwa. Ni madai kuthibitisha Biblia, lakini anasema badala kukubali Biblia katika maeneo muhimu.

No comments:

WAS MUHAMMAD PROPHESIED IN THE BIBLE?

SURAH 61:6 Muslims believe that the coming of Muhammad was foretold in the Bible. For centuries, Muslims have tried to find predictions of t...

TRENDING NOW