Friday, September 2, 2016

YESU ANAWEZAJE KUWA MUNGU NA MWANADAMU KWA WAKATI MMOJA?


Ni nini maana ya muungano wa kimwili na Uungu?
Hili ni swali linalo ulizwa mara nyingi sana, ni kivipi Mungu awe binadamu na au Kivipi Mungu awe na nafsi mbili, "TWO NATURES" God and Man?
Muungano wa Uungu na mwili ni neno linalotumika kuelezea jinsi Mungu Mwana, Yesu Kristo, alichukua asili ya mwanadamu, lakini alibakia kikamilifu Mungu kwa wakati mmoja. Kila mara Yesu alikuwa Mungu (Yohana 8:58,10:30), lakini katika utatu Yesu akawa binadamu (Yohana 1:14). Ile hali ya kuongezea hali asili ya mwanadamu kwa asili ya Uungu wa Yesu, Mungu-mwanadamu. Huu ndio muungano wa Uungu na kimwili. Muungano wa Uungu na mwili Yesu Kristo, mtu mmoja, Mungu kamili na mwanadamu kamili.
Asili mbili za Yesu, ubinadamu na Uungu, ni namna isiyoweza kutenganishwa. Yesu milele atabaki kuwa Mungu-mwanadamu, Mungu kamili na binadamu, asili mbili tofauti katika mtu mmoja. Ubinadamu wa Yesu na utukufu wake aucha changanyika, lakini umeunganishwa pamoja bila kupoteza utambulisho tofauti. Wakati mwingine Yesu alihudumu katika hali ya upungufu ya mwanadamu (Yohana 4:6, 19:28) na mara nyingine katika nguvu ya uungu wake (Yohana 11:43, Mathayo 14:18-21). Katika hali zote mbili, matendo ya Yesu yalitokana na Nafsi yake moja. Yesu alikuwa na asili mbili, lakini nafsi moja tu.
Mafundisho ya muungano wa Uungu na mwili ni jaribio la kueleza jinsi Yesu anaweza kuwa Mungu na mwanadamu kwa wakati mmoja. ingawa hatimaye ni ngumu, mafundisho ambayo sisi hatuna uwezo kamili wa kuyaelewa. Ni vigumu kwetu kuelewa kikamilifu jinsi Mungu anavyofanya kazi. Sisi, kama binadamu na akili finyu,tusitarajie kuelewa kabisa Mungu asiye na mwisho. Yesu ni Mwana wa Mungu kwa sababu yeye alikuwa wa mimba ya Roho Mtakatifu (Luka 1:35). Lakini hiyo haimaanishi kuwa Yesu haikuwepo kabla ya kuumbwa kwa tumbo. Yesu umekuwepo (Yohana 8:58, 10:30). Wakati Yesu alichukuliwa mimba wakati huo akawa, akawa binadamu mbali na kuwa Mungu (Yohana 1:1, 14).
Yesu ni Mungu na mwanadamu. Yesu daima amekuwa Mungu, lakini hakuwa mwanadamu hadi pale alikuwa mimba katika tumboni mwa Maria. Yesu alikuwa binadamu ili ajihusishe nasi katika mapambano yetu (Waebrania 2:17) muhimu zaidi, ili aweze kufa juu ya msalaba alipe adhabu ya dhambi zetu (Wafilipi 2:5-11). Kwa muhtasari, muungano wa mwili na Uungu watufundisha kwamba Yesu ni binadamu kamili na Mungu kikamilifu, kwamba hakuna mchanganyiko au kupungukiwa na aidha ile asili, na kwamba yeye ni yule yule Mtu moja mmoja, milele.
Shukrani ziwaendee na kwa ruhusa ya:
1. Huduma ya Maswali "Got Questions"
2. King James Version
3. Max Shimba Ministries Org

No comments:

THE SEVEN PROPOSALS OF MUHAMMAD THAT WERE REJECTED

  1. Why did some women reject Muhammad's proposals? 2. Why did Muhammad continue to propose despite the rejections? Dear reader, Today ...

TRENDING NOW