Sunday, April 30, 2017

SABABU KUMI (10) KWANINI NAMPENDA YESU1. YESU NI MCHUNGAJI MWEMA
Yohana 10: 10Mwivi huja ili aibe, kuua na kuangamiza. Mimi imekuja ili wapate uzima kisha wawe nao tele. 11‘‘Mimi ndimi Mchungaji Mwema. Mchungaji Mwema huutoa uhai Wake kwa ajili ya kondoo.
Yesu ninae mpenda ni mwenye Mikono Wazi na yupo tayari kutupokea sote. Sote tumefanya makosa, lakini habari njema ya Ukombozi ni kuhusu Upendo wa Mungu kwetu sisi ambao tunaupata kutoka na kupitia Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wa Maisha yangu. Karibu kwa Mchungaji Mwema ambaye ni Yesu Kristo aliye kufa Msalabani kwa ajili ya dhambi zako.

2. YESU ALIKUJA KUWASAIDIA WALIO LEMEWA NA MIZIGO AU MATATIZO YAO
Matayo 11: 28 “Njooni kwangu, ninyi nyote mnaotaabika na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. 29 Jifungeni nira yangu, mjifunze kutoka kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. 30 Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi.’’
Ukristo sio kuhusu kufanya sheria bali ni kupokea jibu ambalo Yesu alisha kujibu pale Msalabani. Hii ndio Raha ya kuwa na Yesu. Yesu alisha maliza matatizo yako yote pale Msalabani, alisha maliza au ponya Magonjwa yako yote. Ndio Maana Yesu anasema kwako kuwa, NJOONI NINYI NYOTE MLIO LEMEWA NA MIZIGO. Kitu ambacho unatakiwa kufanya ni kuja kwa Yesu, halafu yeye atakupa Majibu yako yote. Sasa njoo kwa Yesu na upokee majibu ya matatizo yako.

3. YESU AMEKUSAMEHE -UPENDO WA MUNGU
Zaburi 103: 2 Ee nafsi yangu, umhimidi BWANA, wala usisahau wema wake, 3 akusamehe dhambi zako zote na kuponya magonjwa yako yote, Kumfahamu Yesu ni kujua kuwa Yesu alisha maliza kazi zote pale Msalabani, ikiwa pamoja na kukusamehe dhambi zako zote. Sasa basi, najua unasema kuwa labda ulifanya vitu vibaya hapo nyuma na unashindwa elewa kivipi Yesu atakusamehe dhambi zako. Ndugu msomaji, Yesu hajali nini umefanya hapo nyuma, Yesu anacho taka kutoka kwako ni kuwa, umkabidhi matatizo yako yoke na yeye alisha maliza kazi pale Msalabani. Sasa basi, mwambie Yesu kuwa wewe ni mwenye dhambi na omba msamaha na amini kuwa amesha kusikia na kukujibu/samehe. Yesu ni Mungu na Mungu wetu ni Upendo.

4. YESU NI UHURU
Warumi 8: 1. Kwa hiyo, sasa hakuna hukumu ya adhabu kwa wale walio ndani ya Kristo Yesu, wale ambao hawaenendi kwa kuufuata mwili bali kwa kufuata Roho. 2 Kwa sababu sheria ya Roho wa uzima katika Kristo Yesu imeniweka huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. 3 Kwa maana kile ambacho sheria haikuwa na uwezo wa kufanya, kwa vile ilivyokuwa dhaifu katika mwili, Mungu kwa kumtuma Mwanawe mwenyewe kwa mfano wa mwanadamu mwenye mwili ulio wa dhambi na kwa ajili ya dhambi, Yeye aliihukumu dhambi katika mwili, 4ili kwamba haki ipatikanayo kwa sheria itimizwe ndani yetu sisi, ambao hatuenendi kwa kuufuata mwili bali kwa kufuata Roho.
Kuna Uhuru Mkubwa sana unapo kuwa ndani ya Yesu Kristo. Unapo mkabidhi Yesu maisha yako na kuwamchia yeye ayaendesha, basi unakuwa huru kabisa. Yesu ni Mungu, na yeye anampango mzuri sana kwa maisha yako. Hivyo basi, nakusihi uache kuwa mungu wa maisha yako na Mkabidhi Yesu maisha yako ili akuonyeshe nini cha kufanya. Anza maisha ya Kiroho na Yesu ambaye ndie muumba wako. (2 Wakorintho 5:19) Dhambi haina mamlaka juu yangu kwa sababu mimi sasa naishi chini ya neema. (Warumi 6:14) Neema ni msingi wangu na ukombozi katika Kristo. Neema ya Mungu sio leseni ya dhambi, ni nafasi ya kufanikiwa.

5. YESU NI HAKI YANGU
Warumi 5: 1 Kwa hiyo, kwa kuwa tumekwisha kuhesabiwa haki kwa imani, tuna amani na Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo,
Wokovu ni zawadi ya haki. (Warumi 5:17) Katika Ufalme wa Mungu, hakuna kufanya kazi ili kupata haki yako, bali haki yako ni zawaidi kutoka kwa Mungu. Dini zingine zinafundisha kuwa, wewe ufanye kazi na Mungu ndio nakupa haki yako, Katika UKRISTO, tunapokea zawadi ya Wokovu. Hivyo basi, elewa kuwa Yesu alisha kulipia kwa kupitia damu ya Msalaba.
Nakukaribisha kwa Yesu aliye hai ambaye ni Mungu na amekupa haki ya kuwa Mwana wa Mungu kwa kupitia damu yake.

6. YESU NI FURAHA YANGU
"Mambo haya mimi nimesema nanyi ili furaha yangu iwe ndani yenu, na furaha yenu ikamilike." (Yohana 15:11)
Furaha ni kitu kinacho toka ndani yako. Yesu anakaa ndani yako ndio maana YESU NI FURAHA YANGU. Maana yeye ndio mwanzo wa furaha na yeye ndie anayetupa furaha ndani ya maisha yetu.
Yesu anayeishi ndani yangu na yeye ndie anayetoa furaha, Yeye ni mwanga wa maisha yangu.. Yesu ndio anayenijua mimi ni bora, ananipenda zaidi. Yeye alitoa maisha yake kwa ajili yangu maisha yangu. Furaha ya Bwana ni nguvu zangu. (Nehemia 8: 9) Yesu ni yule ambaye ananipenda nani faraja kwangu. Nafurahi kwa furaha isiyo na kifani na kamili ya utukufu. (1 Petro 1: 8)

7. YESU NI UFUFUO
"Mimi ndiye ufufuo na uzima. Anayeniamini mimi hata kama anakufa, ataishi." (Yohana 11:25)
Yesu ndie anatoa maisha mapya na ya milele. Yeye ni ufufuo na uzima. Kwahiyo hauhitaji kutafuta wapi ulipo ufufuo na wapi ulipo uzima, "YESU YEYE NDIE UFUFUO NA YEYE NDIE UZIMA" na anaishi ndani yako. Anatoa ushindi katika maisha na maisha katika kifo. Hakuna haja ya kuishi kwa hofu, na hakuna haja ya kuogopa kifo.Yesu anasema, "Kwa sababu mimi ni hai, nanyi pia mtakuwa hai." (Yohana 14:19) Pia anatangaza, "Mimi nimeushinda ulimwengu." (Yohana 16:13)
Karibu kwa Yesu ambaye ni Ufufuo na Uzima.

8. YESU NDIE ANAYE DHIHIRISHA YOTE

"... Mimi najua yule niliyemwamini .." (2 Wakorintho, 1:12)
Maisha ya Mkristo au Kikristo sio maisha ya kukata tamaa. Ni maisha ya ushindi katika Yesu aliye hai. Tunajua Mungu kwa njia ya Neno lake. Kwa Neno lake anaongea na moyo wetu. Kwa Neno lake uwaangazia mioyo yetu. Neno lake huponya moyo wako. Kama unataka kujua Mungu ni nani, basi mwangalie Yesu. Kama unataka kujua Yesu ni nani, basi jifunze Neno lake. Neno inaonyesha Mungu ni nani na nini Mungu amefanya kwa ajili yetu. Neno pia linaonyesha sisi ni nani katika Kristo.

9. YESU NDIE ANAE NIONGOZA KATIKA KUFANYA MAAMUZI MUHIMU KATIKA MAISHA YANGU
"Kwa nini, kuna faida ya mtu, kama yeye kuupata ulimwengu wote na kuyapoteza maisha yake." (Marko 8:36)
Jambo la muhimu zaidi tunaweza kufanya katika maisha haya ni kujiandaa kwa ajili ya maisha yajayo. Barabara inayoongoza kwenye uzima ni nyembamba. Ni nyembamba, lakini ina faida. (1 Timotheo 3: 8) Yesu ni mlango. Sisi hutembea kwa njia ya Yesu ndani ya ukamilifu wa Mungu. Hivyo basi, Yesu ndie Njia itupelekayo kwenye uzima wa milele.
Ndugu msomaji, kama huna uhakikisho wa maisha baada ya kifo, nakushauri umpokee Yesu, hakika utapata uzima wa milele.

10.YESU NI DAKTARI WANGU
"4Yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake, juu ya mti, ili kwamba,tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tupate kuishi katika haki. Kwa kupigwa kwake, ninyi mmeponywa. " (1 Petro 2:24)
Yesu alichukua udhaifu wangu. Yesu alichukua magonjwa yangu. Kwa kupigwa kwake mimi nikapona. Uponyaji wa Mungu ni kitu rahisi na rahisi kuamini, na uponyaji wa Mungu ni kitu rahisi na rahisi kupata. Roho Mtakatifu aliyemfufua Kristo kutoka wafu nI HUYO HUYO ANAYE FANYA MIUJIZA YOTE KWAKO. Nanyi ikiwa Roho wa Mungu aliyemfufua Yesu kutoka kwa wafu anakaa ndani yenu, Yeye aliyemfufua Kristo Yesu kutoka kwa wafu ataihuisha pia miili yenu ambayo hufa, kwa njia ya Roho Wake akaaye ndani yenu. (Warumi 8:11) Mungu alimtuma Neno lake kuniponya. (Zaburi 107: 20) Neno lake ni uzima na afya kwa mwili wangu wote. (Mithali 4: 20-22) Neno la Mungu kunilinda kutokana na maambukizi ya dunia hii.
Karibu kwa Yesu Kristo ambaye ni Daktari wa Madaktari.
Mungu awabariki sana,
Max Shimba Ministries Org.

No comments:

FORMER MUSLIM EVANGELIST MUSA BELLO ARRESTED BY NIGERIAN POLICE

  **URGENT UPDATE**   **FORMER MUSLIM EVANGELIST MUSA BELLO ARRESTED BY NIGERIAN POLICE** Shimba TV, New York has received distressing news ...

TRENDING NOW